Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
5 találat

A külföldi ítéletek elismerése és végrehajtása házassági és szülői felelősségre vonatkozó ügyekben

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Beáta

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A pertárgyérték jelentősége a polgári eljárásjogban, különös tekintettel a kisértékű perekre

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Muzsalyi Róbert

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A polgári nemperes eljárások joga

ELTE Eötvös Kiadó, Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit, Varga István

A polgári nemperes eljárásokat bemutató kötet első kiadása a szerzők és a műhely – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszéke – nagy örömére gyorsan meghatározó szerepre tett szert mind a jogi egyetemi oktatásban, mind a gyakorló jogászság körében. Az azóta eltelt időszak olyan mennyiségű jogszabályváltozást hozott magával, amely szükségszerűvé tette a szövegnek a teljes vonatkozó joganyag aktualizálásán alapuló átdolgozását: A meghatározó jelentőségű polgári nemperes eljárások kódexei több, részben átfogó módosításon mentek keresztül, így – a Pp. mint háttérjogszabály folyamatos módosításai mellett – különös figyelmet kellett fordítani a Vht., a Ctv. és a Cstv. változásaira, vagy éppen a hagyatéki eljárás Alkotmánybíróság által kikényszerített újrakodifikálására. Emellett szintén az első kiadás óta eltelt időszakra esett az a közjogi berendezkedést alapjaiban érintő jogalkotás, amely számtalan ponton kisugárzik a nemperes eljárások jogára. Ebben a körben meghatározó és a nemperes eljárások részletszabályainak alakulására és értelmezésére is kiható változásokat hozott többek között az Alaptörvény, az igazságszolgáltatási reformtörvények sora, így elsősorban az új Bszi., vagy az alkotmánybíráskodás individuális jogvédelem felé nyitó újraszabályozása. Végül feldolgozásra kerültek a nemzetközi és az európai uniós jogalkotás első kiadás óta lezajlott fejleményei, így például a röviddel a kézirat lezárása előtt hatályba lépett EU Öröklési Rendelet.

Magyar polgári eljárásjog

Osiris Kiadó, Kengyel Miklós

A kötet azokat az ismereteket sűríti magába, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről, a bírósági végrehajtásról vagy az alternatív vitakezelés különböző formáiról tudnia kell.

Szerzői jog az interneten

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kaucsics Lilla

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása