Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
641 találat

Business from IP

Semmelweis Innovations, Semmelweis University , Miklós Weszl, PharmD; Zsombor Lacza, MD, PhD

First, we urge you NOT TO READ IT. It is far better if you start exploring it like when you are checking the internet before a vacation. Read the first section if you you are not sure you want to start an enterprise from your research. Read the last if you already generated some IP and need to know what next. We also linked presentations which are available online if you are interested what the other experts say about the topic. And if you are bitten by the innovation bug, check out our hands-on courses for honing your skills in biotech ventures.

Modellek a geoinformatikában

Pécsi Tudományegyetem, Szatmári József

A Modellek a Geoinformatikában elméleti és gyakorlati oktatásához készített tananyag MSc képzésben résztvevő hallgatók számára.

PROGRAMMING LANGUAGES

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, István Juhász

The present book analyzes the features, concepts, philosophy, and computational models of high level programming languages. Specifically, it will focus on the particular elements of languages with a significant impact (FORTRAN, COBOL, PL/I, Pascal, Ada, C, Java, C#, Prolog).

Térinformatika 11., Interpoláció és domborzatmodellezés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul elején általános jellemzést, csoportosítást adtunk a pontokon végzett interpolációs módszerekre. Ismertettük a domborzatmodellezés elemi műveleteinek kialakulását és fejlődését. Összefoglalóan tárgyaltuk a szabályos, rácshálós modelleken végzett interpolációt. A szabálytalan modellekre bemutattuk a dinamikus felületek, a természetes szomszédok, és a lokális háromszögek módszerét, foglalkoztunk a TIN és a spline módszerrel. A modulban tárgyaltuk a fontosabb alapműveleteket (összelátás, szintvonalszerkesztés, hossz- és keresztszelvény szerkesztés, felszíni görbe ívhossza, felszínszámítás, térfogatszámítás, lejtőkategória és kitettségi térkép szerkesztése, domborzatárnyékolás, 3D megjelenítés). A modul végén ismertettünk néhány módszert, amellyel az adatbázis durva hibái kiszűrhetők és a megbízhatóság számszerűsíthető.

Térinformatika 13., Térbeli döntések támogatása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

Ebben a modulban egy esettanulmányt ismertetünk, melyben példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai megoldására. Foglalkozunk a térbeli adatokra alapozó döntéstámogatás gyakorlati fogásaival, az érdekeltek bevonásának eszközeivel, az adatbázis építésének megvalósításával, a térbeli elemzések végrehajtásával, a döntések megalapozásához szükséges információk megjelenítésével, a megbízhatóság elemzésével, megmutatjuk a tipikus gyakorlati problémákat.

Térinformatika 4., Raszteres adatszerkezet

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a modulban a raszteres adatszerkezettel foglalkozunk. Megnézzük, mi indokolja a használatát, hogyan állítható elő. Foglalkozunk a vektor – raszter konverzióval. Bemutatjuk a raszterek megjelenési formáit a térinformatikában. Részletezzük a raszteres adattípusokat. Részletesen bemutatjuk a raszter tömörítési eljárásokat. Felsoroljuk a raszterek tulajdonságait. A modul végén összehasonlítjuk a raszteres és vektoros adatszerkezeteket (előnyök – hátrányok).

Térinformatikai 2., A valós világ modellezésének folyamata

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a modulban a térinformatikai modellezéssel foglalkozunk. Végigjárjuk azt az utat, amíg a célkitűzéstől a valós világ modellezésén keresztül eljutunk a számítógépen használható térinformatikai adatbázisig. Megismerkedünk a mentális térképpel, a modellezés korábbi módszereivel. Megnézzük, hogyan lehet leképezni a valós világ egyedeit a szoftverek számára is érthető módon. Részletesen megtanuljuk az objektum orientált modellezés módját.

Térinformatikai 7., A felhasználói felület értékelése, a térinformatikai szoftver testre szabása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a fejezetben olyan kérdésekről tárgyalunk, amelyek a térinformatika megjelenésével, testre szabásával és a térinformatikai adatbázis osztott használatával kapcsolatosak. Bemutatjuk a felhasználói felületek fejlődését, korszerű felhasználói felület részeit. Foglalkozunk a térinformatikai szoftver átalakítási lehetőségeivel, úgymint a felhasználói felület átalakítása, új parancsok megírása és a lekérdezések automatizálása. Részletezzük a térinformatikai adatbázis megosztott használatának feltételeit és megoldását

.NET Programming Technologies

Eszterházy Károly College, Gergely Kovásznai, Csaba Biró

In this lecture note, we move along the direction of developing desktop applications, and we are going to introduce a technology called the Windows Presentation Foundation (WPF). WPF was first released as a part of .NET 3.0 in 2006. Since then, of course, it gets extended and updated from one .NET release to another. In the Sections II-II, we are going to give an introduction into the world of WPF, and then, between the Sections III and XIV, this knowledge will be deepened step by step. If the reader possibly drew to developing for web or for mobile devices, then it would be really worth to get familiar with WPF, since Silverlight is a fundamental technology on either web or on Windows Phone platform; Silverlight, which came out as a subset of WPF (and was called WPF/E=„WPF/Everywhere”), is based on the same foundation and solutions. In the lecture note, we are going to touch upon the topic of database programming as well, since each graduate programmer must possess at least basic familiarity with this topic. We are going to introduce the corresponding .NET technology, Language Integrate Query (LINQ) in the Sections XV-XVII, and we will combine it with WPF in our examples.

3D megjelenítési technikák

BME-MOGI, Dr. Fekete Róbert Tamás, Dr. Tamás Péter, Dr. Antal Ákos, Décsei-Paróczi Annamária

A jegyzetben a háromdimenziós megjelenítési technikákról és azok pszichológiai, optikai és informatikai hátteréről van szó. Az első három fejezetben a háromdimenziós hatás létrejöttéhez szükséges technikai és élettani feltételeket tekintjük át. Ez után esik szó a háromdimenziós megjelenítés történetéről és a létező klasszikus megjelenítési technikákról. Végül a speciális háromdimenziós technikákat és a tartalmak létrehozásának lehetőségeit mutatjuk be. A jegyzetet kiegészíti még egy OpenGL fejezet is, amelyből elsajátíthatjuk a háromdimenziós tartalmak virtuális létrehozásának módját.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása