Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
49 találat

Kémiai technológia

Typotex Kiadó, Pátzay György, Tungler Antal, Mika László Tamás

A jegyzet részletesen foglalkozik a technológia alaptörvényeivel, az ipari termelőegységek felépítésével és törvényszerűségeivel. Tárgyalja a katalízis eljárásait, ismerteti a katalizátorok jellemzőit. Bemutatja szervetlen vegyipar eljárásait, az ammónia, a salétromsav, a karbamid, a kénsav, a műtrágyák gyártását, valamint a klór-alkáli iparok, az alumíniumgyártás, a vas- és acélgyártás, az építőipari kötőanyagok, kerámiák, üvegek gyártási folyamatait. Ismerteti az energiatermelés, a tüzeléstechnika, az erőművek, az atomenergetika és a megújuló energiaforrások felhasználási eljárásait. Bemutatja a vízkezelés kémiai technológiáit, az oldószerek a kémiai technológiában történő alkalmazásait. Külön ismerteti a szénhidrogénipari technológiákat, a szénipari technológiákat, a szerves technológiai ipari technológiákat és a biotechnológiai iparok és fermentációs technológiák eljárásait.A jegyzet 222 zömében színes ábrát, 70 táblázatot, 6 interaktív és 21 nem-interaktív animációt tartalmaz.

Környezetkémia

Typotex Kiadó, Dr. Barkács Katalin, Dr. Bartholy Judit, Dr. Kiss Keve Tihamér, Dr. Nagy Mária, Dr. Pongrácz Rita, Dr. Salma Imre, Dr. Sohár Pálné, Dr. Tóth Bence

Ebben a tankönyvben az emberi élet számára elengedhetetlen környezeti elemek: a levegő, a víz és az élelmiszerek kémiájával foglalkozunk elsősorban. Kiindulunk az emberiség globális környezeti kihívásokból, áttekintjük a környezeti elemek jelenlegi állapotát, eddigi fejlődését, legfontosabb kémiai folyamatait és kapcsolatrendszerét, beleértve az éghajlatváltozást, majd az emberi beavatkozás kockázatait és következményeit, valamint a csökkentés lehetőségeit. A globális folyamatok ismertetése és magyarázata után bemutatjuk a szűkebb környezetünkre vonatkozó ismereteket és kapcsolatrendszert is. Tankönyvünket ajánljuk környezettan és kémia alapszakos hallgatóknak, valamint más mesterszakok, esetleg doktori iskolák hallgatóinak kiegészítő vagy magyarázó anyagként. Munkánkkal szeretnénk kifejezetten erősíteni a kritikai gondolkodásmódot a környezettudomány területén, amire várhatóan nagy szükség lesz a jövőben.

Organic and Biochemistry,Part: Organic Chemistry

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium, Compiled by Péter Mátyus, contribution by Gábor Krajsovszky, formated by Balázs Balogh, Department of Organic Chemistry, Semmelweis University, peter.matyus@szerves.sote.hu

Reactivity and syntheses of most typical classes of organic compounds: reaction types and their mechanisms.

Szerves fémvegyületek kémiája

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Faigl Ferenc, Kollár László, Kotschy András, Szepes László

SZERVES KÉMIA I.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

SZERVES KÉMIA II.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó zrt., ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

SZERVES KÉMIA II.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó zrt., ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

SZERVES KÉMIA II.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó zrt., ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

SZERVES KÉMIA III.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó zrt., ANTUS SÁNDOR, MÁTYUS PÉTER

Szerves kémia I.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Markó László

Ez a jegyzet egy négykötetesre tervezett - a szerves kémia alapjait összefoglaló - munka első kötetének anyagát tartalmazza. A teljes anyag 29 fejezetből fog állni, ezekből ez az első kötet az 1-9. fejezeteket tartalmazza, melyek az általános ismereteket és a szénhidrogének kémiáját tartalmazza.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása