Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
31 találat

A bor kereskedelmi kultúrája

Eszterházy Károly Főiskola, Gál Lajos, Gál Péter

A tanagyag célja, hogy a hallgató megismerje a különböző borokat avilág minden tájáról, tudja, hogy a bor hogyan feleljen meg az összes fogyasztói előírásnak, ismerjea különböző borértékesítő helyek felépítésének anatómiáját, valamint az értékesítés, kereskedelemlebonyolításához szükséges eszközöket, a bor forgalomba hozatalának jogi hátterét, illetve aborkereskedéshez szükséges feltételrendszert

A borfogyasztás kultúrája

Eszterházy Károly Főiskola, Dula Bence, Mészáros Gabriella, Rohály Gábor

A hallgató megismerkedik a kulturált borfogyasztás alapelveivel.Betekintést nyer a bor és a gasztronómia kapcsolódási lehetőségeibe, illetve elmélyül ennekvendéglátóiparban betöltött szerepével

A magyar borászati szakirodalom kialakulása

Eszterházy Károly Főiskola, Csoma Zsigmond

A tankönyvben a nagyhírű magyarországi borászat szakirodalmával, annakkialakulásával, fejlődésével és hatásaival, illetve a borszakírók életével, munkásságával, hatásávalismerkedhetnek meg a hallgatók. A mindenkori szakirodalom tükrözi egy-egy agrárágazat, művelési módtermesztéstechnikájának, technológiájának a színvonalát, fejlődését, mint ahogy a korabelitársadalom igényét és fejlettségét

A szőlő és a bortermelés története

Eszterházy Károly Főiskola, Csoma Zsigmond

A tananyag célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek a szőlő-és bortermesztés, borágazat évszázados történetébe a Kárpát-medence és peremterületei, valamintMagyarország területén. A lecke elsajátítása során a hallgató megismer azokat a technológiákat, éshatásokat, melyek a hazai szőlő- és bortermelést jelentősen befolyásolták és meghatározták. Ez alecke nem csak művelési ág történetét jelenti, hanem az életet, a megmaradást, egy nép illetvenépcsoportok történetét is

A szőlőtermesztés és a borkészítés kultúrája

Eszterházy Károly Főiskola, Csoma Zsigmond

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerkedjen a nagyhírűmagyarországi szőlő- és borkészítés termelő kultúrájával, az apáról-fiúra öröklődő, gyarapodószaktudással, a termesztés-és feldolgozás-borkészítés technológiájának történetével, ennekmegfelelően a történeti eszközkultúrával, a helyi és regionális újításokkal (innovációkkal) és aborászati szaktudás fejlődésével.

A szőlőtermesztés és a borkészítés kultúrája

Eszterházy Károly Főiskola, Csoma Zsigmond

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerkedjen a nagyhírűmagyarországi szőlő- és borkészítés termelő kultúrájával, az apáról-fiúra öröklődő, gyarapodószaktudással, a termesztés-és feldolgozás-borkészítés technológiájának történetével, ennekmegfelelően a történeti eszközkultúrával, a helyi és regionális újításokkal (innovációkkal) és aborászati szaktudás fejlődésével.

A világ híres borvidékei

Eszterházy Károly Főiskola, Dula Bence, Mészáros Gabriella, Rohály Gábor

A hallgató megismerheti a világ híres borvidékeit.A tananyagmegpróbálja úgy összefoglalni a leglényegesebb bortermő területek természeti és civilizációsadottságait, hogy következtetéseket lehessen levonni egy-egy régió borstílusára, érlelhetőségére,értékére és a világban betöltött, vagy éppen lehetséges betölthető szerepérevonatkozóan.

Az élettudományok története és a bor

Eszterházy Károly Főiskola, Kállay Miklós

A tanagyag célja, hogy a hallgató megismerkedjen a borkultúrtörténetével, alaposabban megismerhesse a bor rendszeres fogyasztásának előnyeit és hátrányit.A tananyag továbbá ismerteti a borterápia elméleti hátterét.

Biodízelgyártás

Károly Róbert Főiskola, Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond, Dr. Koncz Gábor

A könyv célja, hogy a hallgatók megismerjék a biodízelgyártás hazai és külföldi helyzetét, előnyeit, hátrányait, alapanyagait. A tananyag külön kitér a biodízel előállítás és forgalmazás logisztikai problémáira, a biodízelgyártás technológiájára, a biodízel előállítás logisztikai rendszer-elemeire.

Biogáz adatbázis, Biomassza adatbázis, Szennyvíziszap adatbázis

Miskolci Egyetem, Woperáné Dr. Serédi Ágnes, Dr. Szemmelveisz Tamás, Koós Tamás, Baranyai Viktor Zsolt

Az adatbázis 3 részből áll a Biogáz, a Biomassza és a Szennyvíziszap adatbázisból. Az adatbázis első része a biogáz tulajdonságait és képződésének folyamatát szemlélteti ábrákkal és diagramokkal. Az adatbázis második része a biomasszát mint energiaforrást mutatja be. Az adatbázis harmadik része a szennyvíziszap jellemzőit ismerteti táblázatok, grafikonok, ábrák segítségével.

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása