Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
30 találat

"Csak a történet létezik"

Pécsi Tudományegyetem, András Csaba

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

"Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles eseményeiről" Kanári-szigetek költő verskoszorúja Budavár 1686-os visszavételéről

Pécsi Tudományegyetem, Szilágyi István

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

"Szonettek Magyarország nemes hőseiről és jeles eseményeiről" Kanári-szigetek költő verskoszorúja Budavár 1686-os visszavételéről

Pécsi Tudományegyetem, Szilágyi István

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

A Bolognai Rovásemlék

JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, Balassi Kiadó, Sándor Klára (1965–)

A székely rovásírás egyik legfontosabb emlékét közzétevő kiadvány a Magyar Őstörténeti Könyvtár 2. köteteként jelent meg (Szeged, 1991), ennek digitalizált változata a jelen elektronikus kiadás.

A bor az irodalomban

Eszterházy Károly Főiskola, Ködöböcz Gábor

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerje a bor és az irodalomszoros kapcsolódási pontjait a hazai és a világirodalomban. Megismerheti a leghíresebb borosalkotásokat és a mögöttük lévő hátteret.

A folyton megújuló nyelvészet

Tinta Könyvkiadó, Terts István

Válogatásunk Szépe György 80. születésnapjára (2011. április 19.) készült, az ő tudta – és így sajnos közreműködése – nélkül, és főleg nem annyira az ő köszöntésére, hanem a magunk hasznára (erről alább még lesz szó). 65. és 70. születésnapjára készült már egy-egy „igazi” emlékkönyv, ezek adatai: Terts István (szerk.): Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Pécs–Budapest: Janus Pannonius Tudományegyetem – A Pedagógus Szakma Megújításáért Projekt Programiroda. 1996. I-II. kötet, 340+322 lap; illetve: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István (szerk.): Színes eszmék nem alszanak… Szépe György 70. születésnapjára. Pécs: Lingua Franca Csoport. 2001. I II, 1403 lap. A tervek szerint a Hungarológiai Évkönyv 2011-es, 12. kötete Sz. Gy. köszöntésére egy szűkebb kör, a pécsi kollégák és tanítványok által írt tanulmányokat (és Sz. Gy. munkásságára vonatkozó dokumentumokat) fog tartalmazni.

A magyar irodalom filológiája

Gépeskönyv Kft., Bíbor Máté, Gulyás Borbála, Földes Zsuzsanna, Hegyi Ádám, Kiss Farkas Gábor, LAcházi Gyula, Orosz Andrea, Parádi Andrea

Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges segédtudományok összefoglalása célzottan magyar szakos hallgatók számára.

A magyar irodalom történetei

Gondolat Kiadó, Szegedy-Maszák Mihály

Ez a munka egészen más céllal jött létre, mint A magyar irodalom története című, eredetileg hatkötetes, mintegy négy évtizeddel ezelőtt befejezett áttekintés, mely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében Sőtér István főszerkesztésével készült. Akkor még lehetett úgy összefoglalást készíteni a magyar irodalmi örökségről, hogy a szerzők kevéssé próbálták érvényesíteni a nemzetközi irodalomtudomány korabeli szempontjait. Az itt olvasható háromkötetes munkának viszont az a fő jellemzője, hogy egy sor olyan irányzat tanulságait veszi tekintetbe, amely döntő hatást tett az irodalom értelmezésére a legutóbbi száz év során. Olyan fejezetekkel találkozhat itt az olvasó, amelyekben a szerzők a strukturalizmus, a hermeneutika, a dekonstrukció, az új historizmus és a kultúratudomány távlatából értelmezik a műveket és intézményeket, s az irodalmat a művelődés tágabb összefüggésrendszerébe illesztik.

A magyar irodalom történetei II.

Gondolat Kiadó, Szegedy-Maszák Mihály

Mi baja van Kazinczy Ferencnek, a magyar irodalmi élet ekkoriban leginkább meghatározóvá váló alakjának a Lilla című verseskötet rendjével? Miért irtóztató számára az a bizonyos Prefatio? Két gyors és lakonikus válasz: talán mert a Lilla kötetrendjének nincs számára olyan értelmezhető képlete, amely a klasszika normatív, előíró jellegű poétikájába beleillene, illetve mert ez az előszó nemcsak provokatív és leegyszerűsítőnek ható módon osztja kétfelé az egykorú magyarországi költészet különféle tendenciáit, de egy mozdulattal en bloc (ugyanarra a) partra veti Kazinczyt és annak ellenfeleit, a Lillát pedig követendő, mértékadó példaként emeli ki.

A magyar irodalom történetei III.

Gondolat Kiadó, Szegedy-Maszák Mihály

Szekfű Gyula 1920 júliusában, alig egy hónappal a trianoni békeszerződés 1920. június 4-ei aláírása után írta e sorokat.

 1   2   3 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása