Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
20 találat

A som és a homoktövis mikroszaporítása

Szolnoki Főiskola, Baranyi Andrea

Kísérleteinkben sikerült megoldani a som és a homoktövis hajtáscsúcs kultúrából történő in vitro szaporításának egyes lépéseit. Az alkalmazott táptalajok az egyes növényeknél nagyon eltérőek voltak (DCR, BTM) az alkalmazott hormonszint tekintetében a BAP bizonyult megfelelőnek. A kultúrák indítását, felszaporítását sikerült megoldanunk, jelenleg a gyökereztetési kísérletek folynak.

Alternative Crop Production Strategies

University of Debrecen, Péter Pepó

Elements of crop models.Ecological, biological and agrotechnical conditions of crop production.Alternative crop models.Crop model as an agroecosystems. Energy and material flows in crop models. Efficiencies of crop models.Sustainable crop production.Precision crop production.Organic farming.

Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia

Mezőgazda Kiadó, dr. Almádi László, dr. Béres Imre, dr. Berzsenyi Zoltán, dr. Horváth Zoltán, † dr. Hunyadi Károly, dr. Kazinczi Gabriella, dr. Lehoczky Éva, dr. Mikulás József, dr. Németh Imre, dr. Petrányi István, dr. Reisinger Péter, dr. Szemán László, dr. Szentey László, dr. Szőke Lajos, Tóth Elemér, dr. Varga Szabolcs

Gyümölcstermesztési alapismeretek

Mezőgazda Kiadó, Andor Domonkos, Bubán Tamás, Gonda István, G. Tóth Magdolna, Göndör Józsefné, Hrotkó Károly, Jenser Gábor, Ligetvári Ferenc, Nyéki József, Papp János, Sass Pál, Sipos Béla Zoltán, Soltész Miklós, Szalay László, Terpó András, Tőkei László, Z. Kiss László

Kertészeti dendrológia

Mezőgazda Kiadó, Schmidt Gábor – Tóth Imre

Kertészeti növénykórtan

Mezőgazda Kiadó, Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazdasági gépszerkezettan

Szaktudás Kiadó Ház, Szendrő Péter

A mezőgazdasági munka – mióta világ a világ – igencsak igénybe vette az emberi erőt, az igavonó állat teljesítőképességét, amelyek ugyancsak korlátozott nagyságúak. Így mindig is verejtékes tevékenységként rögzült a történelem lapjain a szántó-vető, állattenyésztő ember természettel vívott küzdelme az élelmiszer-alapanyagok előállításáért. Érthető tehát és természetes, hogy eszmélésének kezdetétől törte az ember a fejét azon, hogyan lehet egyszerű eszközökkel, később a gépekkel könnyíteni a munkáját, hatásosabbá tenni azt, vagyis mai kifejezéssel élve, hogyan lehet növelni a mezőgazdasági munka hatékonyságát, termelékenységét.

Mezőgazdasági növénytan

Szaktudás Kiadó Ház, Dr. Turcsányi Gábor

1992. karácsonyán kaptuk kézhez a Földművelésügyi Minisztérium levelét, amelyben tankönyvírási pályázatunk elfogadásáról értesítettek bennünket. Akkor még nem tudtuk, hogy tizenketten mekkora feladatot vállalunk magunkra. Ennyi, egymástól távol lakó szerző elképzelését és stílusát egyeztetni nem volt könnyű. Jócskán voltak már előzményei tankönyvünknek; a dr. Hortobágyi Tibor által szerkesztett Agrobotanika című tankönyvsorozat, valamint dr. Kárpáti Zoltán és dr. Terpó András kertészeti egyetemi tankönyvei kitűnő példákkal szolgáltak. Sok új szerzőnk azonban valami mást akart: meg szerette volna újítani tananyagunkat a lehető legújabb, de már általánosan elfogadott botanikai és ökológiai ismeretekkel. Mintául Strasburger nagy hagyományú és már 33. kiadást megért Lehrbuch der Botanik című könyvét választottuk. Ez mindenekelőtt a hajtásos növényekkel foglalkozó rendszertani fejezetekhez és a morfológiai részhez nyújtott jelentős segítséget. Az általa követett rendszerrel Soó régebben Magyarországon általánosan használt, de a legújabb kemotaxonómiai eredményekkel nem módosított rendszerét váltottuk fel. Úgy véltük, érdemes végre a hazai növénymorfológiai oktatást is a rendszertanhoz hasonlóan fejlődéstörténeti alapokra helyezni. A prokarioták, az algák és a gombák rendszerezésekor a világirodalom legelfogadottabb rendszereit használtuk. A sejttani, a szövettani, a növényföldrazi és az ökológiai fejezetek írásakor a legújabb angolszász és német irodalmakat vettük alapul.

Növények a kertépítészetben

Mezőgazda Kiadó, Fekete Szabolcs, Gellér Zita, Gerzanics Annamária, Gerzson László, Jámborné Benczúr Erzsébet, Lászay György, Schmidt Gábor, Szántó Matild, Szendrői József, Tillyné Mándy Andrea

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása