Ugrás a tartalomhoz

Tabularium otorhinolaryngologiae

Z. Szabó László dr.

Melania Kiadói Kft.

A nervus facialis funkciója

A nervus facialis funkciója

7.1. táblázat -

RostcsoportokCélszerv, funkció
Motoros rostok (nucl. originis nervi facialisból)

Mimikai izmok, retroauricularis izmok, platysma, m. digastricus hátsó hasa

M. stylohyoideus

M. stapedius

Parasympathicus secretoros rostok
  1. nucl. salivatorius sup. – n. intermedius – n. petrosus major – ggl. pterygopalatinum – gl. lacrimalis

  2. nucl. salivatorius sup. – n. intermedius – chorda tympani – ggl. submandibulare – gl. submandibularis és sublingualis

Könnymirigy

Gl. submandibularis és sublingualis, az orr és a szájpad kis nyálmirigyei

Érző rostok
  1. nyelv elülső 2/3-ának ízérző végkészülékei – chorda tympani – ggl. geniculi – n. intermedius – nucl. tractus solitarii

  2. sensibilis rostok a külső hallójárat hátsó falának bőréhez

Ízérzés közvetítése a nyelv elülső 2/3-áról

A külső hallójárat hátsó falának részbeni érző beidegzése