Ugrás a tartalomhoz

Tabularium otorhinolaryngologiae

Z. Szabó László dr.

Melania Kiadói Kft.

7. fejezet - PERIPHERIÁS ARCIDEGBÉNULÁS

7. fejezet - PERIPHERIÁS ARCIDEGBÉNULÁS

A nervus facialis anatómiája

piros: motoros; zöld: sensoros (ízérző); kék: parasympathicus secretomotoros rostok

 1. Az arcideg motoros magja

 2. Az ideg belső térde

 3. A n. abducens magja

 4. Belső hallójárat

 5. Ggl. geniculi

 6. N. stapedius

 7. Foramen stylomastoideus

 8. Nucl. tractus solitarii

 9. Chorda tympani

 10. N. lingualis

 11. Ízérző rostok a nyelv elülső 2/3-ához

 12. Nucl. salivatorius superior

 13. N. petrosus major

 14. Ggl. pterygopalatinum

 15. Az orrfőüreg és a szájpad kis nyálmirigyei

 16. Könnymirigy

 17. Ggl. submandibulare

 18. Gl. submandibularis

 19. Gl. sublingualis

 20. Ggl. trigeminale Gasseri