Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
9 találat

A globális népesedés humánökológiája

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Patkós Csaba

Advanced Geology

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar, Földessy János, Szanyi János

E-learning curriculum of the University of Miskolc, Faculty of Earth Sciences Geothermal Engineer Advanced Postgraduate Geology course of trade.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

Arcanum Adatbázis Kft.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben a nagyközönség számára népszerűsítő stílusban írt összefoglaló mű az Osztrák–Magyar Monarchia földrajzáról, állat- és növényvilágáról, történetéről és néprajzáról.„Van-e állam, mely egy ily nagy műhöz... oly gazdagságot, természetrajzi, tájképi és égalji tekintetben oly nagyszerű változatosságot egyesítve határai közt, a különböző népcsoportok néprajzi összetételében oly nagy mértékben nyújthatná a legérdekesebb képeket, mint monarchiánk? Ez ösztönzött bennünket, hogy e munkára vállalkozzunk” – olvashatjuk Rudolf trónörökös főherceg tollából a 21 kötetes sorozat bevezető kötetében. Az osztrák és magyar íróknak és művészeknek egész sora kalauzolja körbe az olvasót a kiterjedt országokon keresztül, a sok nyelvű népfajok között. Bécsből indulva, Alsó-Ausztrián és Tirolon át Bosznia Hercegovináig tájegységenként ismerhetjük meg a nemzetiségeket és néptörzseket, ezek nyelvét, hagyományait, életmódjukat, viseletüket – összefüggésben az ország jellemével, éghajlattal, a természettel és a földrajzzal. A történelem egésze a római világuralomtól az Osztrák-Magyar Monarchia koráig tárul fel az olvasó szeme előtt. Kiadványunk a dualizmus korának egyik nagyszabású vállalkozásaként számon tartott, igényes kivitelű, gazdagon illusztrált 21 kötetes munka teljes anyagát tartalmazza (zárójelben a megjelenés évszámával): 1. Bevezető kötet (1886); 2. Bécs és Alsó-Ausztria (1888); 3. Magyarország I. (B1888); 4. Felső-Ausztria és Salzburg (1889); 5. Stiria (1890); 6. Karinthia és Krajna (1891); 7. Magyarország II. (1891); 8. Az osztrák Tengermellék és Dalmáczia (1892); 9. Magyarország III. (1893); 10. Tirol és Voralberg (1893); 11. Csehország I. (1894); 12. Csehország II. (1896); 13. Magyarország IV. (1896); 14. Morvaország és Szilézia (1897); 15. Magyarország V. Felső-Magyarország I. (1898); 16. Galiczia (1898); 17. Bukovina (1899); 18. Magyarország VI. Felső-Magyarország II. (1900); 19. Bosznia és Herczegovina (1901); 20. Magyarország VII. Délkeleti Magyarország: Erdély és a szomszédos hegyvidékek (1901); 21. Szent István koronája országai VIII. Horvát-Szlavonország (1901)

Climate change, impacts and responses

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Mika János

Climate change and related aspects are of concern even for the youngest generation. This fact may be a good starting point to emphasise some related aspects of science and of society. Many aspects were just dead subjects for our pupils without this enhanced attention.

Egynehány hazai utazások leírása

Balassi Kiadó, Teleki Domokos (1773-1798), Éder Zoltán (1931-)

Az első Magyarországról szóló, magyar nyelvű útleírás az 1796-os első kiadás óta első ízben Éder Zoltán kiadásában, jegyzeteivel és utószavával jelent meg (1993, Balassi Kiadó), a Régi Magyar Könyvtár. Források 3. köteteként; ennek digitalizált változata a jelen elektronikus kiadás.

Európa regionális földrajza 1. Természetföldrajz

ELTE Eötvös Kiadó, Gábris Gyula, Horváth Erzsébet, Horváth Gergely, Kéri András, Móga János, Nagy Balázs, Nemerkényi Antal, Pavlics Károlyné, Simon Dénes, Telbisz Tamás

A most közreadott, kétkötetes Európa nemcsak külső formájában és terjedelmében különbözik elődjétől, hanem tartalmában is gazdagodott. Jelen kötet a kontinens természetföldrajzának a korábbinál sokkal részletesebb és alaposabb feldolgozása, amely önálló kötetet igényelt. A társadalomföldrajzi fejezetek a teljes egészükben Európa területén fekvő FÁK-tagállamok, mindenek előtt Ukrajna tárgyalásával bővültek. Az utóbbi évtized fejleményei természetesen szükségessé tették a többi ország anyagának kisebb-nagyobb mértékű átdolgozását is. A regionális földrajz a természeti és a társadalmi jelenségeket, folyamatokat összefüggéseiben megragadó, komplex jellemzésre törekszik. Az ismeretanyag kiválasztása és rendszerezése során főként a tanárképzés és -továbbképzés igényeit tartottuk szem előtt, de úgy véljük: a mind szorosabb egységbe fonódó Európa földrajzi jellemzése a világeseményekben eligazodni kívánó szélesebb olvasóközönség figyelmére is számot tarthat.

Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz

ELTE Eötvös Kiadó, Probáld Ferenc, Szabó Pál, Bernek Ágnes, Hajdú-Moharos József, Karácsonyi Dávid, Szegedi Nándor, Varga Gábor

A most közreadott, kétkötetes Európa nemcsak külső formájában és terjedelmében különbözik elődjétől, hanem tartalmában is gazdagodott. Jelen kötet a kontinens természetföldrajzának a korábbinál sokkal részletesebb és alaposabb feldolgozása, amely önálló kötetet igényelt. A társadalomföldrajzi fejezetek a teljes egészükben Európa területén fekvő FÁK-tagállamok, mindenek előtt Ukrajna tárgyalásával bővültek. Az utóbbi évtized fejleményei természetesen szükségessé tették a többi ország anyagának kisebb-nagyobb mértékű átdolgozását is. A regionális földrajz a természeti és a társadalmi jelenségeket, folyamatokat összefüggéseiben megragadó, komplex jellemzésre törekszik. Az ismeretanyag kiválasztása és rendszerezése során főként a tanárképzés és -továbbképzés igényeit tartottuk szem előtt, de úgy véljük: a mind szorosabb egységbe fonódó Európa földrajzi jellemzése a világeseményekben eligazodni kívánó szélesebb olvasóközönség figyelmére is számot tarthat.

Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza

EKF, Dr. Tóth Antal

A Kárpát-medencében élünk. De vajon ismerjük-e megfelelő, s kívánatos mértékben Magyarország és az I. világháború után hazánktól elszakított területek földrajzi viszonyait? Eddigi élet-, s több mint másfél évtizedes felsőoktatási tapasztalataim alapján, a válasz sajnálatos módon nem. S ez a megállapítás nemcsak a közvélemény jelentős részére, de a geográfus hallgatók számottevő hányadára is igaz. Pedig nemzet- és honismereti szempontból, a nemzeti összetartozás-tudat mélyítése céljából alapvető fontosságú e terület természeti, társadalmi, gazdasági viszonyainak minél alaposabb ismerete.

Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Mika János

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása