Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
618 találat

Algoritmizálás és adatmodellek

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Geda Gábor, Hernyák Zoltán

Algoritmizálás és adatmodellek

Algoritmuselmélet

Typotex Kiadó, Király Zoltán

E jegyzet elsősorban matematikus és informatikus egyetemi hallgatók számára készült. Célja a tömörség volt: mintegy 40, egyenként 45 perces előadás vázlatát tartalmazza, így önálló tanulásra nem igazán alkalmas -- a megértéshez fontosak az előadáson elhangzottak is. Az első rész az ELTE Matematikai Elemző szakán a ,,Gráfok és Algoritmusok Elmélete'' című tárgy beindításakor tartott előadásaim alapján készült. A második részben a Matematika és az Alkalmazott Matematika MSc program közös ,,Algoritmuselmélet'' című törzsanyag tárgyának jelentős részéhez találhatók jegyzetek. A harmadik rész függelék, a jegyzetben használt pszeudokód-formátum magyarázatát és az alapvető algoritmusokra néhány jól követhető példát tartalmaz.

Algoritmusok bonyolultsága

Typotex Kiadó, Lovász László

Algoritmusok bonyolultságának a vizsgálata a múlt század 30-as éveiben kezdődött, elősorban a Turing-gép és az algoritmikus eldönthetetlenség fogalmának kialakulásával. A számítógépek terjedésével és kapacitásuk növekedésével ez a tudományág egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Ebben a jegyzetben tárgyaljuk mind a bonyolultságelmélet klasszikus alapjait, mind az újabb trendek közül néhány legfontosabbnak tartottat: az információs és a kommunikációs bonyolultságot, pszeudovéletlen számok generálását, párhuzamos algoritmusokat, a kriptográfia alapjait és az interaktív bizonyításokat. Az anyag nagy része feldolgozható két félévnyi 2+2 órás tárgyban.

Alkalmazott fizika

Szent István Egyetem, Babák György

Eddigi tanulmányaik során már sokat foglalkoztak a fizika nevű tantárgy tanulásával, ki több ki kevesebb sikerrel. Tanulmányaik befejezése után, ismereteiket alkalmazniuk kell mindennapi tevékenységükben és munkájukban. Erre a feladatra szeretnénk felkészíteni az alkalmazott fizika tárgy oktatásával. Természetesen nem mellőzhetjük az eddig tanultak ismétlését, az ismereteiknek frissítését.

Alkalmazott mikrobiológia

Károly Róbert Főiskola, Dr. Kereszt Attila, Dr. Maróti Gergely

A könyv elsődleges célja a mikrobiológiai laboratóriumi munka és rendtartás szabályainak, az aszeptikus technikák alapjainak, a különböző forrásokból történő baktériumtenyésztési, izolálási technikáknak, továbbá a dezinfekciós és sterilezési eljárásoknak a megismertetése. Emellett fontos cél a baktériumok diagnosztizálásában alkalmazott telep és sejtmorfológiai, biokémiai-fiziológiai tesztmódszereknek az elsajátíttatása, valamint az alapvető alkalmazott mikrobiológiai vizsgálati módszerek megismertetése is.

Alkalmazott távérzékelés

Károly Róbert Főiskola, Dr. Burai Péter

A könyv célja a különböző távérzékelési technológiák gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A tananyag a távérzékelés elméleti alapjainak rövid bemutatása után a különböző típusú távérzékelő rendszereket és az adatfeldolgozás módszertanát ismerteti. A tananyag elsősorban a mezőgazdasági-, erdészeti- és környezetvédelmi alkalmazásokat mutatja be.

Alumnium ötvözetek: Feldolgozás

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Ez a fejezet aluminiumötvözet tuskók öntésének fontos metallurgiai aspektusaival foglalkozik.

Alumnium ötvözetek: Felkeményedés

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Tiszta formájában az aluminium mechanikai tulajdonságai gyengék. Az egyik fontos keményedési mechnaizmus a szilrád oldatos felkeményedés. Ebben a folyamatban a beoldódó atomok helyettesítik az aluminium atomjait és akadályozzák a diszlokációk mozgákonyságát

Alumnium ötvözetek: Rendszerek

University of Liverpool, United Kingdom , Greame Marshall, Paul Evans, Andrew Green, Kovács Kristóf

Ez a fejezetben áttekinti a tiszta aluminium alapvető tulajdonságait és összehasonlítja más, hasonló anyagok tulajdonságaival

Analitikai kémia

Typotex Kiadó, Pokol György, Gyurcsányi E. Róbert, Simon András, Bezúr László, Horvai György, Horváth Viola, Dudás Katalin Mária

A tananyag az analitikai kémiai tanulmányok – és a későbbi gyakorlati elemző munka - megalapozását szolgálja. Épít az általános kémiai, valamint az alapvető szervetlen és szerves kémiai és fizikai ismeretekre, és megadja az analitikai laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét. A bevezető fejezet az analitikai kémia alapfogalmait tárgyalja, gyakorlati mennyiségi elemzési példák segítségével. A fejezetet az analitika minőségbiztosításának alapjai zárják.A bevezetést követően az anyag a legfontosabb méréstechnikák, módszercsaládok szerint épül fel, bemutatva az egyes módszerek elvét, működését és alkalmazását, a kapcsolódó számításokat. A klasszikus elemzési módszereket (sav-bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások, tömegszerinti elemzés) követően a műszeres analitikát: az elektroanalitikai, az atom- és molekulaspektroszkópiai méréstechnikákat, majd a legfontosabb elválasztási módszereket (gáz- és folyadékkromatográfia, elektroforézis) mutatjuk be. Külön fejezet foglalkozik az immunreakciókon alapuló elemzési eljárásokkal.Az analízis folyamatainak, a módszerek működésének és alkalmazási lehetőségeinek megértését nagyszámú ábra, és animáció segíti. Az anyaghoz kapcsolódó videók a módszerek alapját képező jelenségeket szemléltetik, illetve analitikai eszközöket és műveleteket mutatnak be. Az egyes fejezetek végén kidolgozott számpéldák, valamint ellenőrző kérdések és számítási feladatok kaptak helyet.

 4   5   6   7   8   9   10   11   12 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása