Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
79 találat

Marketingkutatás az agrárgazdaságban

Mezőgazda Kiadó, Lehota József

Marketingkutatás módszertana

Tankönyvtár, Dr. Panyor Ágota

MARKETINGKUTATÁS DEFINÍCIÓJAAMA meghatározása alapján:Az információk szisztematikus, objektív feltárása, összegyűjtése, elemzése, közlése, valamint felhasználása, amelynek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák megoldására irányuló vezetői döntések elősegítése.Marketingkutatás funkciói:• összeköti a fogyasztót, a vevőt és a nyilvánosságot a gyártókkal és aforgalmazókkal,• részt vesz marketingakciók létrehozásában, fejlesztésében és kiértékelésében,• figyelemmel kíséri a marketing eredményeit,• segíti a marketing, mint folyamat megértését. A marketingkutatás magában foglalja az információk:• feltárását, összegyűjtését, elemzését, közlését és felhasználását.

Menedzsmentismeretek

TERC Kft., Szűcs Edit, Rády Eszter, Matkó Andrea

Könyvünk első fő fejezetében áttekintjük a vezetés fogalmát, feladatait, bemutatjuk a legfontosabb szervezeti struktúrákat, majd a szervezeti kultúra fogalmát tisztázzuk, a további fejezetek pedig azokkal a menedzsmentterületekkel foglalkozik, amelyekkel mint gyakorló mérnökök munkájuk során találkozni fognak a végzett hallgatók.

Performance management

Péter Dara , Péter Dara

A tananyag célja megértetni a hallgatókkal a teljesítménymenedzsment értelmét és alkalmazható módszereit, amely tartalmát tekintve magában foglalja konkrét esetek feldolgozását is

Performance Management

Nemzeti Tankönyvkiadó, Veresné dr. Somosi Mariann, Hogya Orsolya

The performance management system is a tool for achieving organizational, group, and individual performance what based on the strategic, tactical, and operative goals and levels of performance planned in a compromised framework. This book deals with issues of Performance Management, Human Resource Management, Individual Performance Evaluation and Performance Management Methods.

Personalized medicine business models - Clinical Applications

Semmelweis Innovations, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Richard Schwab.

Personalized medicine business models - R&D Applications

Semmelweis Innovations, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Istvan Petak.

Prezentációtechnikai ismeretek

Szent István Egyetem, Dr. Szabó József

Az emberek közötti információcsere, illetve tágabb értelemben (ember-ember, ember-gép relációban zajló) kommunikáció hatékonysága tartalmi és formai jegyek által befolyásolt. Bizonyára tartott már a kezében olyan nyomtatott anyagot, amelynek silány kivitele láttán elborzadt, vagy az előadó által vetített prezentáció szövegét nem tudta elolvasni, vagy rendezetlen környezetű helyen kellett valamilyen előadást, bemutatót tartani, vagy ilyenen részt venni. Ezek a helyzetek rossz szájízt okoznak. Ha a szervezésnél vétünk ilyen hibákat, jobb esetben csak szégyenkezhetünk, de könnyen jelentős gazdasági hátrányt is okozhatunk magunknak, illetve cégünknek ezzel.

Problémamegoldó folyamatok

Szent István Egyetem, Juhászné Klér Andrea

A „Problémamegoldó folyamatok” tananyag keretén belül olyan ismereteket szereznek a hallgatók, melyek elsajátítása révén képessé válhatnak az emberi erőforrás tanácsadáshoz kapcsolódó problémamegoldó folyamatok, s az ezekhez kapcsolódó különféle pszichológiai jelenségek tudatos észlelésére, megértésére és elemzésére.

Project management in a nutshell

Semmelweis Innovations, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Bandor Nagy.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása