Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
15 találat

Selected chapters of Biopharmacy

Department of Biopharmacy University of Debrecen Medical and Health Science Center School of Pharmacy , Gabor Halmos, Pharm.D., Ph.D.

As pharmacy students prepare to take Biopharmacy examination and final exams beforegraduation, it is imperative that they have the most up-to-date and relevant informationconcerning the practice of modern pharmacy available to them. The information explosion issuch that knowledge and information changes daily and dozens of new drugs are marketedeach year. The amount of information that any student in pharmacy must master is significantand doubles every 2 to 3 years. Although information in the life sciences is expanding rapidly,human brain capacity is not. This discrepancy creates an increasing challenge for book andlecture notes writers, teachers, and especially students. We have been forced to think harder indeciding what facts and concepts are important or essential for our students related toBiopharmacy. Based on these facts this study guide has attempted to summarize selectedchapters of modern Biopharmacy.

SELECTED CHAPTERS OF PHARMACOLOGY

University of Debrecen Helath Science Center School of Pharmacy Debrecen HUNGARY , Prof. Dr. Arpad Tosaki

This book was written to provide students, researchers and educators with a user-friendly tool for keeping pace with rapidly evolving drug discovery initiatives. The primarycontent is based on the pharmacotherapy of various diseases, which has been an enormouslyrewarding and fascinating adventure. In addition, the content is also based on my research andteaching experience during the 3 decades prior to this writing in Hungary, England, France,and United States of America, which has been an enormously rewarding and fascinatingadventure. Use of pharmacological agents to prevent or mitigate disease is an ancient skillmaintained during the entire history of all human societies in various forms. Hunter-gatherercommunities each developed culturally unique uses for plant, mineral and animal resourceslocally available to populations in need that evolved into sophisticated and increasinglyefficacious medical traditions that persist to this day. The progressive integration of medicaltraditions into written record allowed evolution of progressively powerful pharmacologybased increasingly on analysis of clinically valid precedent. As understanding of themolecular-biological basis of diseases, drug design has become progressively driven byconsideration of how specific biochemical interactions may be modulated to achievetherapeutic endpoints. Of particular interest in this respect, is identification of compoundscapable of modifying critical ligand-receptor interactions, enzyme activities and other eventsin cellular signaling pathways that lead to enhancement or inhibition of major symptoms ofvarious diseases. Most descriptions of drug mechanisms given in this book focus on howsmall-molecule drugs affect specific molecular targets to alter well-defined aspects of cellularphysiology in ways that in most cases are expected to result in improved prognosis of selecteddisorders. In this respect, the book reflects “orthodoxy” of strategic thinking in thepharmaceutical industry, which favors single site-acting “magic bullet” compounds that maybe highly effective in some treatment venues, but are highly toxic, often costly and provide2only transitory remediation to serious chronic illness. A particularly exciting subject areacovered in this book is a description of novel treatment strategies that prevent or mitigateserious diseases, particularly those with underlying inflammatory etiology, by strengtheningnatural host immunoregulatory mechanisms, rather than intervening in activity of hosthomeostasis. It is an honor and a pleasure to participate in the medical revolution, of whichthis book is a vanguard.

SELECTED TOPICS OF PHARMACEUTICAL MANAGEMENT

Debrecen University, Institute of Pharmacy Department of Pharmaceutical Management and Organisation , George Blasko

1. Drug Development: human Phase IV clinical trials32. Drug Marketing 143. Quality Assurance, quality control 504. Good X Practices: GMP, GLP, GCP, GPP 635. International Health Care and Pharmaceutical Organisations 746. Organisation of the Drug supply in Hungary 927. Social Insurance 1168. Ethical relations of the pharmaceutical practice 1229. Drug leaflet/prospectus: advertising of drugs 13210. Pharmaceutical relations to patients’ right 13611. Marketing Authorisation of Medicinal Products 14512. Drug Wholesalers 164Acknowledgement 172

Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék , Dr. Juhász Béla

Napjainkban a magyar társadalom egészségügyhöz való hozzáállása nagyonmegosztottnak mondható. Bár az orvostudomány rengeteget fejlődött az elmúlt évszázadban,ez a fejlődés a különböző tudományterületeken eltérő módon történt. Elég végig gondolni azt,hogy a múlt század elején hány gyermeknek kellet meghalnia olyan fertőző betegségek ésazok szövődményei miatt, amit a mai orvostudomány mellett megengedhetetlennek tartunk. Acardiovascuáris megbetegedések világszerte vezetik a halálozási statisztikát, azonban amortalitási ráta szignifikáns csökkenést ért el a hosszú évek alatt. Hiszem azt, hogy ehheznagyban hozzájárult a gyógynövények hatóanyagainak széleskörű analitikája és azokfarmakológiai vizsgálata. Az elbizonytalanodott betegek és a szintetikus hatóanyagoktól valófélelem megnövelte az öngyógyszerelés statisztikai mértékét és a „természetes hatóanyagok”felhasználását.A vegetatív idegrendszer megismerése és feltérképezése nagyban hozzá járult a konzervatívgyógyszertan tudásanyagának bővítéséhez, és ehhez nagyszámú gyógynövényből nyertek akutatók hatóanyagot. A jegyzet megírása során törekedtem arra, hogy a hallgatók tisztánlássák azt, hogy a farmakológia tudományág fejlődése nagyon sokat köszönhetett agyógynövényeknek, ill. a különböző drogoknak. A drog szó jelentésénél a jegyzet is a mármegtanult farmakognóziai nomenklatúrát követi; azaz egy olyan gyógynövényből származóproduktum, amelyből előállított hatóanyagot gyógyászati célra használnak.Ez a tankönyv semmiképpen sem helyettesítheti a gyógynövény és drogismeret tantárgykötelező és ajánlott jegyzeteit, inkább az azokban foglalt ismeretek továbbviteléhez ajánlom.A szerkesztésből kitűnik, hogy a növények nem abc sorrendben, nem hatóanyag sorrendben,nem kémiai alkotók szerkezete szerint kerültek feldolgozásra, hanem betegségcsoportokszerint. Erre azért volt szükség, mert a graduális hallgatók és rezidensek visszajelzései alapjána curriculumukban hiányterület a fitofarmakológia és fitoterápia betegségcsoportok szerintiosztályozása és elemzése. A tankönyv megírásakor sokat gondolkodtam azon, hogy atankönyv milyen mélységben legyen ismétlés és milyen mértékben újdonság. Nagyonfontosnak tartottam, hogy az anatómiai, élettani, biokémiai, patológiai, patofiziológiai,farmakológiai alapok újra megbeszélésre kerüljenek. Nemcsak azon gondolat miatt, hogy „azismétlés a tudás atyja”, hanem amiatt is, hogy több felsőoktatási rendszer tematikájábanátfedéseket hoznak létre annak érdekében, hogy az elengedhetetlenül fontos információkkal ahallgató minél többször találkozzon, így a tudása biztosabbá és megalapozottabbá válik. Azalapok áttekintése után ismertettem azokat a gyógynövényeket, amelyek az adott4betegségcsoportban hatékonynak bizonyultak. Ekkor merült fel bennem a másik nagy kérdés,hogy mely gyógynövényeket ismertessem a jegyzetben. Végül arra az elhatározásra jutottam,hogy azokat a növényeket tárgyalom, amelyek farmakológiai hatásai tudományosan ismegalapozottak és alátámasztottak. Ehhez javarészt PubMed-en megtalálható neves éselismert impaktos folyóiratokat használtam fel, ahol konkrét hatásmechanizmusokkal ésszignál-transzdukciós útvonallakkal támasztják alá az egyes drogok hatásmechanizmusait.Néha, bár szomorúsággal töltött el, azonban ki kellett hagynom olyan gyógynövényekismertetését, amire nem találtam tudományos bizonyítékot, mert csupán a népi gyógyászatemlítésére hagyatkozik. Azonban félreértés olyan tekintetbe ne essék, hogy a népigyógyászatnak és megfigyelésnek nagyon sokat köszönhet a tudomány, hiszen sok növényköszönheti terápiás létjogosultságát az empírián alapuló információknak, amelyek tárgyalásravagy említésre is kerültek.További kérdés, hogy egy ilyen típusú jegyzet megírásakor mennyire bonyolódhatunk bele atudományos munka világába és annak alapjaiba. Ebben a kérdésben már nem mertemmagamban dönteni, azonban a szimpóziumokon és workshopokon folytatott eszmecserékbőlegyértelműen kitűnt, hogy főleg azon kutatási részt lehet hitelesen és részletesebbenismertetni, amelyel a tanszéki kutatócsoport foglalkozik. Ezek a tudományterületi témák talántúlságosan is részletesen lettek prezentálva, bár Szentágothai professzor sorait elővéve, hasokat tanulunk abból legalább büntetlenül felejthetünk.A gyógynövények előfordulása, komponenseinek, farmakológiai hátterének ismertetésemellett fontosnak tartottam, hogy a gyógynövény kivonata vagy annak komponense milyengyógyszerben vagy gyógyhatású termékben fordul elő. Ezzel a jegyzet elérheti azt a célját is,hogy az expediálásban résztvevő gyógyszerészhallgató az évek során megtanult alapokatvégre rendszerezheti. A gyógyszerek és gyógyhatású termékek, teák, stb. képek formájában isfeltöltésre kerültek, hiszen a vizuális látvány szintén a bevésődés egyik alappillére.A jegyzetet ajánlom az 5.éves hallgatóságnak, rezidenseknek, expediáló szakgyógyszerészeknek és mindazoknak, akik szeretik a gyógynövényeket és a farmakológiát.

VÁLOGATOTT FEJEZETEK A GYÓGYSZERÜGYI MANAGEMENTBŐL

DEBRECENI EGYETEM GYÓGYSZERÜGYI MANAGEMENT ÉS SZERVEZÉS TANSZÉK , Dr. Blaskó György

1. Humán Fázis IV klinikai gyógyszervizsgálatok32. Marketing ismeretek, 213. Gyógyszermarketing 274. A gyógyszerek értékesítése : rövid összefoglaló 525. Gyógyszer forgalomba hozatal 626. A minőségbiztosítás gyógyszerészeti vonatkozásai: GMP, GLP, GCP, GPP 877. Társadalombiztosítási rendszerek és a hazai gyógyszertámogatási rendszer 101

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása