Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
98 találat

Digitális jogok kezelése

Eszterházy Károly Főiskola, Lengyelné Molnár Tünde

A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.

Digitális jogok kezelése

Eszterházy Károly Főiskola, Lengyelné Molnár Tünde

A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.

Digitális jogok kezelése

Eszterházy Károly Főiskola, Lengyelné Molnár Tünde

A tananyag megismertet a szerzői jogi követelményekkel, a speciálisan a digitális anyagokra vonatkozó szerzői jogi törvényeket. A tananyag ezután egy más dimenzióba vezet minket, és a titkosítás tudományterületét ismerhetjük meg. Egy történeti ágon át haladva olvashatunk változatos megoldásokról, majd a titkosítás generációin végigmenve eljutunk napjaink már komoly matematikai ismereteket is igénylő algoritmusaihoz. Közben megismerhetjük a kódolás tudományának, a kriptográfiának a fogalomrendszerét, illetve az elrejtés tudományát, a szteganográfiát. Majd a fogalmak ismertetése után kerülnek összefoglalásra a titkosítási algoritmusok. A tananyag ezután visszakanyarodik a szerzői jog területére melynek középpontjába most a szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technika kerül. Ehhez megnézzük az Európai Unió irányelveit, valamint a jogsértő eseteket. Végezetül a használható DRM-algoritmusok bemutatása következik, de a tananyagot a könyvtárak és a digitális jogkezelés helyzetével zárjuk.

Dologi jog

ELTE Eötvös Kiadó, Menyhárd Attila

A könyv a dologi jog rendszeres feldolgozását nyújtja, és kísérletet tesz arra, hogy a dologi jog elmélete és gyakorlata körében felmerülő kérdésekre alkalmazható válaszokat adjon. A szerző nem tér ki a modern vagyoni forgalom kihívásai elől: a doktrinális magyarázatokat félretéve törekszik próbára tenni a hatályos szabályok helytállóságát és alkalmazhatóságát, s ezzel rámutat a szabályozás és a jogalkalmazás gyenge pontjaira és hiányosságaira is. A könyv a dogmatikai elemzést, az összehasonlító jogi támpontok bemutatását és kontextuális vizsgálatát, a bírói gyakorlat és jogalkalmazás elméleti kérdések tükrében feltárt problematikáját, továbbá a jogintézmények történeti, jogpolitikai, kritikai megközelítését és ezek más jogterületekkel való összefüggéseit strukturált rendszerben nyújtja, amely elsősorban a megértésre és a tanulhatóságra irányul. A kötet ezzel az alapképzés, az alternatív tárgyként való oktatás és a doktori képzés számára egyaránt felhasználhatóvá válik. A szerző az általa végzett jog-összehasonlítás eredményeire és a szabályozás jogpolitikai elemzésére támaszkodva arra törekszik, hogy a gyakorlati problémákra elméletileg is megalapozott és igényes válaszokat adjon, a kereskedelmi forgalom sajátosságaira is tekintettel. A könyva dologi jogi problémákat szerződési jogi, társasági jogi, öröklési jogi és alapelvi összefüggéseikben vizsgálva komplex megközelítést tükröz.

Drogenlegalisierung in Ungarn – Risiken und Nebenwirkungen

BZT Media Kft., Mónika Krisztina Hack

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

E-adózás jogi aspektusai

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Erdős Éva, dr. Varga Zoltán

„Ezen a világon semmiről sem mondhatjuk, hogy biztos, kivéve a halált és az adót.” (Benjamin Franklin)Az E-adózás e-learning tananyag az adójogi alapokkal, magánszemélyeket érintő személyi jövedelemadó legfontosabb szabályaival és az adóigazgatási eljárás és az elektronikus adózás szabályaival ismerteti meg az érdeklődőket.

E-cégeljárás

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Nagy Adrienn

A tananyag bemutatja a cégnyilvántartással kapcsolatos általános rendelkezéseket, a cégeljárás szabályait, a cégalapítással kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket, és a cégalapítás folyamatát.

Ein Blick auf die mögliche Zukunft der amerikanischen Marihuana-Legalisierung aus ökonomischer Sicht

Andrássy Universität Budapest, Mónika Krisztina Hack

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

Elektronikus dokumentumok jogi hatásai

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Wopera Zsuzsa

A tananyag keretei között döntően a modern információs és kommunikációs technológiának a polgári eljárásokra gyakorolt hatásával ismerkedünk meg. Azzal, hogy miként könnyíti meg az egyes polgári eljárások lefolytatását az informatika fejlődése. A polgári perben miként hatott a bizonyítás fejlődésére a modern technika, az elektronikus okiratok megjelenés és alkalmazása révén, ill., hogy az igazságszolgáltatás egyes szereplői milyen feladatokat kapnak az „e-eljárásokban”, elektronikus dokumentumok készítésében és felhasználásában.

Felelősségbiztosítás a munkajogban

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Konta Éva

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

 2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása