Ugrás a tartalomhoz

Információk EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatban résztvevő intézmények számára.

2018. május 29. - Tankönyvtár

Az EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt keretén belül megvalósuló EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 számú projektekben keletkező statikus digitális tartalmak Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár felületén való közzétételére vonatkozó információk.

Az Oktatási Hivatal kiemelt projektje az

EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-00001 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban

A kiemelt projekt megvalósítója:Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje:2017.06.01 – 2020.01.31.

A megvalósítás költsége:1 931 327 680 Ft.

Támogatás mértéke:100%

A projekt célkitűzései:

A kiemelt projekt átfogó célja a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató (a lemorzsolódást megakadályozó) rendszereket ágazati szinten támogató, illetve azok mérését lehetővé tevő rendszer- vagy rendszerelem-fejlesztések megvalósítása. A projekt specifikus célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának központi, rendszerszintű támogatása.

Részcélok:

 • Országos központi ágazati felsőoktatási kompetenciamérés megvalósítása

 • Ágazati rendszer biztosítása a felsőoktatási hallgatók szociális dimenziójának nyomonkövetése céljából

 • A központi pályakövetési rendszerben a bemeneti oldal, az elhelyezkedési és fizetési, illetve a továbbtanulási jellemzők életútszerű feldolgozásának lehetővé tétele

 • Hallgatóiéletút-elemzések megvalósítása, lemorzsolódási vizsgálatok végzésének támogatása, az ezekhez szükséges adatbázis-fejlesztések a Felsőoktatási Információs Rendszerben

 • Tartalomfejlesztés és tartalmakhoz való hozzáférés bővítése a központi tartalomszolgáltatatást biztosító Digitális Tankönyvtár esetében

A Digitális Tankönyvtár tartalomfejlesztési feladatai:

 • A http://www.tankonyvtar.hu funkcionalitásának fejlesztése
 • Hiánypótló szakkönyvek közzététele a http://www.tankonyvtar.hu portálon
 • A felsőoktatási szférában keletkezett tananyagok közzététele (Az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 projektek keretében keletkezett tananyagok, szakanyagok közzététele a Digitális Tankönyvtáron)

A projekt nyitórendezvényét 2018. január 18-án az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon tartották meg, ahol bemutatták a projekt átfogó célkitűzéseit, fontosabb mérföldköveit, továbbá az öt fejlesztési pillér tevékenységeit és várható eredményeit, különös tekintettel a felsőoktatási intézményi fejlesztési programokhoz, az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatokhoz való kapcsolódásokra.


A nyitókonferencia keretén belül valósult meg a Digitális Tankönyvtár workshopja az EFOP-3.4.3 és 3.5.2 projektek keretében létrehozott tananyagok közzététele tárgyában az érintett projektek megvalósítóival.

A workshop célkitűzése az EFOP-3.4.3; EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 projektben résztvevő intézmények számára szakmai iránymutatás megvalósítása volt. Az elhangzó előadásokon a digitális taneszközök fajtáiról, tananyag típusokról és a Digitális Tankönyvtár által preferát formátumokról esett szó, illetőleg a résztvevők megismerhették a Digitális Tankönyvtár informatikai megújításának fejlesztési céljait.

A nyitórendezvényen és a Digitális Tankönyvtár workshopon elhangzott előadások prezentációi az alábbi linkekre kattintva elérhetők:

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/projektek/efop345/efop345_nyitokonf_prezentaciok

Információ az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és EFOP-3.5.2 pályázatban résztvevő intézmények számára

Az EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt („Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a felsőoktatásban”) keretén belül – a 2018. április 5. napjával hatályos felhívása módosításával összhangban – feladatunk az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 számú projektekben keletkező STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok közzététele. A kedvezményezett felsőoktatási intézményeknek kötelező elhelyezni ezeket az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtár (továbbiakban OH DTK) felületén. A befogadás feltételeinek megfelelően leadott statikus digitális tartalmak, tananyagok befogadásáról az OH DTK igazolást ad ki.

A STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok meghatározása:

Könyvek és egyéb tananyagtartalmak zárt, interakciót nem tartalmazó, a felhasználó által megváltoztathatatlan digitális változatai, amelyek nem igényelnek a használatukhoz speciális keretprogramot. A felhasználó saját eszközén (pc, tablet, okostelefon, stb.) rendelkezésre álló vagy könnyen, ingyenesen beszerezhető és telepíthető programmal olvasható.

A STATIKUS digitálistartalmak, tananyagok befogadásának feltételei:

A befogadható formátumok rövid műszaki leírása:

ePub: Egy ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú elektronikus könyv szabvány. Az ePub szabvány olyan technológiával készült, hogy a megjelenítendő szöveget egy adott képernyőbeállításaira optimalizálja, ezzel az eljárással gyakorlatilag bármilyen olvasó eszközzel megjeleníthető az adott szöveg. A szövegek tárolására XHTML, illetve a DTBook nevű XML-t használ.

A Digitális Tankönyvtár az ePub 3.0-ás szabványnak megfelelően készített dokumentumokat fogadja be.

Forrás: http://idpf.org/epub/30
Eredeti specifikáció: http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html

Validálásra ajánlott eszköz: http://epubsecrets.com/epub-3-0-validator-now-live-on-idpf-website.php

PDF:: egy nyílt szabvány, ami azt jelenti, hogy bárki jogdíjmentesen írhat alkalmazásokat, amelyek PDF formátumú dokumentumokat olvasnak vagy írnak.. A PDF/X, PDF/E és PDF/A szabványokat a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) határozta meg. A PDF/X szabványok grafikus tartalom cseréjéről; a PDF/E szabványok mérnöki dokumentumok interaktív cseréjéről; a PDF/A szabványok az elektronikus dokumentumok hosszú távú archiválásáról szólnak.

A fentiek értelmében a Tankönyvtár a PDF/A szabványnak megfelelő, 1.5 és e verziószám feletti dokumentumokat fogad be.

Forrás: https://help.adobe.com/hu_HU/acrobat/standard/using/WSd7ad1123a4c5dffe-5183c8012b97790144-8000.html

PDF/A leírása: https://www.pdfa.org/publication/pdfa-in-a-nutshell-2-0/
PDF/A validálására ajánlott megoldás (veraPDF): http://verapdf.org/

Kérjük, mindkét formátum előállítása során alkalmazzanak szabályos megoldásokat a forrásfájlban, hogy az abból generált tartalmak jól formázottak legyenek és tartalomjegyzékük is megfelelően működjön.

Általános információk

Az OH DTK nem vizsgálja a beadott tananyagok minőségét és tartalmát, melyekért felelősséget sem tud vállalni. Lektorálást az OH DTK nem végez. Afelmerülő szerzői jogi és egyéb kifogásokat az adott projekt koordinátorának továbbítjuk.

A kiállított teljesítésigazolás a megküldött tananyagok technikai megfelelősségét és az OH DTK oldalain történő közzétételt hivatottak bizonyítani és alátámasztani.

Az OH DTK egyoldalúan nem változtathat a közzétett dokumentumok tartalmán, kizárólag a szerzők és a projektek kezdeményezésére.

A tartalmak átadása

Az Oktatási Hivatal által megvalósuló EFOP-3.4.5-VEKOP-17 kódszámú projekt részfeladata az OH DTK felsőoktatási tartalomszolgáltató portáljának a technológiai és funkcionális megújítása. A fejlesztés a tartalomfeltöltésre szolgáló felület megújítását is magába foglalja, mely 2018 II. félévében valósul meg.

A tartalomfeltöltési feltétel létrejöttéig a felsőoktatási intézménytől az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2konstrukción belül fejlesztett tananyagokat két példányban (CD-n vagy DVD-n) a www.tankonyvtar.hu weboldalon való közzététel céljából folyamatosan fogadjuk postai úton az Oktatási Hivatal központi címére megküldve (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár Osztály megjelöléssel.

Technikai validálás menete

Az Oktatási Hivatal az átvett tartalmakban az átadás-átvételtől számított 10 napon belül a validálás előkészítése során ellenőrzi a fent hivatkozott ajánlásoknak való megfeleltethetőséget és megvizsgálja:

 1. az adathordozó fizikai épségét,

 2. fájlok épségét, megnyithatóságát, másolhatóságát,

 3. a könyvtárszerkezet ajánlásoknak megfelelő kialakítását (melyről bővebben a www.tankonyvtar.hu/hu/informacio menüpont alatt olvashat)

 4. a Dublin Core metaadatok tartalmi (a dokumentumot azonosító könyvészeti adatok helyessége) és formai (xml struktúra kialakítása) megfelelését.

Amennyiben az átadott tananyagok nem felelnek meg a fent hivatkozott ajánlásoknak, arról az OH DTK – a nem megfelelőséget okozó eltérések indokolt megjelölésével együtt – haladéktalanul értesíti a tananyag fejlesztő intézmény projektvezetőjét és egyúttal felhívja az átadott anyagok ajánlásnak megfelelő, legfeljebb 10-30 napon belüli átdolgozására, javítására.

Ennek során az OH DTK köteles minden szükséges segítséget megadni annak érdekében, hogy az átdolgozás, javítás sikeres legyen. A validálásra a fent felsoroltak helyességének ellenőrzése, illetve szükség esetén a fejlesztő intézmény általi átdolgozás, javítás után kerülhet csak sor.

Az Oktatási Hivatal a hivatkozott ajánlásoknak megfelelő tananyagok vonatkozásában – azok beérkezésének sorrendjében – címenként (tananyagonként) elvégzi a validálást. Az OH DTK a validálás során kizárólag a technikai ajánlásoknak, követelményeknek való megfelelés ellenőrzését végzi.

A validálás alatt az OH DTK:

 1. ePub alapú tartalmak teljes technikai ellenőrzését érti

 2. PDF formátum esetén a PDF/A szabványnak (1.5 és e feletti verziószám) való megfeleltetését és az OH DTK belső designjához való illeszthetőséget vizsgálja.

Az OH DTK alapvető rendező elve egy darab összefüggő dokumentumból és a hozzá tartozó metaadatból (Dublin Core /DC/ xml formátumban) álló egységek vizsgálata alábbi feltételekkel:

 1. ePub, pdf, (tartalmi azonossággal) + 1 DC metaadat (tehát egy dokumentum egy vagy több formátumban, teljes tartalmi azonossággal);

 2. egy dokumentum tartalmilag azonos többnyelvű változata nyelvenként külön címnek számít (ahány nyelven van, az annyi különálló dokumentum, hiszen külön metaadat is kell hozzá);

 3. a több egységből álló, de tartalmilag összefüggő szellemi alkotás csak egybeszerkesztve és metaadattal ellátva adható le;

 4. szöveggyűjtemény + DC metaadat (amelyben több szerző több műve található: fizikailag több egységből áll, ám tartalmilag összefüggő, egységes dokumentum)

Dublin Core /DC/ xml létrehozásával, az ebben szereplő mezők kitöltésével kapcsolatos segédanyagot, információt itt talál: https://www.tankonyvtar.hu/hu/informacio12. Hogyan kell megadni a könyv Dublin Core metaadait? című menüpontban.

A validálási folyamatban maximum kétszer kerülhet sor iterációra, egyenként 10-30 napos határidővel,

melynek sikertelensége esetén az OH DTK megtagadhatja az adott tananyag közzétételét. Iteráció alatt az átadott tartalom a felsőoktatási intézmény részére való visszaküldését, illetve a kapcsolódó hibalisták és indoklás megküldését és annak javítási kérelmét értjük. Visszaküldés esetén az OH DTK köteles az felsőoktatási intézménynek minden segítséget megadni annak érdekében, hogy a közzétételhez szükséges javítás sikeres legyen. A validálás eredményéről és annak a technikai ajánlásnak való megfelelőségéről az OH DTK igazolást állít ki a felsőoktatási intézmény részére.

Digitális Tankönyvtár (OH DTK) weboldalon való közzététel

A validáláson megfelelő statikus tartalmakat az OH DTK köteles a validálás elvégzésétől számított 30 napon belül a nyilvános hozzáférhetőséget biztosítva közzétenni a www.tankonyvtar.hu honlapon.

Segítségnyújtás, információ

A projekt indulását követően az OH DTK az EFOP-3.4.3, EFOP-3.4.4 és az EFOP-3.5.2 projekt keretében támogatást nyert intézményekkel kapcsolatot tart, személyes találkozások révén tudásmegosztással növeli a gördülékeny és sikeres közzétételt. Ennek érdekében az Oktatási Hivatal vállalja, tájékoztatást nyújt a technikai ajánlásokról, a tartalomfejlesztéshez igény szerint biztosít fejlesztés-módszertani képzést illetve konzultációt.

Elérhetőségeink: tankonyvtar@oh.gov.hu, telefonszám: 06-1/477-31-27

Kérdésekkel keressenek minket bizalommal!

Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár Osztály

Felsőoktatási Elemzési Főosztály

További hírek
2015. március 24.

Az angol nyelvű előadások a tudományos folyóiratokban való megjelenéshez nyújtanak hasznos gyakorlati ismereteket a szerzőknek és a leendő szerzőknek.

2014. július 15.

A Digitális Tankönyvtár újdonságaival az idei EFOTT-látogatók is megismerkedhetnek július 15-20. között Miskolctapolcán. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. több projektjével is kitelepül a nyári fesztiválra. A Tankönyvtár és a többi program, a Civil Téren várja az érdeklődőket.

2015. január 20.

Szeretettel várunk mindenkit a 15. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, ahol a Digitális Tankönyvtár saját standdal mutatkozik be. „Gondolkodom, tehát ott leszek!”

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása