Ugrás a tartalomhoz

Tabularium otorhinolaryngologiae

Z. Szabó László dr.

Melania Kiadói Kft.

3. fejezet - EGYENSÚLYSZERVI VIZSGÁLATOK

3. fejezet - EGYENSÚLYSZERVI VIZSGÁLATOK

Az egyes vestibularis vizsgálatok

A vestibularis vizsgálatot mindig megelőzi a fizikális fül-orr-gégészeti és az audiológiai vizsgálat.

Az anamnesis speciális szempontjai

A szédülés jellege: forgás, dőlés, imbolygásérzés, járásbizonytalanság, gyengeségérzés, ájulásérzés

Mióta áll fenn, mennyi ideig tart egy rosszullét, milyen gyakran ismétlődik

A szédülést provokálja-e fej- vagy testmozgás, kötődik-e valamilyen tevékenységhez, testi vagy szellemi kifáradáshoz, étkezéshez

Kíséri-e hányinger, hányás, fülzúgás, halláspanasz, fejfájás, látás elhomályosulás, szívpanasz, vérnyomásingadozás, beszédzavar, érzészavar

Légúti infekcióra utaló eltérés van-e

Koponyasérülés, nyaki gerinc trauma előfordult-e

Dohányzás, alkohol-, kábítószer fogyasztás, mérgező anyagokkal, gázokkal való contactus, gyógyszerszedési szokások

Egyéb, a beteg által ismert, esetleg kezelt betegségei

A vestibulospinalis reflexek vizsgálata

Bárány-féle félremutatási reakció

Orr-ujjhegy kísérlet

Romberg-próba, nehezített Romberg-próba

Unterberger teszt

Vakjárás

Az alsó végtagi testreflexek objektíven mérhetők posturograph vagy craniocorpograph segítségével

A spontán nystagmus vizsgálata

A nystagmus alapos megfigyelése csak Bartels- vagy Frenzel-szemüveg, illetve nystagmograph segítségével lehetséges. Szabad szemmel állapítjuk meg a szemmozgászavarokat és a fixatio hatását a nystagmusra: gátolja vagy fokozza a nystagmus intenzitását.

A nystagmus irányának megállapítása előre, oldalra (ne legyen 30 foknál több a kitérés nagysága), felfelé és lefelé tekintéskor. Nagyon érzékeny pozíció a felfelé-oldalra tekintés is.

A nystagmus fokozatai

I. fokú: a nystagmus csak a gyors fázis irányába tekintve látható
II. fokú: a gyors fázis irányába és előre tekintve is látható
III. fokú: mindhárom horizontális síkban, tehát a lassú fázis irányába tekintve is látható

A nystagmus frekvenciája szerint lehet: szapora, mérsékelt, lassú amplitúdója szerint lehet: kis, közepes, nagy. A frekvencia és amplitúdó együttesen határozza meg az intenzitást. Nystagmograph (electro-, fotoelectro-, video-) igénybevételével a nystagmushullám pontos mennyiségi és minőségi jellemzői megállapíthatók.

A cervicalis nystagmus vizsgálata

Fejfordítási teszt: lassú fejfordítás oldalra, 20 sec-os megfigyelési idő. Mégjobb, ha a fejet rögzítjük és a beteg testét fordítjuk el a forgatható székben 60 fokkal. Következő helyzet a fej oldalra hajtása.

Fejcsóválási nystagmus: horizontálisan és verticalisan 5-ször határozottan megrázzuk a beteg fejét. A fellépő nystagmus lehet cervicalis eredetű de peripheriás vagy centralis vestibularis eredetű is.

Helyzeti ingerlés: lassú helyzetváltoztatás

Pozíciók

Hanyatt fekvés a fej egyenes helyzetben majd jobbra és balra fordítva
Jobb oldalon fekvés
Bal oldalon fekvés
Fekvés lógó fejjel

Helyezési nystagmus vizsgálata: gyors helyzetváltoztatás

Vizsgáló asztalon ülve a fejet jobbra elfordítjuk majd a beteget hirtelen lefektetjük úgy, hogy feje lelógjon az asztal végén.

30 sec. várakozás vagy a nystagmus lezajlása után gyors felülés továbbra is elfordított fejjel.

Ugyanez a mozgássorozat balra fordított fejjel.

Ülő helyzetből lefektetés lógó fejjel majd felültetés.

Amennyiben valamelyik helyzetben nystagmus lép fel az adott poziciót háromszor ismételjük. A megfelelő fejhelyzet és a beteg biztonságérzetének biztosítása érdekében a vizsgáló két kezébe fogva tartja a beteg fejét.

Termikus ingerlés

Az endolympha lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez használhatunk vizet vagy levegőt. Hideg ingert jelent a chloraethyles vatta is.

Standard módszer: 400 ml 30 °C-os és 44 °C-os víz (Hallpike)

Egyszerűbb eljárás: 100 ml hasonló hőmérsékletű vízzel

Ha nincs reakció, 20 °C-os vízzel ismételjük az ingerlést.

A levegőbefúvás előnye, hogy dobhártya perforatio esetén is elvégezhető, de speciális műszert igényel.

A beteg elhelyezése: fekvő helyzet a beteg feje 30°-kal megemelve, vagy esetleg ülve a fej 60°-kal hátrahajtva.

Az egyes ingerlések között kb. 10 perc várakozás szükséges. A hideg inger ellenoldali a meleg azonos oldali nystagmust vált ki.

A reakció mértékét a frekvencia, az amplitúdó, a lassú fázis szögsebessége esetleg az időtartama alapján lehet kifejezni.

Mindkét fül hideg és meleg ingerlése után kiszámíthatjuk az ívjárat paresist és a nystagmus iránytúlsúlyt.

A spontán nystagmus jelenlétében végezve az ingerlést a reakció megnyilvánulhat a spontán nystagmus felélénkülésében, csökkenésében, teljes leállásában vagy ellentétes irányú nystagmus kialakulásában.

A reakciók eredményét calorigramnak nevezett diagrammon rögzíthetjük.

Forgatásos ingerlés

Mivel mindkét horizontális ívjárat egyszerre ingerlődik, bár ellenkező előjellel, az egyes ívjáratok funkciójának megítélése nem lehetséges.

Az egész vestibularis rendszer összehangolt működésére és a peripheriás funkciózavar centralis compensatiójára következtethetünk a forgatásos reakcióból.

A nystagmus rögzítése nélkül csak a postrotatoros reakció értékelhető.

A gyorsulási és lassulási fázist időben szét kell választani, hogy a kialakuló vestibularis reakció lezajlodjon.

Követési teszt, saccadicus szemmozgások vizsgálata

A szemmozgató rendszer funkciójának vizsgálatához kapcsolódik, electronystagmographfal rögzítve.

Optokinetikus nystagmus

Fajtái: foveoretinalis és foveolaris OKN

Főleg központi idegrendszeri zavarok diagnosztikájában ajánlott

Electronystagmographia

A corneoretinalis potenciálingadozások regisztrálása a nystagmus dokumentálása érdekében. A görbéből megállapítjuk a nystagmus irányát, amplitúdóját, frekvenciáját, lassú és gyors fázisának szögsebességét.

A hullámok alaki eltérései, egyenetlenségei, szünetképződés stb. fontos differenciáldiagnosztikai jelek.

A legújabb nystagmographok számítógéppel kiegészítve készülnek, így a kiértékelés nagyon egyszerűen megy végbe, valamint az adattárolás is megoldott.

Vestibularis index

A teljes vestibularis vizsgálat elvégzése után megalkothatjuk a vestibularis indexet, ami magában foglalja a szédülésérzés súlyosságát, a spontán nystagmus nagyságát, a vestibulospinalis reflex pontatlanságának fokát a caloricus és postrotatoros reakciók oldalkülönbségének mértékét. Az index alkalmas a betegség súlyosságának megítélésére, a folyamat követésére, a stádium meghatározására, a terápia eredményének kifejezésére.

További vizsgálatok a vestibularis diagnosztikában

Neurológiai vizsgálat: centralis laesiók gyanúja esetén

Szemészeti vizsgálat: főleg látászavar, szemmozgászavar esetén

Képalkotó eljárások:

Schüller felvétel
Stenvers felvétel
Koponya CT és MR
Nyaki gerinc felvétel vagy MR

Doppler vizsgálat: főleg az a. vertebralisok és az agyi erek keringésének ismerete lehet fontos

Vérnyomásmérés, Schellong-teszt, EKG

A nagyon alapos anamnesis és a vizsgálati lelet alapján felmerülő további igények felsorolásától eltekintünk, ezek az adott helyzetből következnek.