Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
22 találat

Bevezetés az irodalomtudományba

Osiris Kiadó, Bókay Antal

A tankönyv bemutatja az elmúlt kétszáz év irodalomtudományi irányait, olvasati stratégiáit, ezek elméleti alapfogalmait és interpretációs módszereit.

Games of Gender and Power in J. M. Coetzee's Fiction

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Kata Gyuris

This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 National Excellence Program.

Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak

Pannon Egyetemi Kiadó, S. Horváth Géza (1971)

A veszprémi Pannon Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán 2001-től kezdve oktatják az "Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak" című propedeutikai tárgyat. Ez a tárgy az irodalom alaptényezőit, valamint az irodalomról való gondolkodás elemi kategóriáit mutatja be (nyelv, szöveg, írás, alkotás, szerző, olvasás) történeti változásuk folyamatában. A stúdium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az irodalomértés nyelvi és előfeltételezettségével: az irodalmi alapfogalmak jelentés- és kultúratörténeti hátterével, z irodalmi hagyomány önértelmező nyelvével, e metanyelv alapszövegeivel, valamint az irodalmi jelenség materiális hordozóival, közvetítőivel és intézményeivel. A gyűjteményes kötetben szereplő anyagokat négy év tanítási tapasztalata alapjn válogatták össze. A válogatás szempontja az volt, hogy a szemináriumokon mely szövegekkel tudtak dolgozni a filológushallgatók, mely szövegekkel szemben tudtak kérdéseket megfogalmazni, mely szövegek szólították meg őket. A szerkesztő szándéka az volt, hogy a jövő filológusnemzedéke megismerkedjen a hazai filológiai hagyomány európai szintű képviselőinek gondolati teljesítményével.

Magyar közmondások nagyszótára

Tinta Könyvkiadó, T. Litovkina Anna

A Magyar közmondások nagyszótára a legszélesebb körű magyar anyanyelvű közönség számára készült. A nyelvészek, irodalmárok, újságírók, fordítók, parömiológusok (közmondáskutatók), parömiográfusok (közmondásgyűjtők), frazeológusok, szerkesztők és a magyar nyelv tanárai mellett iskolások, egyetemisták, a magyar irodalom és nyelv szerelmesei vehetik hasznát. Ezt a szótárt nemcsak a magyar nyelv tudatos és igényes használatára törekvő anyanyelvűek forgathatják haszonnal, hanem a magyarul tanuló olvasók is, akik a magyar műveket eredetiben olvassák, magyar nyelven folyékonyan beszélnek, és közmondások elsajátításával kívánják gyarapítani nyelvtudásukat.

Stilisztikai lexikon

Tinta Könyvkiadó, Szathmári István

A stilisztikai lexikon felöleli a fontos stilisztikai fogalmakat, de nemcsak ún. irodalmi, hanem széles értelemben vett nyelvi stilisztikát ad. Ennek megfelelően a régi stilisztikában szereplő fogalmakon kívül tárgyalja – a funkcionális stilisztikai felfogás értelmében – valamennyi nyelvi-nyelvtani jelenség stiláris vonatkozásait és általában a nyelvhasználat (fogalmazás, előadás, nyelvhelyesség stb.) minden lényeges kérdését. Ilyenformán a lexikonból kikerekedik az egész magyar stílusrendszer a fontosabb határterületekkel (irodalomtudomány és stilisztika, esztétika és stilisztika, névtudomány és stilisztika stb.) együtt. Célja tehát nem csupán a stilisztikai fogalmak összefoglalása, hanem az is, hogy segítséget nyújtson a szépirodalmi művek stílusának helyes értékeléséhez, továbbá a helyes fogalmazás, a hatásos és szép stílus elsajátításához.

VAN-E ÉRTELME A MŰÉRTELMEZÉSNEK?

Panem Kft., Széles Klára

A válaszokat keresve megidézzük az irodalomelmélet különböző iskoláit, neves szerzőit, többnyire azokat, akiket ma már klasszikusoknak tekinthetünk.

Vers une nouvelle philologie

Hallgatói Információs Központ, Levente Seláf

“Feminine Gospels”: The Poetics of Negotiating and Subverting Gendered Female Positions in Carol Ann Duffy’s Work

University of Pécs, Laura Kromjak

The study was created within the scope of the grant titled "Supporting Scientific Training of Talented Youth at the University of Pécs" (code: SROP-4.2.2/B-10/1-2010-0029).

„A tárgyatok akarok lenni”

Pécsi Tudományegyetem, Mohácsi Balázs

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

„Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. - Egy dallamtípus Fehér László-balladái

Pécsi Tudományegyetem, Rudasné Bajcsay Márta

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

 1   2   3 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása