Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
49 találat

A magyar kémia művelődéstörténete

Mundus Kiadó, Szabadváry Ferenc

A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó szeretné a nyájas olvasó tudomására hozni, hogy hosszú évek óta dédelgetett terve valósul meg a Magyar műveltség 1100 éve c. sorozat megindításával.

A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai

Typotex Kiadó, Hórvölgyi Zoltán

A tananyag tizenkét fejezetre tagolódik. A kolloidika újkori történetét ismertető bevezető részt a kolloid rendszerek több szempont szerinti csoportosítását és jelentőségüket bemutató fejezet követi. Az ezt követő két rész a diszperz rendszerek termodinamikai és kinetikai stabilitását valamint előállításuknak alapjait ismerteti. Az ötödik és hatodik fejezetben a kolloid részecskék alakjának és méretének jellemzése és vizsgálati módszereik kerülnek bemutatásra. A kolloid rendszerek reológiai viselkedését leíró fejezet a reológiai alapfogalmak mellett a híg diszperziók és makromolekulás oldatok viszkozitását, valamint a tömény diszperziók reológiáját is tárgyalja. A nyolcadik és kilencedik fejezetek az egyes határfelületeken lejátszódó jelenségeket és a folyadék-gáz, szilárd-gáz és szilárd-folyadék határfelületi adszorpciót mutatják be. Az asszociációs kolloidokat bemutató fejezetben ezen kolloid rendszereket felépítő amfipatikus molekulákról, a micellák keletkezéséről és típusairól, valamint az asszociációs kolloid oldatokra jellemző jelenségekről olvashatunk. A habok és emulziók – gyakorlati fontosságuk miatt – külön fejezetben (a tizenegyedikben) kerülnek ismertetésre. Ez a fejezet foglalkozik előállításuk, stabilitásuk, valamint megszűnésük fontosabb körülményeivel, és röviden tárgyalja a fontosabb vizsgálati módszereket. Az utolsó fejezet a kolloidkémia és nanotechnológia kapcsolatát ismerteti. Itt olvashatunk a nanotechnológia kialakulásáról, betekintést nyerünk a kolloidális önszerveződési folyamatokba, speciális tulajdonságokkal rendelkező nanorészecskék és nanoszerkezetű, vékony bevonatok előállításának kolloidkémiai módszereibe, és megismerhetjük a fontosabb nanoanyagokat.

A polimertechnika alapjai

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János

Ez a tankönyv a polimertechnikát a modern műszaki anyagtudomány (Materials Engineering) egységes szemléletébe illesztve ismerteti. Azon az előadássorozaton alapszik, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán hetedik éve adunk elő Polimertechnológia címmel a 4. szemeszterben minden jövendő gépészmérnök számára. Tankönyvünk gerincét a szintetikus polimerek túlnyomó többségét jelentő hőre lágyuló polimerek képlékeny alakítási technológiáinak ismertetése képezi (6.–12. fejezet). Ezek bevezetéséhez ismerni kell a polimer ömledékek viszkózus folyásának, reológiájának (áramlástanának) alap-összefüggéseit (5. fejezet), illetve a legfontosabb technikai polimer anyagokat (3. és 4. fejezet). A hőre nem lágyuló polimerek térhálósítással kapcsolt technológiái – felhasználási arányuknak megfelelően – a könyv kisebb részét teszik ki (13. fejezet). Fontosságuk és műszaki előnyeik alapján különös hangsúly illeti a nagy szilárdságú polimer kompozitok technológiáját (14. fejezet). A szűk keret itt is csak a technológiák alaptípusait mutathatja be. A 15. fejezet azokat a technikákat írja le, amellyel a számítógépen megtervezett virtuális polimer alkatrész szinte emberi beavatkozás nélkül „legyártható”, kézzel fogható, valóságos- vagy kicsinyített méretű ősminta (prototípus) formájában. Ezek az ősminták ma még többnyire a formatervezés, a piacra-hozás (marketing) céljait szolgálják, de nincs messze az az idő, amikor funkcionális darabok gyártása, vagy kissorozatú gyártás is ilyen módszerekkel történhet. Végül elengedhetetlennek ítéltük a fenntartható fejlődés, a felelősségteljes környezet¬védelem szempontjából nélkülözhetetlen polimer - újrahasznosítási technikák (recycling) tárgyalását is (16. fejezet).

A ponthibák alapjai

University of Liverpool, United Kingdom , Andrew Green,John Humphreys, Ross Mackenzie, Kovács Kristóf

Ez a fejezet bemutatja a kristályos anyagok különféle ponthibáit. Ezután részletesebben tárgyalja a vakanciákat és az egyensúlyi vakancia-koncentrációt.

Alumnium ötvözetek: Feldolgozás

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Ez a fejezet aluminiumötvözet tuskók öntésének fontos metallurgiai aspektusaival foglalkozik.

Alumnium ötvözetek: Felkeményedés

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Tiszta formájában az aluminium mechanikai tulajdonságai gyengék. Az egyik fontos keményedési mechnaizmus a szilrád oldatos felkeményedés. Ebben a folyamatban a beoldódó atomok helyettesítik az aluminium atomjait és akadályozzák a diszlokációk mozgákonyságát

Alumnium ötvözetek: Rendszerek

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Ez a fejezetben áttekinti a tiszta aluminium alapvető tulajdonságait és összehasonlítja más, hasonló anyagok tulajdonságaival

Analitikai kémia

Typotex Kiadó, Pokol György, Gyurcsányi E. Róbert, Simon András, Bezúr László, Horvai György, Horváth Viola, Dudás Katalin Mária

A tananyag az analitikai kémiai tanulmányok – és a későbbi gyakorlati elemző munka - megalapozását szolgálja. Épít az általános kémiai, valamint az alapvető szervetlen és szerves kémiai és fizikai ismeretekre, és megadja az analitikai laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét. A bevezető fejezet az analitikai kémia alapfogalmait tárgyalja, gyakorlati mennyiségi elemzési példák segítségével. A fejezetet az analitika minőségbiztosításának alapjai zárják.A bevezetést követően az anyag a legfontosabb méréstechnikák, módszercsaládok szerint épül fel, bemutatva az egyes módszerek elvét, működését és alkalmazását, a kapcsolódó számításokat. A klasszikus elemzési módszereket (sav-bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások, tömegszerinti elemzés) követően a műszeres analitikát: az elektroanalitikai, az atom- és molekulaspektroszkópiai méréstechnikákat, majd a legfontosabb elválasztási módszereket (gáz- és folyadékkromatográfia, elektroforézis) mutatjuk be. Külön fejezet foglalkozik az immunreakciókon alapuló elemzési eljárásokkal.Az analízis folyamatainak, a módszerek működésének és alkalmazási lehetőségeinek megértését nagyszámú ábra, és animáció segíti. Az anyaghoz kapcsolódó videók a módszerek alapját képező jelenségeket szemléltetik, illetve analitikai eszközöket és műveleteket mutatnak be. Az egyes fejezetek végén kidolgozott számpéldák, valamint ellenőrző kérdések és számítási feladatok kaptak helyet.

Analitikai kémia anyagmérnököknek

Miskolci Egyetem, Dr. Lakatos János, Dr. Bánhidi Olivér, Dr. Lengyel Attila, Dr. Lovrity Zita, Muránszky Gábor

A jegyzet anyagmérnököknek illetve műszaki területen tanuló, alkotó felhasználók számára készült. A jegyzet biztosítja azoknak az alapisemereteknek az elsajátítását, amelyeket felhasználva a különböző anyagvizsgálatok fémek, nemfémes anyagok, kompozitok vonatkozásában elvégezhetők valamint a környezetvédelmi mérések, folyamatszabályozási feladatok megtervezhetők. A jegyzetet számos ábra, grafikon és 8db videó teszi szemléletessé.

Analitikai kémia anyagmérnököknek - Videó

Miskolci Egyetem, Dr. Lakatos János, Dr. Bánhidi Olivér, Dr. Lengyel Attila, Dr. Lovrity Zita, Muránszky Gábor

A jegyzet anyagmérnököknek illetve műszaki területen tanuló, alkotó felhasználók számára készült. A jegyzet biztosítja azoknak az alapisemereteknek az elsajátítását, amelyeket felhasználva a különböző anyagvizsgálatok fémek, nemfémes anyagok, kompozitok vonatkozásában elvégezhetők valamint a környezetvédelmi mérések, folyamatszabályozási feladatok megtervezhetők. A jegyzetet számos ábra, grafikon és 8db videó teszi szemléletessé.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása