Ugrás a tartalomhoz

Aetas 1986.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1-2. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Szabó Ágnes: Aurelius Augustinus rendszere
   • Károlyi Attila: A szabad akarat fogalma Augustinusnál
   • A. Augustinus: A szabad akaratról (részletek) ford.: Szabó Ágnes
   • Deák Ágnes: Az egyenlőség és a szabadság Eötvös fogalomrendszerében
  • FORRÁSKÖZLÉS
   • Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918/19-es balratolódás okairól (az előszót és a jegyzeteket Szabó P. Csaba írta)
  • BESZÉLGETÉSEK
   • Az anyagi és a szimbólikus. Beszélgetés Le Goff francia történésszel (A „Rinascita” c. olasz lapból Tamás Ágnes és Tarr Krisztina fordította)
   • Beszélgetés a lengyel történészképzésről (készítette: Ewa Malinowska és Orbán Imre)
  • ISMERTETÉSEK
   • Károlyi Attila: A Prométheusz könyvekről (Helikon)
   • Löffler Tibor: Pászka Imre: Struktúrák és közösségek (Kritérion)
   • Kokas Károly: Péter Katalin: Esterházy Miklós (Gondolat)
   • Galamb György: Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus a XV–XVIII. században (Gondolat)
   • Bellavics István: Pölöskei Ferenc: Tisza István (Gondolat)
   • Tóth Ágnes: Sinkó Ervin: Egy regény regénye (Fórum)
  • HÍREK – RÖVIDEN
  • MUNKATÁRSAINK
 • 3. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Vida Andrea: Egy kétezeréves szakácskönyv: Apicius: De re coquinaria
   • Galamb György: Állam és hatalom (Machiavelli stato-fogalma a 14–16. sz.-i itáliai államfejlődés tükrében)
   • Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez
  • TÖRTÉNÉSZ PÁLYÁK
   • Beszélgetés Jakó Zsigmond kolozsvári történészprofesszorral (készítette: Koszta László és Orbán Imre)
   • Szántó Imre professzort köszöntjük – Szántó Imre tudományos munkássága (készítette: Lele József)
  • KITEKINTÉS
   • Tyekvicska Árpád: Új utakon (Rendiségképünk egy konferencia tükrében)
   • Bárdi Nándor: Beszélgetés a jugoszláviai történészképzésről
  • ISMERTETÉSEK
   • Neuberger Anna: A halál-felfogás változásai a nyugat-európai közgondolkodásban
   • Lichtenstein József: Újabb adalékok „A szociológia első magyar műhelyé”-nek tanulmányozásához
  • HÍREK – RÖVIDEN
  • MUNKATÁRSAINK
 • Különszám
  • ELŐSZÓ
  • TANULMÁNYOK
   • Orbán Imre: Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez
   • Fischer Lajos: A jaguáristentől Viracocháig. Integráló és legalizáló erők az inka birodalom vallásában
   • Szabó P. Csaba: A századelő magyar választási rendszerének néhány problémája
  • ISMERTETÉSEK
   • Orbán Imre: Adatok Antiochiai Szent Margit kultuszához
   • Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1490–1779 között
   • Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez
   • Szilasi László: Két szomszédúr a hódoltság idejéből (II. Batthyány Ferenc és Mehemet beglerbég levélváltása 1622-ben)
   • Gácsi Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól
   • Barta Zsolt: A szovjet diplomácia törekvései a genovai konferencia előtt (1920–22)
   • Tomka Béla: Az 1931-es német bankválság
   • Hornyák Csaba: Kísérlet a Kárpátalja birtokbavételére (1938. november)
   • Löffler Tibor: Létező szocializmus és modernizációs elméletek
   • Az Acta Iuvenumokban megjelent történelmi vagy régészeti tárgyú cikkek jegyzéke
  • MUNKATÁRSAINK
DC metaadatok
Cím:
Aetas 1986.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása