Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
17 találat

Szöveggyűjtemény

Budapesti Corvinus Egyetem, Nyírády Adrienn (szerk)

A szöveggyűjtemény az egészségkárosító magatartásformák nemzetközi és egyben Magyarországon is alkalmazott indikátorait, illetve a hozzájuk tartozó adatbázisokat mutatja be. A tananyag egymás után tárgyalja a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a tiltott drogfogyasztás elterjedtségének mérésére és következményeinek feltárására kialakított jelzőszámok rendszerét. A fejezetek ismertetik az indikátorok forrását, definícióját, az előállításához szükséges alapadatok körét, a kiszámítás módját, az indikátor különböző dimenziók szerinti hozzáférhetőségét és természetesen az értelmezés lehetőségeit, korlátait, és magyarországi alkalmazhatóságának főbb irányait is.

A környezeti sugárzás anomáliái

, Dr. Várhegyi András

Hulladékgazdálkodás modul

Applied Research Methodology

University of Debrecen Faculty of Health, Gergely Fábián Dr.

Review of data processing, data preparation, the internal structure of the variables, its frequency, concept of metrics, mean, scattering, relationships between variables, hypothesis tests, systems of crosstab and correlation calculation, method of data reduction. It is about the method of qualitative research and of data processing, compilation of health questionnaires, standardized questionnaires, tests and about the possibilities of applying socio diagnostics.

Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Dr. Papp Katalin, Ujváriné Dr. Siket Adrienn

Az ápolás fogalmi rendszeréről, az ápolási jogszabályokról, az ápolói munkakörökről. Bemutatja továbbá az ápolási elméleteket és néhány ápolási modellt, valamint az ápolási folyamat egyes fázisait és az ápolási dokumentációt. Szó van továbbá az alapvető emberi szükségletekről, ezek kielégítési módjáról, a fertőtlenítésről, setrilizálásról, parenterális eljárásokról, gyógyszerelés, injekciózás, transzfúziós terápia, ihnalációs és oxigénterápiáról. Kitér még a az eszméletlen beteg ápolására, a beteg megfigyelésére, váladékok megfigyelésére, mindennapos beavatkozásokra, sztomaterápiára. Foglalkozik az etikával az ápolásban, ápolói etikettek, valamint a TEAM munkával az ápolásban, illetve az ápolói hatáskör kérdéseivel.

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése

a Marketing Centrum – Országos Piackutató Intézet és a PTE Közgazdaságtudományi Kara, Budapest-Pécs, Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az ápolástudomány tankönyve

Medicina Könyvkiadó Zrt., Dr. Oláh András

A könyv az ápolást tanulók és már ápolással foglalkozók teljes körű tájékoztatását célozza, lehetőséget nyújt az ápolástan minden vetületének megismerésére, számos táblázattal, ábrával és videóval segítve a tudnivalók elsajátítását.

Bevezetés az egészségszociológiába

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Dr. Jóna György

Betegség, gyógyítás társadalomtörténeti áttekintése, új jelenségek az egészség és a társadalom viszonyában, egészségkultusz, medikalizáció, betegségstruktúra változásai, egészségi állapot és egyenlőtlenségek, orvosi hivatás, szakdolgozók, orvos-beteg kapcsolat szociológiai jellemzői.

Bevezetés az egészségügy gazdaságtanba

Semmelweis Egyetem, Dr. Pulay Gyula

E tárgy a gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgyra épít. Az egészségügyben is szűkös erőforrásokat kell ésszerűen elosztani. Célja azonban nem egyéni hasznok maximalizálása, hanem az, hogy a társadalom tagjai egészségben minél tovább éljenek. Ezért az egészségügyben a nyereség, a hatékonyság és több más közgazdasági fogalom új értelmet nyer, amelyekkel a jegyzet olvasói megismerkedhetnek.

Bioinformatics laboratory: from measurement to decision support

Budapest University of Technology and Economics, Péter Antal, Gábor Hulllám, András Millinghoffer, Gergely Hajós, Ádám Arany, Bence Bolgár, András Gézsi

The Bioinformatics laboratory chapters follows and covers new challenges in bioinformatics, complementing the theoretical summaries in the companion Bioinformatics book and utilizing the tools from the KOBAK virtual laboratories

Bioinformatika laboratórium: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig

BME, Antal Péter, Hullám Gábor, Millinghoffer András, Hajós Gergely, Arany Ádám, Bolgár Bence, Gézsi András, Sárközy Péter

A bioinformatikai laboratórium jegyzetei (laborsillabuszai) a gyorsan fejlődő bioinformatika új kihívásai mentén haladnak, támaszkodva a Bioinformatika jegyzet megfelelő fejezeteiben található elméleti összefoglalókra és a virtuális labor koncepciób

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása