Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
11 találat

Alapjogok. Alkotmánytan II.

Osiris kiadó, János, Sári, Bernadette, Somody

A tankönyv átfogóan, a magyar alkotmányjog szemszögéből dolgozza fel az alapjogok témakörét.

Alkotmánytan I.

Osiris Kiadó, Dezső Márta, Fürész Klára, Kukorelli István, Papp Imre, Sári János, Somody Bernadette, Szegvári Péter, Takács Imre

A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény negyedik módosításáról Az alkotmánymódosítás alkotmánybírósági kontrollja

Opten Informatikai Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az oktatás jogszabályi környezete

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet, Horváth Ágnes

Az oktatás jogszabályi környezete oktatásának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az oktatással kapcsolatos jogszabályokban való biztonságos eligazodásra, a jogszabályok helyes értelmezésére és a közoktatás sajátos viszonyainak megfelelő jogértelmezésre és jogalkalmazásra. Az ehhez szükséges mélységű általános jogelmélet megalapozása, a jogi alapfogalmak tisztázása, a jogszabályok kezelésében való jártasság kialakítása és az oktatásra vonatkozó, legalapvetőbb jogszabályok feldolgozása gyakorlat-orientáltan.

Az állam és a szuverenitás kapcsolata

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kovács Krisztián

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Az önkormányzati feladatellátást meghatározó jogi környezet

Budapesti Corvinus Egyetem, dr.Dietz Ferenc, dr.Molnár Ildikó, dr.Kirchhof Attila

A tananyagban megismerkedhetnek az önkormányzati működést meghatározó általános és speciális jogi keretekkel, a jogszabályok áttekintésének, alkalmazásának technikáival, a helyi szintű jogalkalmazás és jogalkotás gyakorlati kérdéseivel, fontosságával.

Das tschechische Verfassungsgericht stoppt den EuGH - zum Urteil des tschechische Verfassungsgerichts

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Dr. Attila Vincze

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

Dologi jog

ELTE Eötvös Kiadó, Menyhárd Attila

A könyv a dologi jog rendszeres feldolgozását nyújtja, és kísérletet tesz arra, hogy a dologi jog elmélete és gyakorlata körében felmerülő kérdésekre alkalmazható válaszokat adjon. A szerző nem tér ki a modern vagyoni forgalom kihívásai elől: a doktrinális magyarázatokat félretéve törekszik próbára tenni a hatályos szabályok helytállóságát és alkalmazhatóságát, s ezzel rámutat a szabályozás és a jogalkalmazás gyenge pontjaira és hiányosságaira is. A könyv a dogmatikai elemzést, az összehasonlító jogi támpontok bemutatását és kontextuális vizsgálatát, a bírói gyakorlat és jogalkalmazás elméleti kérdések tükrében feltárt problematikáját, továbbá a jogintézmények történeti, jogpolitikai, kritikai megközelítését és ezek más jogterületekkel való összefüggéseit strukturált rendszerben nyújtja, amely elsősorban a megértésre és a tanulhatóságra irányul. A kötet ezzel az alapképzés, az alternatív tárgyként való oktatás és a doktori képzés számára egyaránt felhasználhatóvá válik. A szerző az általa végzett jog-összehasonlítás eredményeire és a szabályozás jogpolitikai elemzésére támaszkodva arra törekszik, hogy a gyakorlati problémákra elméletileg is megalapozott és igényes válaszokat adjon, a kereskedelmi forgalom sajátosságaira is tekintettel. A könyva dologi jogi problémákat szerződési jogi, társasági jogi, öröklési jogi és alapelvi összefüggéseikben vizsgálva komplex megközelítést tükröz.

Is the financial crisis a good excuse? The financial crisis in the recent case-law of the Hungarian Constitutional Court

University of Oslo, The Faculty of Law, Dr. Attila Vincze

This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 National Excellence Program.

Vonzások és választások: Népszavazás és alkotmánybíráskodás kapcsolata

Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Dr. Attila Vincze

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása