Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
71 találat

A megmunkált felület pontossága és minősége

Miskolci Egyetem, Monostoriné Hörcsik Renáta

A jegyzet bemutatja a megmunkálási folyamatok során fellépő felületi egyenetlenségeket, geometriai szabálytalanságokat. A jegyzet áttekintést ad a jelentkező szabálytalanságok mindkét csoportjátról a makrogeometriai és a mikrogeometriai szabálytalanságokról.

A precíziós megmunkálások szerszámai

Miskolci Egyetem, Dr. Szabó Sándor

A jegyzet áttekintést ad a precíziós megmunkálásokról, ismerteti a szükséges alapfogalmakat, paramétereket, majd bemutatja a precíziós megmunkálás szerszámait. A jegyzet utolsó részében ismerteti a szerszámok kiválasztásának és a forgácsolási adatok meghatározásának a módját.

Abrazív megmunkálások

Miskolci Egyetem, Dr. Gyáni Károly

A jegyzet áttekintést ad az abrazív megmunkálásokról, ismerteti az alapfogalmakat, az eljárás kinematikáját, a fellépő erőket, a szerszám kopását. A megmunkálás bemutatását 5db animáció teszi szemléletessé.

Acél hegesztett kötésének jellemző szövetszerkezetei

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Juhász Krisztina, Juhász Dániel, dr. Török Imre

A különböző termikus eljárások során - pl.: hegesztési-, hőkezelési-, felületkezelési stb. - az anyagban rendkívül összetett, komplex változások mennek végbe. A munkadarabban a rajta végrehajtott hőciklus következményeként, hőtágulás-zsugorodás, fázisátalakulás(ok) játszódnak le. Egy hegesztett kötés kialakulásakor a hegesztő eljárástól függően a varraton kívül a hőhatásövezet megjelenésével is számolni kell. A hőhatásövezet az alapanyagnak az a meg nem olvadt része, amelyben a hegesztési hőfolyamat hatására mikroszerkezeti átalakulások játszódnak le. Ez a jelenség az allotróp átalakuláson keresztülmenő anyagokban (pl.: acélok) a hőhatásövezeten belül fázisátalakulási övezetet is eredményez, amely több zónára tagolható, a hőfolyamat okozta mikroszerkezetváltozási sajátosságok alapján. A hőhatásövezetek jellegzetes kialakulásának bemutatására, elemzésére, modellezésére mutat be példákat a digitális tananyag, amelyen keresztül a hallgatók megismerkedhetnek e komplex jelenséggel.

Anyagtechnológiák

Typotex Kiadó, Bagyinszki Gyula, Borossay Béla, Dobránszky János, Kári-Horváth Attila, Kovács-Coskun Tünde, Mucsi András, Nagyné Halász Erzsébet, Németh Árpád, Pálinkás István, Szakál Zoltán, Zsidai László

Az anyagtechnológiák felosztása sokféleképpen lehetséges. Az egyik jellemző szempont szerint megkülönböztetünk forgácsoló és forgácsnélküli (nem forgácsoló) technológiákat. Más megközelítésben alakadó-, kötő- és anyagszerkezet-módosító technológiákról beszélünk. E tananyag mindkét felosztási elv szerinti anyagtechnológiákat áttekinti. A (termék) tervezés a kiválasztott anyag(ok)hoz rendelhető technológiá(k) kidolgozását, fejlesztését is magába foglalja. A technológia megfelelőségének biztosítása előzetes gyártástervezést, modellezést igényel, kitérve a szükséges részműveletekre és azok ellenőrzött paramétereire egyaránt. A technológiák áttekintése mellett erről is szó esik. A tananyagban dominál a tömör, rendszerező ismeretközlés, ill. ebből adódóan az ábrák nagy részének meghatározó szerep jut az információközlésben. Ez a tananyag sem törekszik (nem törekedhet) teljességre, hiszen a téma hatalmas, viszont a lehetséges terjedelem korlátozott, így a széleskörű, „kommunikáció-képes” műszaki-anyagtechnológiai háttértudás megalapozását szolgálja.

Anyagtudomány

Typotex Kiadó, Bagyinszki Gyula, Berecz Tibor, Dobránszky János, Kovács-Coskun Tünde, Szabó Péter János, Mészáros István, Nagyné Halász Erzsébet, Pinke Péter, Szakál Zoltán, Varga Péter

Az Anyagtudomány c. tananyag keretében megismerkedhet az olvasó a műszaki gyakorlatban alkalmazott anyagok szerkezetével, fémek, ötvözetek kristályosodási folyamatával, szerkezet és tulajdonság összefüggésével, az anyagvizsgálat elméletével, gyakorlatával, a hőkezelés elméleti és gyakorlati alapjaival, a vas-szén ötvözetek csoportosításával, szabványos anyagjelöléssel. Ismertetésre kerül a nemfémes anyagok általános csoportosítása, a polimerek szerkezete, tulajdonságai. A tananyag komplexen ismerteti az anyagjellemzők értelmezését, az anyagok kiválasztásának szempontjait.

Atomenergetika és nukleáris technológia

Typotex Kiadó, Pátzay György

A jegyzet részletesen foglalkozik hazánk, az EU és a világ energiaellátásának jelenével és jövőjével, ezen belül a megújuló és atomenergiák szerepével. Tárgyalja a hasadási és a fúziós energiatermelés elvi technológiai alapjait, jellemzőit és problémáit. Ismerteti az 1., 2., 3. és 4. generációs atomerőművek jellemzőit, az erőművekhez kapcsolódó fűtőelem ciklusokat. Bemutatja a nukleáris fűtőelemek előállításának lépéseit, technológiáit, a legelterjedtebb atomerőművek vízüzemeit. Foglalkozik a dekontamináló eljárásokkal, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ismerteti a Paksi Atomerőmű legfontosabb jellemzőit és bemutatja a radioaktív izotópok és a radioaktív sugárzások ipari, mezőgazdasági, biztonsági, orvosi és egyéb alkalmazási lehetőségeit. Részletesen tárgyalja a radioaktív sugárzások detektálásának alapelveit, eszközeit, eljárásait, berendezéseit, kiértékelési módszereit.A jegyzet 240 zömében színes ábrát, 47 táblázatot, 4 interaktív és 18 nem interaktív animációt tartalmaz.

Ausztenites acél hegesztett kötésének jellemző szövetszerkezetei

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Juhász Krisztina, Juhász Dániel, dr. Török Imre

A különböző termikus eljárások során - pl.: hegesztési-, hőkezelési-, felületkezelési stb. - az anyagban rendkívül összetett, komplex változások mennek végbe. A munkadarabban a rajta végrehajtott hőciklus következményeként, hőtágulás-zsugorodás, fázisátalakulás(ok) játszódnak le. Egy hegesztett kötés kialakulásakor a hegesztő eljárástól függően a varraton kívül a hőhatásövezet megjelenésével is számolni kell. A hőhatásövezet az alapanyagnak az a meg nem olvadt része, amelyben a hegesztési hőfolyamat hatására mikroszerkezeti átalakulások játszódnak le. Ez a jelenség az allotróp átalakuláson keresztülmenő anyagokban (pl.: acélok) a hőhatásövezeten belül fázisátalakulási övezetet is eredményez, amely több zónára tagolható, a hőfolyamat okozta mikroszerkezetváltozási sajátosságok alapján. A hőhatásövezetek jellegzetes kialakulásának bemutatására, elemzésére, modellezésére mutat be példákat a digitális tananyag, amelyen keresztül a hallgatók megismerkedhetnek e komplex jelenséggel.

Betontechnológiai gépek I.

Typotex Kiadó, Rácz Kornélia

A jegyzet ismerteti a beton- és aszfaltgyártás technológiai folyamatait, az egyes technológiai berendezések alaptípusait, azok üzemi jellemzőinek meghatározási módszereit, az egyes kiemelt gép-csoportokra vonatkozó méretezési módszereket. Ezek: a beton és az aszfalt összetevői; a minőséget befolyásoló tényezők; adalékanyagok aprítására szolgáló törőgépek típusai, jellegzetes szerkezeti kialakítása; aprítási elméletek, a pofás- és a kúpos törőgépek üzemi jellemzőinek meghatározása; adalékanyag-osztályozás módszerei, osztályozógépek alaptípusai; vibrációs rosták üzemi jellemzőinek meghatározása; hidraulikus osztályozás alapelve, jellemző gépei; keverőgépek alaptípusai, jellegzetes szerkezeti változatai; üzemi jellemzőik meghatározási módszerei; beton- és aszfaltkeverő-telepek technológiai folyamata és jellegzetes gépei; a beton szivattyúzhatóságának követelményei; a betonszivattyúk jellegzetes típusai; a betonszivattyúk üzemi jellemzőinek meghatározása; a betontömörítés módszerei, a vibrációs jellemzők kiválasztásának szempontjai; betontömörítő vibrátorok alaptípusai és szerkezeti változatai; vibrátorasztalok és merülő vibrátorok rezgésjellemzőinek meghatározása.

Betontechnológiai gépek II.

Typotex Kiadó, Rácz Kornélia

A jegyzet ismerteti a beton- és betonelem-gyártás technológiai berendezéseinek alaptípusait, ezek üzemi jellemzőinek meghatározási módszereit. Kiemelten foglalkozik az építőipari hulladékok és bontott anyagok újrahasznosítási lehetőségeivel, feldolgozási technológiáival, sajátos gépeivel. Az alábbi témákat tartalmazza: Betonacélok és feszítőhuzalok szilárdsági és technológiai jellemzői, minősítési előírásai. A betonacél feldolgozás jellegzetes gépi berendezései. Betonacél vágó- és hajlítógépek üzemi jellemzőinek meghatározása. Feszítőgépek szerkezeti változatai, méretezési módszere, a huzalvég rögzítésének erőtani vizsgálata. Szak- és szerelőipari munkák gépei: rögzítés-technikai gépek és eszközök; burkolatkészítés és falfelület megmunkálás gépei; festéselőkészítés gépei; festőberendezések. Betonelem előregyártási technológiák. A mobil és a telepített blokkgyártó berendezések technológiai folyamata. A csúszózsalus elemgyártás. A beton- és vasbeton csőgyártás technológiái és sajátos tömörítési módszerei. Betonszerkezetek bontási technológiái és gépi berendezései. A bontott anyagok újrahasznosítási lehetőségei. Építési hulladék aprításának és szétválasztásának berendezései. Aszfaltburkolatok bontási technológiái és gépei. A bontott aszfalt keverőtelepi feldolgozásának és helyszíni újrahasznosításának technológiái.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása