Ugrás a tartalomhoz

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Nyirkos Péter dr. (2005)

Melania Kiadói Kft.

32. fejezet - Alkohologia

32. fejezet - Alkohologia

Az alkohol és kábítószer visszaélések felismerése

ebm00889

Alapszabályok

 • Káros szociális hatásuk mellett az alkohol és a kábítószerek egészségi problémákat is okozhatnak, melyek azt eredményezik, hogy a visszaélő orvosi segítséget keres. Különösen az alapellátásban dolgozó orvosok vannak döntő helyzetben, hogy még korai fázisban felderítsék a káros fogyasztást, amikor a beavatkozások kivihetőbbek és egyszerűbbek.

 • Különösen fontos az alkohol és kábítószer problémák feltárásának készsége a primer üzemorvosi és iskolaorvosi ellátás területén.

 • A legjobb módszer az alkohol és kábítószerek okozta problémák feltárására az, ha egyenesen és világosan kikérdezzük a betegeket a használatukról. Ez azt az érzést kelti a betegben, hogy az alkohol vagy kábítószer visszaéléssel kapcsolatos problémákkal lehet foglalkozni.

 • Az alapellátásban dolgozó orvos kezelheti az alkohol vagy kábítószer problémákat, vagy beutalhatja a beteget szakellátást nyújtó osztályra.

Az alkohol és kábítószer használat közvetlen felismerése

 • Az alkohol fogyasztást észlelni lehet a lehelet tipikus szagáról, szonda használatával vagy véralkohol vizsgálattal.

 • Egyéb kábítószerek használatának kimutatására vizeletminta toxicológiai elemzése szükséges. A gyakran használt psychotrop szerek nagy csoportjaiból számos szert a kereskedelemben készen kapható diagnosztikai készletekkel lehet kimutatni, melyek immunkémiai módszereken alapulnak. (a mérgezéseket lásd ebm00886 ). A betegtől információt követő beleegyező nyilatkozat szükséges a vizeletminta elemzése előtt.

Tünetek és jelek, melyek tipikusan jelzik az alkohol és kábítószer visszaélést

 • Kábítószerek befolyásolják a tudati és hangulati állapotot és néhány kábítószer hallucinációkat vált ki.

 • Gondolni kell különösen neurológiai betegségekre és egyéb psychiátriai kórképekre, illetve ki kell zárni azokat.

 • kábítószer visszaélésesetleg szövődhet párhuzamosan fennálló kóros állapottal, mint fejsérülés, cukorbaj vagy fertőzés.

 • A kábítószer fogyasztással számos kísérő jelenség jár együtt:

  • hiányzások az iskolából, romló tanulási eredmény

  • gyermekek és serdülők viselkedés zavarai

  • az általános vagy foglalkozási teljesítmény hanyatlása, a koncentráló képesség romlása

  • aluszékonyság és depresszió

  • magyarázat nélküli elmaradás a munkahelyről

  • növekvő baleseti kockázat

  • bizonytalan hasi panaszok és megmagyarázhatatlan fájdalom

  • Problémák közeli rokonokkal vagy munkatársakkal kapcsolatban

  • pénzügyi problémák

  • szállás problémák

  • követelőző és manipulativ viselkedés

Részlegesen struktúrált interjú alkalmazása a káros alkohol fogyasztás felderítése céljából

 • Némi időráfordítást igényel és a beteg együtt kell működjön.

 • AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test = (alkohol fogyasztók betegségeit kimutató vizsgálat) a leginkább javasolt próba az abusus felmérésére, mintegy 90%-os sensitivitással (a kockázatos fogyasztás határa 8–11 pont. (lásd 40.01.1 Táblát)(lásd a programot).

 • Számos egyéb teszt is ismert, a többségük a Michigan alkoholism Screening Test (M. alkoholizmus szűrő próba, MAST) alapjára épül. Ennek egy rövidített verziója a Veterans Administration Screening Test (veterán ellátók szűrő vizsgálata, VAST).

Laboratóriumi tesztek a súlyos alkohol fogyasztás kimutatására

Serum glutamyltransferáz (GGT)

 • Az alkoholisták 30–90% -ánál magas értékek

 • Az italozás abbahagyását követően a GGT lassan normalizálódik (havonta kb. feleződik).

 • Az emelkedett értékek az alábbi betegségekre is utalnak:

  • hepatobiliaris betegségek

  • diabetes

  • elhízás

  • gyógyszerek, mint az amitriptylin, barbiturátok, phenytoin, fogamzásgátlók és warfarin is emelhetik a GGT-t

Egyéb máj enzimek

 • Abnormális máj enzim értékek lásd ebm00213 .

MCV

 • Az alkoholisták 34–89% -ánál emelkedett

 • Absztinencia alatt a normál érték hosszú hónapok után áll helyre

  • Az absztinencia megszegésének nem megfelelő indikátora

  • Kóros érték egyéb lehetséges okait lásd ebm00310 (emelkedett MCV).

CDT (carbohydrát deficient transferrin)

 • Serum koncentráció emelkedik, ha a napi alkohol fogyasztás meghaladja az 50–80 g -ot.

 • CDT használható a súlyos alkohol fogyasztás kimutatására azon esetekben, amikor az anamnézis, az MCV és GGT nem tisztázta a helyzetet (olyan esetekben is, ahol a GGT szint emelkedettvalamilyen egyéb ok miatt).

 • Férfiakban a felső határérték 20 U/l és 26 U/l nőknél. Klinikailag a kis eltérések is jelentőséggel bírnak.

 • Kóros értékek lehetnek sclerosis multiplex, primer biliaris cirrhosis, krónikus aktív hepatitis és "carbohydrát deficient glycoprotein syndroma" ritka esetében.

Meghatározott tartalmú interjú alkalmazása kábítószer addictio felismerésére

 • Számos tesztet fejlesztettek ki a szerek káros fogyasztásának kimutatására, melyek közül néhány elég költséges és a többi korlátozottabb és alkalmas az alapellátásban való alkalmazásra.

 • A kiterjedtebb kérdőívek, különösen az affélék, mint az EuropASI (European Addiction Severity Index, európai addikció súlyossági mutató) használata alapszintű eligazítást és betanítást igényel annak a személynek a részéről, aki a tesztet alkalmazza.

 • Az EuropASI -t alkalmazni lehet abból a célból, hogy holisztikus módon felmérjük a beteg terápia-igényét és rehabilitációját. A tesztet egyre gyakrabban használják például olyan intézményekben, ahol az opiát függés substitutiós kezelésének szükségességét ítélik meg.

 • Kevésbé extenzív tesztek, melyeket a páciens maga tud alkalmazni, például a DAST (Drug Abuse Screening Test, kábítószer abúzus szűrő teszt) és SDS (Severity of Dependece Scale, függőség súlyossági skála) lásd a táblát

 • Mindkét teszt jól használható az alapellátásban, hiszen a beteg pár perc alatt ki tudja tölteni a kérdőívet.

 • Számos intézményben, ahol kábítószer függőséggel foglalkoznak, az Európa Tanács Pompidou Csoport kérdőívét használják epidemiológiai tanulmányokhoz. Ez a kérdőív struktúrált módszerrel felméri a kábítószer abusus történetét és a kockázatos viselkedést. A Pompidou kérdőívet ugyancsak lehet használni az alapellátásban, ahol a páciens populációban magas a kábítószer függők aránya. A kábítószereket és kábítószer függést jelző Európai Központ is használja ezt a kérdőívet.

32.1. táblázat - Severity of Dependence Scale( függés súlyossági skála) – SDS

Az elmúlt év alattSoha (0)Néha (1)Gyakran (2)Rendszeresen (3)
Gondoljon saját alkohol és kábítószer fogyasztására. Részletesen válaszoljon az alábbi kérdésekre az anyag(ok) tekintetében, mely(ek)et használ.
1. Gondolt már arra, hogy alkohol vagy egyéb kábítószer használata kontrollálhatatlanná vált?    
2. Gondolt már arra, hogy ha nem jut alkohol vagy egyéb kábítószer birtokába, idegessé, nyugtalanná válik?    
3. Aggódott már saját alkohol vagy egyéb kábítószer fogyasztása miatt?    
4. Szerette volna abbahagyni?    
5. Mennyire lenne nehéz abbahagyni, vagy nélküle élni?Egyáltalán nem (0)Kicsit (1)Elég nehéz (2)Lehetetlen (3)

Kapcsolódó bizonyíték

 • A CAGE kérdőív viszonylag insensitiv a főleg fehérekből álló lakosság körében. The TWEAK és AUDIT(program)kérdőívek jól használhatók fekete vagy fehér nőknél, a szokásosnál alacsonyabb küszöbértékeket alkalmazva.

Irodalom

 • [1]Storgaard H, Nielsen SD, Gluud C. The validity of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST). Alcohol Alcoholism 1994;29:493-502

 • [2]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-940827. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999. Oxford: Update Software

 • [3]Bradley KA, Boyd-Wickizer J, Powell SH, Burman ML. Alcohol screening questionnaires in women: a critical view. JAMA 1998;280:166-171

 • [4]The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-988736. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software