Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
29 találat

A háztartások pénzügyi döntései – gondoskodjunk a jövőnkről

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete (MTESZ Szolnok), Horváthné Kökény Annamária, Bálint Ádám, Kulcsár Petra, Oravecz Gabriella

Kutatócsoportunkkal a megtakarítások és az öngondoskodás fontosságát és annak szerepét kutatjuk a háztartások életében, figyelembe véve a jelenlegi nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetet. A lakosság az öngondoskodásával későbbi időpontra halasztja a vásárlásait, sőt sokszor hitel felvétellel egészíti azt ki. A biztonságos hitelfelvételnek a hosszú távú előtakarékoskodás az egyik elengedhetetlen feltétele. Öngondoskodási vágyunk felerősödik a bizonytalan pénzügyi időszakokban. Az állam szabályozó szerepe is nagyon fontos. Jelenleg primer kutatást végzünk, kérdőíves felmérés keretében, amelyben a háztartások megtakarítási szokásaira, vagyonszerkezetére kérdezünk rá, ugyanis az öngondoskodás szemlélete jelen van minden egyén és család életében, bár nem egyforma intenzitással.

A kis- és középvállalkozások üzleti finanszírozása

Dr. Gyulai László, Dr. Gyulai László

A tananyag célja a gyakorlat szemszögéből áttekinteni a kis- és középvállalkozások finanszírozásának lehetséges módozatait, amely tartalmát tekintve magában foglalja az esettanulmányok felhasználásával a gyakorlatban előforduló teendők begyakoroltatását is.

A külföldi tőke szerepe a magyar gazdaság versenyképességében

Szolnoki Főiskola, Hojsza Gyöngyi

A fejlődéshez, a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz, a versenyképesség megteremtéséhez, annak növeléséhez tőkére van szükség, ami származhat belső és külső forrásból. A belső forrásaink mindig szűkösek voltak és most is azok, így külsőket is igénybe kell vennünk. A külső forrás lehet külföldi hitel, vissza nem térítendő támogatás, segély és lehet külföldi működő tőke. A gazdasági fejlődésünk különböző szakaszaiban többször fontos volt a külföldi tőke és ma is nélkülözhetetlen.

A pénzügyek alapjai

Dr. Vigvári András, Dr. Vigvári András

-Megérteni a vállalkozás érékeit, és képessé tenni a hallgatókat az értékek felépítésére

A vállalati pénzügyek alapjai

Gondolat Kiadó, Bélyácz Iván

A hazai felsőoktatás tartalmi és szerkezeti átalakításának részeként sor kerül a gazdálkodástudományi képzés háromszintű rendszerének felépítésére. E folyamat első lépése az alapképzés 3 éves struktúrájának kialakítása. A kötelező szaktárgyak sorában a tanrend része lett a „Vállalati pénzügyek” című tantárgy, amelynek oktatására a második tanévben kerül sor. Ez az elhatározás jelentős szakmai koncepcióváltást von maga után, hiszen e gondolatkör oktatására – legalábbis az egyetemi képzésben – a harmadik évfolyamon került sor. Mivel az alapképzésben részt vevő hallgatók egy része várhatóan nem folytatja tanulmányait a mesterképzés keretében, így olyan tananyag iránt van igény, amely az elemi alapismereteken túl a gyakorlatban is alkalmazható tudást is közvetít.

A vállalati pénzügyi tervezés elméleti alapjai

Széchenyi István Egyetem, Győr, Dr. Kovács Gábor

pénzügyi tervezés; pénzügyi terv, pénzügyi stratégia, vállalati növekedés, fenntartható növekedés, belső növekedés, pénzáramlás, pénz időértéke, dinamikus projektértékelés, likviditás; vállalatfinanszírozás, finanszírozási forrás, pénzforgalom, működési pénzáramlás, rövid távú finanszírozás eszközei

A vállalkozások versenyképességét befolyásoló környezeti tényezők – adóváltozások az elmúlt 5 évben

Szolnoki Főiskola, Sheilla Rebecca Márkus, Medgyaszai Zsolt, Ibolya Szentesi

A v�llalkoz�sok versenyk�pess�g�t sz�mos t�nyez� befoly�solja, bele�rtve az ad�politik�t is. Az elm�lt id�szakban Magyarorsz�gon ez �lland�an v�ltozik. Azonban a v�llalkoz�soknak sz�ks�ge lenne egy kisz�m�that�bb �zleti k�rnyezetre. A r�vid tanulm�ny c�lja r�mutatni ennek fontoss�g�ra.

Advanced Corporate Finance

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Bozsik Sándor, Dr. Fellegi Miklós, Süveges Gábor, Dr. Szemán Judit

In this book you examine the methodology by which you can explore the size of economic risks, how to evaluate the particular business branches and investments, as well as how to reduce the economic risks.After understanding the readings, the students will be able to create financial portfolios, to quantify the financial risk exposure and to reduce the risk by hedge deals and to evaluate future business opportunities by using the decision tree and the real option method.We strive to to introduce the problems using examples. The examples can be downloaded in Excel from the Department's website: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/index.html.

Adózás, társadalombiztosítás, támogatás

Sztanó Imréné dr., Kis Tünde, Sztanó Imréné dr., Kis Tünde

-Megtanítani a hallgatót a márkaépítésre

Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban

Typotex Kiadó, Kánnai Zoltán

A jegyzet a lineáris parciális differenciálegyenletek és a funkcionálanalízis legalapvetőbb eredményeit azok természetes egymásra épülésében mutatja be, a vonatkozó feladatok és modellek lényegre törő megragadásának szemszögéből. Fontos vezérelve – az egzaktság szem előtt tartásával – az alkalmazásokhoz szabott sorrendiség, illetve a speciálistól az absztrakt felé való haladási irány. Szerteágazó volta mellett jól használhatják az alkalmazók, mind a komolyabb optimalizálás, mind pedig a pénzügyi folyamatok területéről. A kurzusként önmagában is tárgyalható elemi parciális differenciálegyenletek bevezetőjét a funkcionálanalízis speciális, majd absztraktabb területeinek feldolgozása követi. Erre épül a lineáris peremérték-feladatok mélyebb és igényesebb tárgyalása, magában foglalva a numerikus előállítás alapgondolatát és legegyszerűbb formáit.

 1   2   3 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása