Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
15 találat

10th Joint Meeting of the European Neuropeptide Club and the Summer Neuropeptide Conference

University of Pécs, P. Acs

(29.05-01.06. 2013. Gdynia, Poland) The study was created within the scope of the grant titled "Supporting Scientific Training of Talented Youth at the University of Pécs" (code: SROP-4.2.2/B-10/1-2010-0029).

4th International Symposium on Trace Elements in the Food Chain - Friends or Foes?

Szent István University, Szent István University

A TAMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 azonosítószámú pályázat támogatásával létrejött szimpózium kiadványa

A protein kináz D aktiváció szerepe az oxidatív stresszel kiváltott neuronális sejtpusztulás során

ELTE TTK, Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Liliom Hanna Laura

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A sportmozgások biológiai alapjai I.

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft., Csoknya Mária, Wilhelm Márta

A könyv az emberi test felépítését, működését az alkalmazott tudományok kívánalmainak megfelelően mutatja be, érdekessége, és egyben újszerűsége is, hogy az egyes szervrendszereket úgy mutatja be, hogy az anatómiai leírásokat a szervrendszerek működése követi, s végül a kóros elváltozások kerülnek ismertetésre. Az anyagot további sportvonatkozások, valamint egészségtani ismeretek egészítik ki.

Az orvosi élettan tankönyve

Medicina Könyvkiadó Zrt., Attila, Fonyó

Az élettan, más néven fiziológia az élettudománynak az az ága, amely az egészséges szervezetek működésével foglalkozik, és mint egyetemi alap diszciplína meghatározó helyet foglal el az orvostudomány tanulmányozásában, e tankönyv ebben nyújt segítséget.

Basic Principles of Toxicology

University of Pannonia, Dr. Budai Péter

Brief history of toxicology. Basic toxicology terms. Dose-response relationships. Factors influencing toxicity. The action of poisons. Toxicokinetics. Teratology. Mutagenicity. Carcinogenicity.

Basics of Neurobiology

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Dr. Liposits Zsolt

Az egyetemi oktató anyag informatikus és infobionikus hallgatók részére készült. A mű foglalkozik az idegszövet felépítésével és funkciójával, valamint az idegrendszer szerveződésével és a szervezet harmonikus működésében betöltött szabályozó szerepével. A neurobiológia alapjaival foglalkozó előadások az idegrendszer működésének molekuláris, celluláris és rendszerszintű folyamataival imerteti meg a hallgatókat.

Bioethics

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Gyula Gaizler, Kálmán Nyéky (nyeky@bioethics.hu)

The aim of the handbook is to initiate students into raising ethical questions, which paves the way for a responsible behaviour in various fields of science, primarily in those related to human life. In the handbook we thoroughly examine the basic values of life, primarily human life. The clash between the use of scientific achievements and the barriers of acceptability on ethical grounds is also included in the book. We wish to find an answer to the question whether everything is acceptable that can be technically accomplished.

Introduction to Functional Neurobiology

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Dr. Kalló Imre Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Idegtudományi Tanszék

A "Bevezetés a funkcionális neurobiológiába" tárgy mélységeiben elemzi és kísérleti példákkal szemléletessé teszi az ideghálózati működéseket, kiemelten foglalkozva a szaglási- és a látási információk feldolgozásával, a thalamus, a hippocampus, a szomatomotoros és a látókéreg működésével. Hangsúlyt kapnak a központi idegrendszer működési zavaraiból levonható következtetések. Külön előadások foglalkoznak az ideghálózati működések modellezésének elméleti- és gyakorlati oldalaival, és a modern képalkotó eljárások használati lehetőségével az idegrendszeri kutatásokban.

Modelling neurons and networks

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Káli Szabolcs; kali@koki.hu

This series of lecture notes describes the essential methodology of computational neuroscience

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása