Ugrás a tartalomhoz

Tabularium otorhinolaryngologiae

Z. Szabó László dr.

Melania Kiadói Kft.

TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE

TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE

Z. Szabó dr., László

2002


Tartalom

1. BEVEZETÉS
2. HALLÁSVIZSGÁLATOK
Klasszikus hallásvizsgálatok
Hangvilla-vizsgálatok
Élőbeszéd vizsgálatok
Szubjektív audiometria
Objektív audiometria
Definíció
Az objektív hallásvizsgálat tárgykörébe tartozó módszerek
A hallórendszer különböző objektív audiometriai eljárásokkal vizsgált részei
Az objektív hallásvizsgáló módszerek alkalmazási területe
Az acusticus kiváltott potenciálok képzeletbeli együttes ábrázolása
Az agytörzsi acusticus kiváltott potenciálok feltételezett generátorhelyei
A retrocochlearis laesio jelei BERA vizsgálat során
A nagyothallás differenciáldiagnosztikája
Ép fültükri kép
Kóros fültükri kép
A fülzúgás differenciáldiagnosztikája
Légzéssel, pulsussal szinkron
Légzéssel, pulsussal nem szinkron
A nagyothalló gyermek
Műtéti rehabilitatio
Vezetéses bántalmakban
Kétoldali belsőfül eredetű siketség esetén
Kétoldali VIII. agyideg betegség okozta siketségben (pl. Recklinghausen kór)
Hallókészülékes rehabilitatio
Eszközei
Gyermekkorban
Felnőttkorban
3. EGYENSÚLYSZERVI VIZSGÁLATOK
Az egyes vestibularis vizsgálatok
Az anamnesis speciális szempontjai
A vestibulospinalis reflexek vizsgálata
A spontán nystagmus vizsgálata
A cervicalis nystagmus vizsgálata
Helyzeti ingerlés: lassú helyzetváltoztatás
Helyezési nystagmus vizsgálata: gyors helyzetváltoztatás
Termikus ingerlés
Forgatásos ingerlés
Követési teszt, saccadicus szemmozgások vizsgálata
Optokinetikus nystagmus
Electronystagmographia
Vestibularis index
További vizsgálatok a vestibularis diagnosztikában
A peripheriás és centralis eredetű szédülés differenciáldiagnosztikája
A pozicionális vertigo differenciáldiagnózisa
A pozícionális nystagmus típusai
Helyzeti nystagmus
Helyezési nystagmus
Gyermekkori szédülés
4. A KÜLSőFÜL BETEGSÉGEI
Felosztás
Fejlődési rendellenességek
Sérülések
Gyulladások
Jóindulatú daganatok
Praecancerosisok
Malignus daganatok
A HALLÓJÁRAT BETEGSÉGEI
Fejlődési rendellenességek
Szerzett atresia
Sérülések
Gyulladások
Idegentestek
Jóindulatú daganatok
Malignus daganatok
5. A DOBHÁRTYA ELTÉRÉSEI
A dobhártyakép eltéréseinek lehetséges okai
6. A KÖZÉPFÜL BETEGSÉGEI
A KÖZÉPFÜL FEJLőDÉSI RENDELLENESSÉGEI felosztás
A dobhártya fejlődési rendellenességei (ritkák)
A hallócsontok fejlődési rendellenességei
A KÖZÉPFÜL HEVENY GYULLADÁSAI
Aerootitis, barootitis
Otitis media catarrhalis acuta simplex
Otitis media catarrhalis acuta serosa
Otitis media acuta purulenta
A KÖZÉPFÜL IDÜLT GYULLADÁSAI (OTITIS MEDIA CHRONICA)
Idült hurutos középfülgyulladás (otitis media catarrhalis chronica)
Idült gennyes középfülgyulladás (otitis media suppurativa chronica)
Idült gennyes mesotympanalis középfülgyulladás (otitis media suppurativa chronica mesotympanalis)
tábla Idült gennyes epitympanalis cholesteatomás középfülgyulladás (otitis media suppurativa cholesteatomatosa chronica)
A GENNYES KÖZÉPFÜLGYULLADÁSOK SZÖVőDMÉNYEI
A csecsnyúlvány gyulladása (mastoiditis)
A csecsnyúlvány heveny gyulladása (mastoiditis acuta)
A csecsnyúlvány idült gyulladása (mastoiditis chronica)
Piramiscsúcs gennyedés (petrositis)
Az arcideg bénulása (paresis nervi facialis)
A belsőfül gyulladása (labyrinthitis)
Körülírt (circumscript) labyrinthitis
Diffúz labyrinthitis
Koponyaüregi (intracranialis) szövődmények
Sinusphlebitis, sinusthrombosis (otogen sepsis)
Epiduralis tályog (abscessus epiduralis)
Subduralis tályog (abscessus subduralis)
Gennyes agyhártyagyulladás (meningitis purulenta)
Agytályog (abscessus cerebri)
Kisagy tályog (abscessus cerebelli)
Otogen arachnitis pontocerebellaris
Koponyán kívüli szövődmények
Subperiostealis tályog
Bezold tályog
OTOSCLEROSIS
Otosclerosis
7. PERIPHERIÁS ARCIDEGBÉNULÁS
A nervus facialis anatómiája
A nervus facialis funkciója
A peripheriás arcidegbénulás klinikai tünetei
A peripheriás arcidegbénulás leggyakoribb okai
Az arcideg sérülésének fokozatai (Sunderland után)
Az arcideg sérülésének fokozatai (Sunderland után)
Topikus diagnosztika
Funkcionális diagnosztika
Terápiás alapelvek
8. A BELSőFÜL ÉS BELSő HALLÓJÁRAT BETEGSÉGEI
Fejlődési rendellenességekkel együtt járó és öröklődő idegi halláscsökkenések
Külső hallójárati malformatióval
Szemészeti eltéréssel
Vesebetegséggel együttjáró
Pajzsmirigy betegséggel együttjáró
Integumentary betegség
Vázrendszeri károsodások
Mucopolysaccharidosissal együttjáró
Chromosoma rendellenesség
Fertőző betegségeket követő acut idegi jellegű halláscsökkenések
Ototoxicus gyógyszerek/vegyszerek okozta idegi halláscsökkenések
Acut traumás idegi halláscsökkenések
Belsőfül otosclerosis
Immun betegségek okozta halláscsökkenések
Systhemás autoimmun betegségek
Primaer autoimmun belsőfül betegségek
Szerzett immundeficiens syndroma
Vascularis és haematologiai eltérések okozta idegi jellegű halláscsökkenések
Érelzáródások
Vertebrobasilaris arteriák elzáródása
Rheologia eltérések
Egyéb keringés-befolyásoló betegségek
Presbyacusis
Cochlearis implantatio
Definíció
Indikáció
Kontraindikáció
A cochlearis implantatum részei és működése
A cochlearis implantatio folyamata
A cochlearis implantatióval kapcsolatos szövődmények
A cochlearis implantatio előtti műtéti kivizsgálás algoritmusa
A belsőfül-eredetű nagyothallás, illetve süketség okai
Törések
Labyrinth-commotio
Perilymphás fistula
Ménière-betegség
Vertebrobasilaris insufficientia
TIA (Transitoricus Ischaemiás Attack): 72 órán belül megszűnő góctünetek
Wallenberg-syndroma
Neuronitis vestibularis
A belső hallójárat térfoglaló folyamatai, daganatai
Terápia
Centralis hallászavarok
Definíció
Anatómia
Etiológia
Klinikai tünetek
Audiológiai diagnózis
Egyéb jellegű diagnosztikai eljárások
Differenciáldiagnózis
Terápia
Sclerosis multiplex
9. AZ ORR ÉS ORRGARAT MEGBETEGEDÉSEI
A külső orr betegségei
Orrvérzés
Az orrvérzés okai
Terápia
Az orrsövény betegségei
Rhinitis
Definíció
Rhinitisek differenciáldiagnosztikája
Diagnosztikai módszerek
Diagnosztikai algoritmus gátolt orrlégzésben
Rhinitisek terápiás algoritmusa
A rhinitis súlyossága szerinti felosztás
Hogyan hatnak az egyes gyógyszercsoportok az alapvető tünetekre
A rhinitis terápiájának lépcsőzetes elve
Nem-sedativ, második generációs antihistaminok
Nasalis steroidkészítmények
Az orr specifikus gyulladásai
Orrtumorok
Diagnózis
Terápia
Orrcsonttörés
Kialakulás
Panaszok
Tünetek
Vizsgálatok
Kezelés
Orrgarat-betegségek
Diagnózis
Terápia
10. AZ ORRMELLÉKÜREGEK BETEGSÉGEI
AZ ORRMELLÉKÜREG GYULLADÁSA
Orrmelléküreg-gyulladásokról általában
A rostasejtek gyulladása (sinusitis ethmoidealis)
Az arcüreg gyulladása (sinusitis maxillaris)
Orr- és melléküreg polypositás
Gyermekek és csecsemők melléküreg gyulladása
Homloküreg gyulladás
Az iköböl gyulladása (sinusitis sphenoidalis)
FESS (functionalis endoscopos melléküreg sebészet)
Az orrmelléküreg-gyulladások szövődményei
Az orrmelléküregek törései
11. A SZÁJÜREG, A TOROK ÉS A SZÁJGARAT KÓRKÉPEI
A szájüreg és a garat differenciáldiagnózisa
A szájnyálkahártya színelváltozásai
Fejlődési rendellenességek és sérülések
Fejlődési rendellenességek
Sérülések
A szájüreg gyulladásos megbetegedései
Acut tonsillitisek
Etiológia
Terápia
Chronicus tonsillitisek
Etiológia
Terápia
A tonsilla mint chronicus góc
Definíció
Kórképek, ahol a tonsillák chronicus gócként szerepelhetnek
Pharyngitis acuta és chronica
Benignus hám eredetű (epithelialis) daganatok
Benignus kötőszövet és támasztószövet eredetű (mesenchymalis) daganatok
Benignus vegyes daganatok
Daganatszerű elváltozások
Daganatmegelőző állapotok a szájüregben és a szájgaratban
Definíció
A szájüreg malignus daganatai
Pathologia
Terápiás lehetőségek
A szájgarat malignus daganatai
Pathologia
Terápiás lehetőségek
A garat neurológiai betegségei
Processus styloideus elongatus
N. glossopharyngeus (IX.) neuralgiája
N. vagus (X.) neuralgiája
Motoros garatbénulás
A garat egyéb neurológiai megbetegedései
A garatnyálkahártya érzészavarai
Processus styloideus elongatus
12. A NYÁLMIRIGYEK BETEGSÉGEI
Diagnózis
Anamnézis
Fizikális vizsgálat
Műszeres vizsgálatok
Nyálkövesség
Tünet: étkezéskor hirtelen növekedés, fájdalom láz nélkül, féloldali
Gyulladások
Vírus eredetűek
Bacterialis eredetűek
Chronicus gyulladások
Immun sialoadenitisek
Allergiás sialoadenitis
Myoepithelialis autoimmun sialoadenitis
Epitheloid sejtes sialoadenitis
Sialoadenosisok
Ok:
Nem gyulladásos epithelialis elváltozások
Nem tumoros szöveti proliferatiók
Cysták
Tumorok
Kiindulási hely
Szövettani szerkezet
Malignus tumorok malignitási foka
Tünetek
Diagnózis
Terápia: műtét
13. A GÉGE ÉS HYPOPHARYNX MEGBETEGEDÉSEI
A gége és hypopharynx elváltozásainak diagnosztikája. Tünetek és vizsgáló eljárások
Tünetek
Vizsgáló eljárások
A gége fejlődési rendellenességei
Neurogen szűkületek
A gége sérülései
Külső trauma
Belső trauma
A gége gyulladásos betegségei
A gége degenerativ elváltozásai
Laryngitis chronica, hyperplastica
Reinke-oedema
Polypus chordae vocalis
Leukoplakia (pachydermia vagy keratosis) chordae vocalis
Virchow-féle pachydermia (contact ulcus)
A gége jóindulatú daganatai
Papilloma laryngis
Chondroma
Haemangioma
A gége cysticus elváltozásai, laryngocele
A gége rosszindulatú daganatai
Carcinoma planocellulare laryngis
TNM és stádium beosztás (Union Internationale Centre le Cancer 1992)
A különböző kiindulású tumorok TNM klasszifikációja
A gégerák kezelése
A nyaki nyirokcsomó metastasis
A gége egyéb rosszindulatú daganatai
A gége érzés- és mozgászavarai, szerzett szűkületei
A gége érzészavarai (hypaesthesia, anaesthesia)
A gége mozgászavarai
Topicus diagnostica
A hangszalag bénulások kezelése
A gége szerzett heges szűkületei
A hypopharynx sérülései
Vegyi anyagok okozta sérülések
Terápia
Idegentest:
A hypopharynx gyulladásos betegségei
Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB)
Diverticulum hypopharyngis – Zenker diverticulum
A hypopharynx daganatai
A hypopharynx jóindulatú daganatai
A hypopharynx rosszindulatú daganatai
TNM beosztás (Union Internationale Contre le Cancer 1992)
A hypopharynx rák kezelése
A hypopharynx egyéb rosszindulatú daganatai
A hypopharynx neurológiai betegségei
A hypopharynx érző és mozgató beidegzése
14. A NYAK BETEGSÉGEI, NYAKI TERIMÉK DIFFERENCIÁLDIAGNÓZISA
A nyak betegségei – összefoglalás
Fejlődési rendellenességek
Gyulladásos eredetű betegségek
Benignus tumorok
Malignus tumorok
Fejlődési rendellenességek
A nyak gyulladásos betegségei
Acut lymphadenitis
Chronicus lymphadenitis
Spatium parapharyngeum gyulladás
Spatium sublingualis gyulladás (Ludwig angina)
A pajzsmirigy gyulladásos megbetegedései (thyreoiditisek)
Subacut thyreoiditis
Hashimoto thyreoiditis
Glomus caroticum tumor
Nyaki traumák
Nyirokcsomó metastasisok
Ismeretlen primaer tumor
Metastasisra gyanús nyaki terime kivizsgálási sémája
A pajzsmirigy daganatai
A pajzsmirigy malignus daganatai
Lymphomák
15. A NYELőCSő ÉS LÉGCSő MEGBETEGEDÉSEI
Nyelőcsőbetegségek fül-orr-gégészeti vonatkozásai
Nyelőcsőbetegségek
A nyelőcsőbetegségek által okozott tünetek
A nyelőcsőbetegségek vizsgálata
Endoscopia (oesophagoscopia)
A merev oesophagoscop alkalmazásának javallatai
Merev oesophagoscopia előnyei
A helyi érzéstelenítésben, merev oesophagoscoppal végzett vizsgálat hátrányai
A flexibilis endoscop (gastroscop) alkalmazásának javallatai
A flexibilis endoscop (gastroscop) előnyei
A flexibilis endoscop (gastroscop) negatívumai
Oesophagoscopia ellenjavallatai
A fül-orr-gégészetre kerülő leggyakoribb nyelőcsőbetegségek
Nyelőcső idegentestek
Nyelőcső idegentest esetén szükséges tennivalók
Nyelőcső szűkületek
A nyelőcsőtágítók
A merev oesophagoscopon keresztül történő tágítás korlátai
Nyelőcső szűkület
Nyelőcső perforatio
Nyelőcső perforatiót okozhat
GERD által okozott panaszok
Zenker diverticulum
Nyelőcsőtumor
Nyelőcsőcarcinomára hajlamosító előzmények
Nyelőcsőtumorok tünetei
Nyelőcsőtumor gyanú esetén szükséges vizsgálatok
A légcső megbetegedései
Légúti betegségek
Légúti betegségek tünetei
A hangszalag nívója alatti légúti- és általános megbetegedések, melyek
A légutak vizsgálati lehetőségei
A trachea és a bronchusok endoscopos vizsgálatának eszközei
Bronchoscopia gégészeti indikációi
16. FONIÁTRIA
Funkcionális hangképzési zavarok
Definíció
Típusai
Phonoponosis
Definíció
Panaszok
Tünetek
Kezelés
Juvenilis dysphonia
Definíció
Panaszok
Tünetek
Kezelés
Psychogen dysphonia
Definíció
Kezelés
Psychogen aphonia
Definíció
Kezelés
Differenciáldiagnózis
Dysphagia (Nyelészavarok)
Definíció
Tünetek
Kezelés
Gégedaganat miatti operatív beavatkozások utáni hangrehabilitatio
Hangszalagbénulás phoniatriai vonatkozásai
Tünetek
Kezelés
Kétoldali nervus recurrens bénulás
Kezelés:
Egyéb phoniatriai kórképek
Velopharyngealis insufficientia
Kezelés
17. Appendix

A táblázatok listája

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5.1.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.
8.25.
8.26.
8.27.
8.28.
8.29.
8.30.
8.31.
8.32.
8.33.
8.34.
8.35.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
11.16.
11.17.
11.18.
11.19.
12.1.
12.2.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.