Ugrás a tartalomhoz

Információk EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatban résztvevő intézmények számára.

2018. május 29. - Tankönyvtár

Az EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt keretén belül megvalósuló EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 számú projektekben keletkező statikus digitális tartalmak Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár felületén való közzétételére vonatkozó információk.

Az Oktatási Hivatal kiemelt projektje az

EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban

A kiemelt projekt megvalósítója:Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje:2017.06.01 – 2020.01.31.

A megvalósítás költsége:1 931 327 680 Ft.

Támogatás mértéke:100%

A projekt célkitűzései:

A kiemelt projekt átfogó célja a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató (a lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer- vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása. A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása.

Részcélok:

 • Országos központi ágazati felsőoktatási kompetenciamérés megvalósítása

 • Ágazati rendszer biztosítása a felsőoktatási hallgatók szociális dimenziójának nyomonkövetése céljából

 • A központi pályakövetési rendszerben a bemeneti oldal, az elhelyezkedési és fizetési, illetve a továbbtanulási jellemzők életútszerű feldolgozásának lehetővé tétele

 • Hallgatóiéletút-elemzések megvalósítása, lemorzsolódási vizsgálatok végzésének támogatása, az ezekhez szükséges adatbázis-fejlesztések a Felsőoktatási Információs Rendszerben

 • Tartalomfejlesztés és tartalmakhoz való hozzáférés bővítése a központi tartalomszolgáltatatást biztosító Digitális Tankönyvtár esetében

A Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatai:

 • A http://www.tankonyvtar.hu funkcionalitásának fejlesztése
 • Hiánypótló szakkönyvek közzététele a http://www.tankonyvtar.hu portálon
 • A felsőoktatási szférában keletkezett tananyagok közzététele (Az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 projektek keretében keletkezett tananyagok, szakanyagok közzététele a Digitális Tankönyvtáron)

A projekt nyitórendezvényét 2018. január 18-án az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon tartották meg, ahol bemutatták a projekt átfogó célkitűzéseit, fontosabb mérföldköveit, továbbá az öt fejlesztési pillér tevékenységeit és várható eredményeit, különös tekintettel a felsőoktatási intézményi fejlesztési programokhoz, az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatokhoz való kapcsolódásokra.


A nyitókonferencia keretén belül valósult meg a Digitális Tankönyvtár workshopja az EFOP-3.4.3 és 3.5.2 projektek keretében létrehozott tananyagok közzététele tárgyában az érintett projektek megvalósítóival.

A workshop célkitűzése az EFOP-3.4.3; EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 projektben résztvevő intézmények számára szakmai iránymutatás megvalósítása volt. Az elhangzó előadásokon a digitális taneszközök fajtáiról, tananyag típusokról és a Digitális Tankönyvtár által preferát formátumokról esett szó, illetőleg a résztvevők megismerhették a Digitális Tankönyvtár informatikai megújításának fejlesztési céljait.

A nyitórendezvényen és a Digitális Tankönyvtár workshopon elhangzott előadások prezentációi az alábbi linkekre kattintva elérhetők:

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/projektek/efop345/efop345_nyitokonf_prezentaciok

Információ az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatban résztvevő intézmények számára

Az EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt („Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban”) keretén belül – a 2018. április 5. napjával hatályos felhívása módosításával összhangban – feladatunk az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 számú projektekben keletkező STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok közzététele. A kedvezményezett felsőoktatási intézményeknek kötelező elhelyezni ezeket az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár (továbbiakban OH DTK) felületén. A befogadás feltételeinek megfelelően leadott statikus digitális tartalmak, tananyagok befogadásáról az OH DTK igazolást ad ki.

A STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok meghatározása:

Könyvek és egyéb tananyagtartalmak zárt, interakciót nem tartalmazó, a felhasználó által megváltoztathatatlan digitális változatai, amelyek nem igényelnek a használatukhoz speciális keretprogramot. A felhasználó saját eszközén (pc, tablet, okostelefon, stb.) rendelkezésre álló vagy könnyen, ingyenesen beszerezhető és telepíthető programmal olvasható.

A STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok befogadásának feltételei:

A befogadható formátumok rövid műszaki leírása:

ePub: Egy ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú elektronikus könyv szabvány. Az ePub szabvány olyan technológiával készült, hogy a megjelenítendő szöveget egy adott képernyőbeállításaira optimalizálja, ezzel az eljárással gyakorlatilag bármilyen olvasó eszközzel megjeleníthető az adott szöveg. A szövegek tárolására XHTML, illetve a DTBook nevű XML-t használ.

A Digitális Tankönyvtár az ePub 3.0-ás szabványnak megfelelően készített dokumentumokat fogadja be.

Forrás: http://idpf.org/epub/30
Eredeti specifikáció: http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html

Validálásra ajánlott eszköz: http://epubsecrets.com/epub-3-0-validator-now-live-on-idpf-website.php

PDF:: egy nyílt szabvány, ami azt jelenti, hogy bárki jogdíjmentesen írhat alkalmazásokat, amelyek PDF formátumú dokumentumokat olvasnak vagy írnak.. A PDF/X, PDF/E és PDF/A szabványokat a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) határozta meg. A PDF/X szabványok grafikus tartalom cseréjéről; a PDF/E szabványok mérnöki dokumentumok interaktív cseréjéről; a PDF/A szabványok az elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásáról szólnak.

A fentiek értelmében a Tankönyvtár a PDF/A szabványnak megfelelő, 1.5 és e verziószám feletti dokumentumokat fogad be.

Forrás: https://help.adobe.com/hu_HU/acrobat/standard/using/WSd7ad1123a4c5dffe-5183c8012b97790144-8000.html

PDF/A leírása: https://www.pdfa.org/publication/pdfa-in-a-nutshell-2-0/
PDF/A validálására ajánlott megoldás (veraPDF): http://verapdf.org/

Kérjük, mindkét formátum előállítása során alkalmazzanak szabályos megoldásokat a forrásfájlban, hogy az abból generált tartalmak jól formázottak legyenek és tartalomjegyzékük is megfelelően működjön.

Általános információk

Az OH DTK nem vizsgálja a beadott tananyagok minőségét és tartalmát, melyekért felelősséget sem tud vállalni. Lektorálást az OH DTK nem végez. Afelmerülő szerzői jogi és egyéb kifogásokat az adott projekt koordinátorának továbbítjuk.

A kiállított teljesítésigazolás a megküldött tananyagok technikai megfelelősségét és az OH DTK oldalain történő közzétételt hivatottak bizonyítani és alátámasztani.

Az OH DTK egyoldalúan nem változtathat a közzétett dokumentumok tartalmán, kizárólag a szerzők és a projektek kezdeményezésére.

A tartalmak átadása

Az Oktatási Hivatal által megvalósuló EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt részfeladata az OH DTK felsőoktatási tartalomszolgáltató portáljának a technológiai és funkcionális megújítása. A fejlesztés a tartalomfeltöltésre szolgáló felület megújítását is magába foglalja, mely 2018 II. félévében valósul meg.

A tartalomfeltöltési feltétel létrejöttéig a felsőoktatási intézménytől az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2konstrukción belül fejlesztett tananyagokat két példányban (CD-n vagy DVD-n) a www.tankonyvtar.hu weboldalon való közzététel céljából folyamatosan fogadjuk postai úton az Oktatási Hivatal központi címére megküldve (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár Osztály megjelöléssel.

Technikai validálás menete

Az Oktatási Hivatal az átvett tartalmakban az átadás-átvételtől számított 10 napon belül a validálás előkészítése során ellenőrzi a fent hivatkozott ajánlásoknak való megfeleltethetőséget és megvizsgálja:

 1. az adathordozó fizikai épségét,

 2. fájlok épségét, megnyithatóságát, másolhatóságát,

 3. a könyvtárszerkezet ajánlásoknak megfelelő kialakítását (melyről bővebben a www.tankonyvtar.hu/hu/informacio menüpont alatt olvashat)

 4. a Dublin Core metaadatok tartalmi (a dokumentumot azonosító könyvészeti adatok helyessége) és formai (xml struktúra kialakítása) megfelelését.

Amennyiben az átadott tananyagok nem felelnek meg a fent hivatkozott ajánlásoknak, arról az OH DTK – a nem megfelelőséget okozó eltérések indokolt megjelölésével együtt – haladéktalanul értesíti a tananyag fejlesztő intézmény projektvezetőjét és egyúttal felhívja az átadott anyagok ajánlásnak megfelelő, legfeljebb 10-30 napon belüli átdolgozására, javítására.

Ennek során az OH DTK köteles minden szükséges segítséget megadni annak érdekében, hogy az átdolgozás, javítás sikeres legyen. A validálásra a fent felsoroltak helyességének ellenőrzése, illetve szükség esetén a fejlesztő intézmény általi átdolgozás, javítás után kerülhet csak sor.

Az Oktatási Hivatal a hivatkozott ajánlásoknak megfelelő tananyagok vonatkozásában – azok beérkezésének sorrendjében – címenként (tananyagonként) elvégzi a validálást. Az OH DTK a validálás során kizárólag a technikai ajánlásoknak, követelményeknek való megfelelés ellenőrzését végzi.

A validálás alatt az OH DTK:

 1. ePub alapú tartalmak teljes technikai ellenőrzését érti

 2. PDF formátum esetén a PDF/A szabványnak (1.5 és e feletti verziószám) való megfeleltetését és az OH DTK belső designjához való illeszthetőséget vizsgálja.

Az OH DTK alapvető rendező elve egy darab összefüggő dokumentumból és a hozzá tartozó metaadatból (Dublin Core /DC/ xml formátumban) álló egységek vizsgálata alábbi feltételekkel:

 1. ePub, pdf, (tartalmi azonossággal) + 1 DC metaadat (tehát egy dokumentum egy vagy több formátumban, teljes tartalmi azonossággal);

 2. egy dokumentum tartalmilag azonos többnyelvű változata nyelvenként külön címnek számít (ahány nyelven van, az annyi különálló dokumentum, hiszen külön metaadat is kell hozzá);

 3. a több egységből álló, de tartalmilag összefüggő szellemi alkotás csak egybeszerkesztve és metaadattal ellátva adható le;

 4. szöveggyűjtemény + DC metaadat (amelyben több szerző több műve található: fizikailag több egységből áll, ám tartalmilag összefüggő, egységes dokumentum)

Dublin Core /DC/ xml létrehozásával, az ebben szereplő mezők kitöltésével kapcsolatos segédanyagot, információt itt talál: https://www.tankonyvtar.hu/hu/informacio12. Hogyan kell megadni a könyv Dublin Core metaadait? című menüpontban.

A validálási folyamatban maximum kétszer kerülhet sor iterációra, egyenként 10-30 napos határidővel,

melynek sikertelensége esetén az OH DTK megtagadhatja az adott tananyag közzétételét. Iteráció alatt az átadott tartalom a felsőoktatási intézmény részére való visszaküldését, illetve a kapcsolódó hibalisták és indoklás megküldését és annak javítási kérelmét értjük. Visszaküldés esetén az OH DTK köteles az felsőoktatási intézménynek minden segítséget megadni annak érdekében, hogy a közzétételhez szükséges javítás sikeres legyen. A validálás eredményéről és annak a technikai ajánlásnak való megfelelőségéről az OH DTK igazolást állít ki a felsőoktatási intézmény részére.

Digitális Tankönyvtár (OH DTK) weboldalon való közzététel

A validáláson megfelelő statikus tartalmakat az OH DTK köteles a validálás elvégzésétől számított 30 napon belül a nyilvános hozzáférhetőséget biztosítva közzétenni a www.tankonyvtar.hu honlapon.

Segítségnyújtás, információ

A projekt indulását követően az OH DTK az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 projekt keretében támogatást nyert intézményekkel kapcsolatot tart, személyes találkozások révén tudásmegosztással növeli a gördülékeny és sikeres közzétételt. Ennek érdekében az Oktatási Hivatal vállalja, tájékoztatást nyújt a technikai ajánlásokról, a tartalomfejlesztéshez igény szerint biztosít fejlesztés-módszertani képzést illetve konzultációt.

Elérhetőségeink: tankonyvtar@oh.gov.hu, telefonszám: 06-1/477-31-27

Kérdésekkel keressenek minket bizalommal!

Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár Osztály

Felsőoktatási Elemzési Főosztály

További hírek
2014. február 11.

A SciVal Experts adatbázis 3000 magyar kutató profiljának, életútjának, kapcsolati hálójának, publikációinak monitorozását teszi lehetővé. Speciális, kutatói hálózatokat feltérképező eszköz, az Elsevier B. V. által kifejlesztett egyedülálló szoftver segítségével került kifejlesztésre. Így jött létre az a páratlan, magyar kutatókat bemutató adatbázis, amely adattartalmát a Scopus-ból, a világ legnagyobb szakirodalmi adatbázisából nyeri. Bárki számára szabadon elérhető a világ bármely pontjáról, így segíti a kutatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe.

2015. január 15.

Elérhető az ADT II. adatbázis a DTK-n, a visszajelzések és látogatottsági adatok alapján sok látogató örömére! Az ADT II. egy interneten keresztül, dedikált felhasználók számára elérhető folyóirat/dokumentum gyűjtemény. Az ADT I. valamint ADT II. által tartalmazott szövegek terjedelme meghaladja az 3,2 millió oldalt.

2014. szeptember 4.

Az Educatio Nonprofit Kft a TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001 (Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása) projekt keretében képzést indít „Adatbázisok használata a felsőoktatásban” címmel. A képzés lebonyolítója a CC CONSULTATIO Tanácsadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása