Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
618 találat

A fehérjekutatás modern módszertana

Medicina Könyvkiadó Zrt., Ludány Andrea

A könyv a klinikai laboratóriumi kutatásban központi szerepet játszó fehérjevizsgálatok jelenleg használatos módszertanát tárgyalja. Az anyag egy része a fehérjevizsgálatok módszertanát elsősorban elméleti megközelítésben ismerteti, más része a korábban bemutatott módszertanok közvetlen klinikai laboratóriumi alkalmazására és diagnosztikus/terápiás hasznosulására nyújt példákat.

A femtoszekundumos optika alapjai

Szegedi Tudományegyetem, Dr. Kovács Attila, Dr. Börzsönyi Ádám, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Osvay Károly

A digitális tananyag célja, hogy a femtoszekundumos optikának az alapjaival megismertesse az Olvasót. A tananyag a Fizikus MSc szakos hallgatók Optika és lézerfizika moduljának egyik alapkurzusához, a Femtoszekundumos és nemlineáris optika alapjai című kurzushoz készült.

A fenntartható fejlődés gazdaságtana

Medvéné dr. Szabad Katalin, Medvéné dr. Szabad Katalin

A tananyag célja alkalmassá tenni a hallgatót olyan képességek elsajátítására, hogy vállalkozói munkájában csökkenjen az energia- és vízfelhasználás, a károsanyag-kibocsátás, a hulladéktermelés, amely tartalmát tekintve magában foglalja az elmélet elsajátításán túl a szemléletformáló gyakorlatokat is.

A galaxisok világa

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tóth L. Viktor

A galaxisok világa a galaktikus csillagászat oktatásának bevezető kurzusa. Áttekinti a főbb témaköröket, ezért a jegyzet az alapfok (BSc) csillagászat oktatásában is használható.

A gumi rugalmasságának alapjai

University of Liverpool, United Kingdom , Boban Tanovic, David Dunning, Philip Withers , Kovács Kristóf

Ebben a modulban megmagyarázzuk a gumi rugalmas tulajdonságai és a hosszú hajlékony molekulaláncok viselkedése közötti kapcsolatot.

A gyomnövények biológiája

Pannon Egyetem, Dr. Lehoczky Éva, Dr. Béres Imre

A gyom fogalma, jelentősége a termesztésbenA gyomfelvételezési módszerek A gyomnövények szaporodásbiológiájaA gyomnövényekre ható környezeti tényezőkA kompetícióAz allelopátia A gyomnövények herbicid rezisztenciája Herbicid vizsgálatok

A környezettan alapjai

Typotex Kiadó, Barkács Katalin, Kiss Ádám, Mádlné Szőnyi Judit, Mészáros Róbert, Papp Sándor, Pongrácz Rita, Szabó Mária, Tasnádi Péter, Torkos Kornél, Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás, Zsemle Ferenc

A jegyzet a környezet fogalmának, összetevőinek, a fenntarthatóság fogalmának tisztázása után áttekinti az ember és a környezete, a természet- és környezetvédelem, a globális környezeti problémák szempontjából fontos területeket. A jegyzet olyan témákat kíván tárgyalni, amelyek a mai környezettudomány érdeklődésének fókuszában vannak. A jegyzet multidiszciplinaritását mutatja, hogy helyet kapott benne a környezet és fenntarthatóság kérdése, a táj, a környezet és a talaj rendszer bemutatása, a modern hidrogeológia és a környezeti ásványtan eredményei, az időjárás és az éghajlat aktuális problémái, kiemelve a globális éghajlatváltozást és ehhez kapcsolódóan a környezeti áramlásokat. A jegyzetben bemutatásra kerül a biodiverzitás megőrzésének fontossága, a bioszféra legfontosabb szennyezői, ezek közül is külön fejezet foglalkozik a szennyvíztisztítással. Bemutatásra kerülnek a környezetünkben előforduló sugárzások és az emberiség jövőjének kulcskérdése, az energiagazdálkodás is.

A környezetvédelem alapjai

Typotex Kiadó, Angyal Zsuzsanna, Ballabás Gábor, Csüllög Gábor, Kardos Levente, Munkácsy Béla, Pongrácz Rita, Szabó Mária

A jegyzet célja a környezetvédelem általános, globális kérdéseinek ismertetése, inter-, illetve multidiszciplináris jellegének bemutatása, valamint a különböző szakterületeken dolgozó szerzők közreműködésével annak szemléltetése, hogyan kapcsolódik össze a környezetvédelemben a tudomány, a politikum, és a gyakorlati tevékenység. A jegyzet számos olyan, napjainkban kiemelt figyelmet kívánó globális problémával foglalkozik, amelyekről naponta hallunk a médiában, de tudományos hátterük nem minden esetben közismert. A jegyzetben helyet kapott a fenntartható társadalom, a fenntartható energiagazdálkodás, a túlnépesedés, a hulladékgazdálkodás, a vízminőség-védelem, a szennyvíztisztítás, a levegőszennyezés és éghajlatváltozás, illetve a zajszennyezés kérdése is. Külön fejezet foglalkozik a környezetvédelem nemzetközi és hazai jogi szabályozásával. Jegyzetünket nem csak a környezettan, illetve környezettudomány szakos hallgatóknak szánjuk, reményeink szerint belőle bármely más természettudományos, gazdasági vagy jogi érdeklődésű személy is hasznos, új és naprakész információval gazdagodhat.

A logika elemei

Eszterházy Károly Főiskola, Bóta László

A tananyag bemutatja a szimbolikus logika és a matematikai logika kapcsolatát. Megismerteti a matematikai logika alapvető fogalmi rendszerét, jelöléseit, összefüggéseit.  A tananyag bemutatja a kijelentéslogika területét, és alkalmazásait, kitér a predikátumlogika elemeire, valamint a prédikátumlogikai következtetéseire. A tananyag számos feladattal és megoldási lehetőségeinek ismertetésével segíti az elsajátítás hatásfokát, felkészítve az olvasót az egyéb területeken történő alkalmazásra.

A logika elemei

Eszterházy Károly Főiskola, Bóta László

A tananyag bemutatja a szimbolikus logika és a matematikai logika kapcsolatát. Megismerteti a matematikai logika alapvető fogalmi rendszerét, jelöléseit, összefüggéseit.  A tananyag bemutatja a kijelentéslogika területét, és alkalmazásait, kitér a predikátumlogika elemeire, valamint a prédikátumlogikai következtetéseire. A tananyag számos feladattal és megoldási lehetőségeinek ismertetésével segíti az elsajátítás hatásfokát, felkészítve az olvasót az egyéb területeken történő alkalmazásra.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása