Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
13598 találat

Térbeli döntéselőkészítés 3., A projekt végrehajtása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A projektciklus szakaszai közül a projektötlet megfogalmazásával, elemzéssel, és a tervezéssel az előző modulban foglalkoztunk. A projekt végrehajtása, megvalósítása, nyomon követése, és lezárása kapcsán felmerülő teendők ismertetése ennek a modulnak a feladata. A projekt végrehajtásához kapcsolódva szó esik a projekt irányításával, az előrehaladás ellenőrzésével, a kommunikációval, és a minőség ellenőrzésével kapcsolatos teendőkről. A modul végén röviden foglalkozunk a projekt lezárásának tennivalóival.

Térinformatika 11., Interpoláció és domborzatmodellezés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul elején általános jellemzést, csoportosítást adtunk a pontokon végzett interpolációs módszerekre. Ismertettük a domborzatmodellezés elemi műveleteinek kialakulását és fejlődését. Összefoglalóan tárgyaltuk a szabályos, rácshálós modelleken végzett interpolációt. A szabálytalan modellekre bemutattuk a dinamikus felületek, a természetes szomszédok, és a lokális háromszögek módszerét, foglalkoztunk a TIN és a spline módszerrel. A modulban tárgyaltuk a fontosabb alapműveleteket (összelátás, szintvonalszerkesztés, hossz- és keresztszelvény szerkesztés, felszíni görbe ívhossza, felszínszámítás, térfogatszámítás, lejtőkategória és kitettségi térkép szerkesztése, domborzatárnyékolás, 3D megjelenítés). A modul végén ismertettünk néhány módszert, amellyel az adatbázis durva hibái kiszűrhetők és a megbízhatóság számszerűsíthető.

Térinformatika 13., Térbeli döntések támogatása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

Ebben a modulban egy esettanulmányt ismertetünk, melyben példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai megoldására. Foglalkozunk a térbeli adatokra alapozó döntéstámogatás gyakorlati fogásaival, az érdekeltek bevonásának eszközeivel, az adatbázis építésének megvalósításával, a térbeli elemzések végrehajtásával, a döntések megalapozásához szükséges információk megjelenítésével, a megbízhatóság elemzésével, megmutatjuk a tipikus gyakorlati problémákat.

Térinformatika 4., Raszteres adatszerkezet

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a modulban a raszteres adatszerkezettel foglalkozunk. Megnézzük, mi indokolja a használatát, hogyan állítható elő. Foglalkozunk a vektor – raszter konverzióval. Bemutatjuk a raszterek megjelenési formáit a térinformatikában. Részletezzük a raszteres adattípusokat. Részletesen bemutatjuk a raszter tömörítési eljárásokat. Felsoroljuk a raszterek tulajdonságait. A modul végén összehasonlítjuk a raszteres és vektoros adatszerkezeteket (előnyök – hátrányok).

Térinformatikai 2., A valós világ modellezésének folyamata

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a modulban a térinformatikai modellezéssel foglalkozunk. Végigjárjuk azt az utat, amíg a célkitűzéstől a valós világ modellezésén keresztül eljutunk a számítógépen használható térinformatikai adatbázisig. Megismerkedünk a mentális térképpel, a modellezés korábbi módszereivel. Megnézzük, hogyan lehet leképezni a valós világ egyedeit a szoftverek számára is érthető módon. Részletesen megtanuljuk az objektum orientált modellezés módját.

Térinformatikai 7., A felhasználói felület értékelése, a térinformatikai szoftver testre szabása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Végső Ferenc

Ebben a fejezetben olyan kérdésekről tárgyalunk, amelyek a térinformatika megjelenésével, testre szabásával és a térinformatikai adatbázis osztott használatával kapcsolatosak. Bemutatjuk a felhasználói felületek fejlődését, korszerű felhasználói felület részeit. Foglalkozunk a térinformatikai szoftver átalakítási lehetőségeivel, úgymint a felhasználói felület átalakítása, új parancsok megírása és a lekérdezések automatizálása. Részletezzük a térinformatikai adatbázis megosztott használatának feltételeit és megoldását

Térinformatikai menedzsment 1., Menedzsment ismeretek

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja a menedzsment alapfogalmainak összefoglalása, előkészítve az ismeretek alkalmazását a térinformatikai menedzsmentben. A tananyag ismerteti a menedzsment alapfogalmait, a menedzsment tudományának rövid történetét, a szervezeti alapformákat, a szervezet környezetének elemeit, a szervezeti kultúra fontosságát, a tervezés, alapvetően a stratégiai tervezés fő lépéseit és technikáit.

Térinformatikai menedzsment 4., Szervezeti és üzleti szempontok

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy szervezetben, bemutatni a GIS projekt megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. A modul áttekintést ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatásáról, és a GIS tervezésének illetve kiválasztásának módjáról.

Térinformatikai menedzsment 6., Téradat infrastruktúra

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja rámutatni az SDI általános céljaira; bemutatni a téradat infrastruktúrák kialakulását, és az SDI eléréséhez szükséges eljárá-so-kat; megmutatni a sajátos szempontokat, és példát adni az SDI fejlődésére helyi, országos és világszinten. A modulban röviden foglalkozunk a kapcsolódó jogi kérdésekkel, majd röviden ismertetjük az USA-ban, Hollandiában, Finnországban, és Magyarországon kifejtett erőfeszítéseket, leírunk néhány fejlesztési kezdeményezést országos és nemzetközi szin-ten.

Térinformatikai menedzsment 7., Fejlődési tendenciák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja vázlatosan bemutatni, hogy milyen irányban fejlődik a térinformatika, a GIS technológia és a térbeli információk alkalmazása. A modul első részében áttekintjük a fontosabb fejlődési tendenciákat, majd a második részben néhány gyakori félreértést és csapdát ismertetünk.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása