Ugrás a tartalomhoz

Egyetemes Filológiai Közlöny – LXII. évfolyam – 1938.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Értekezések
  • Angyal Endre: Magyar barokk költők
  • Borsányi Károly: A liberalitas-eszme története
  • Borzsák István. Ornamenta. A római császárkori címek kialakulása
  • Gábriel Asztrik: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban
  • Lehmann, Paul: Handschriften und Handschriftenbruchstücke des 8–15 Jahrhunderts in Esztergom
  • Szemerényi Oswald: Miscellanea etymologica
  • Szemerényi Oswald: Berichtigung zu S.
  • Sziklay László: Hviezdoslav
  • Temesi Alfréd: Humanisme franco-hongrois
  • Vértes O. Auguszta: A Finnország felfedezése a francia irodalomban
 • Kisebb közlemények
  • Angyal Andreas: Ein Beitrag zur Parzival-Motivgeschichte
  • Csengery János: Válasz
  • Devecseri Gábor: Válasz Csengery János bírálatára
  • Eckhardt Sándor: Várdai István beszéde a francia király előtt
  • Geréb László: A „De fertilitate Hungarica” szerzője
  • Harasztos Albert: Ólálkodik
  • Huszti József: Convegno Augusteo
  • Kozma Antal: Egy XVIII. századi száműzött jezsuita teológus francia nyelvű verses kézirata az egri érseki líceumi könyvtárban
  • Lelkes István: François-Etienne Adam. Petőfi ismeretlen francia utánzója
  • Lovass Gyula: Egy középkori francia kolostor könyvei Magyarországon
  • Málly Ferenc: Matteo Bandello a Hunyadiakról és Kőszeg ostromáról
  • Misner Béla: Le difese de Eumolpo
  • Nagy Ferenc: A költő és grammatikus Ennius
  • Polednik Gyula: Egy propertiusi hely magyarázatához
  • Rácz István: Megjegyzések a várnai csatáról szóló görög költeményhez
  • Szabó Árpád: Lustrum
  • X.: A helyesen ejtett német „e”
 • Hazai irodalom
  • Bréver Lajos: Négyesy László. (Keresztury Dezső)
  • Császár Zoltán: A Stauromachia antik és humanista forrásai. (Ifj. Horváth János)
  • Detrich Mária: Kertbeny Károly élete és műfordítói munkássága. (Réz Henrik)
  • Devecseri Gábor: Caius Valerius Catullus összes költeményei Devecseri Gábor fordításában, Kerényi Károly bevezetésével latinul és magyarul. (Csengery János)
  • Faragó László: A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom. (Visy József)
  • Gábriel Asztrik: Index romain et littérature française á l’époque romantique. A római indes és a francia romantika. (Hodinka László)
  • Gáldi Ladislas: Contributions á l’étude des lexiques latino-hongrois du moyen-âge. (Fludorovits Jolán)
  • Gálos Rezső: Báró Amade László. (Alszeghy Zsolt)
  • Graf András: A Pannonia ókori földrajzára vonatkozó kutatások áttekintő összefoglalása. Übersicht der antiken Geographie von Pannonien. (Simonyi Dezső)
  • Halmi Miklós: Kozma Andor. (Keresztury Dezső)
  • Ivánka, Endre von: Die Aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders des Grossen. – Wege des Verkehrs und der kulturellen Berührung mit dem Orient in der Antike. Zwei Studien zur antiken Geschichte. (Heinlein István)
  • Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. (E. S.)
  • Juhász Györgyi: A brigetioi terra sigilláták. Die Sigillaten von Brigetio. (Finály Gábor)
  • Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. (Gáldi László)
  • Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kidolgozása. (Gáldi László)
  • Lorenz Károly: Munkácsy János. (Keresztury Dezső)
  • Mollay Károly: Középkori soproni családnevek. (Réz Henrik)
  • Német irodalomtudományunk új útjai. (Karsai Géza)
  • Némethy Endre: Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái. (Keresztury Dezső)
  • A Nemzeti Színház centenáriumának irodalma (Pukánszkyné Kádár Jolán)
  • Pais Károly: A két Kisfaludy Sándor. (Keresztury Dezső)
  • Paulovics István: Római kőemlékek a kisigmándi temetőben. (Finály Gábor)
  • Petrich Béla: A modern nyelvek tanítása. (Bárczi Géza)
  • Rejtő Mária: Ifj. Ábrányi Kornél az ember és az író. (Keresztury Dezső)
  • Sárkány Oszkár: Magyar kulturális hatások Csehországban (1790–1893). (Sziklay László)
  • Schwartz Elemér: A német köznyelvi ejtés iskoláinkban. (Laziczius Gyula)
  • Simon Sándor: Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. (Ivánka Endre)
  • Sőtér István: La doctrine stylistique de rhétoriques du XVIIe siécle. (Hodinka László)
  • Studies in English Philology, vol. II. (Országh László)
  • Szemes József: Oláh Miklós. (Alszeghy Zsolt)
  • Takács József: Ifj. Ábrányi Kornél élete és munkássága. (Keresztury Dezső)
  • Trencsényi-Waldapfel Imre: Pásztori Magyar Vergilius. P. Vergilius Maro eclogáinak teljes szövege Baróti Szabó Dávid stb. fordításában. Összeállította és a kísérő tanulmányt írta Trencsényi-Waldapfel Imre. (Jirka Alajos)
  • Varga László: Hannulik János, a XVIII. század Horatiusa. (ifj. Horváth János)
  • Vas Olga: A misztika hatása kódexirodalmunkra. (Alszeghy Zsolt)
  • Waldapfel Imre: Christophorus. (ifj. Horváth János)
  • Zlinszky Aladár: Művészi hangfestés és hangutánzás. (Gáldi László)
  • Zolnay Desiderius: In memoriam Qu. Horatii Flacci. Aurea Horatii dicta. Pars I–III. (Jirka Alajos)
 • Külföldi irodalom
  • Atkinson, B. F. C.: The Greek Language. (Szemerényi Oswald)
  • Aufsätze zur Geschichte der Antike und des Christentums. (Nagy Ferenc)
  • Autore Orsola: Marziale e l’epigramma greca. (Borzsák István)
  • Az amerikai magyar nyelv. (Péchy Sándor)
  • Beševliev, V.: [orosz] = Die protobulgarischen Inschriften. (Bödey József)
  • Brocchieri, Filomena: La poesia del Paradiso dantesco. (Gáldi László)
  • Buben, Vladimir: Influence de l’ortographe sur la prononciation du français moderne. (Bárczi Géza)
  • Castro, Américo: Glossarios latino-espanoles de la edad media. (Gáldi László)
  • Cola, Maria De: Callimaco e Ovidio. (Borzsák István)
  • Cormier, Manon: Madame Juliette Adam ou l’aurore de la IIIe République. (Lelkes István)
  • Cysarz, Herbert. Deutsches Barock in der Lyrik. (Angyal Endre)
  • Dauzat, Albert: Dictionnaire étimologique de la langue française. (Gáldi László)
  • Duwe, Willi: Deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Ausdruckskunst. (Angyal Endre)
  • Eliot, T. S.: Elizabethan Essays. (Szenczi Miklós)
  • Ellis-Fermor, U. M.: The Jacobean Drama. (Szenczi Miklós)
  • Hazard, Paul: La crise de la conscience européenne. (Fábián István)
  • [görög]. (Moravcsik Gyula)
  • Linden, Walther: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. (Pukánszky Béla)
  • Mélanges de linguistique et de philologie offerts á Jacques van Ginneken. (Gáldi László)
  • Munteano, B.: Panorama de la littérature roumaine contemporaine. (Gáldi László)
  • Pohlenz, Max: Herodot, der erste Geschichtsschreiber des Abendlandes. (Hári Ferenc)
  • Rébora, Piero: Civiltá Italiana e Civiltá Inglese. (Ullmann István)
  • Rivaille, Louis: Les débuts de Pierre Corneille. (Sötér István)
  • Ros, dr. Jan. S. I. Die [görög] (variatio) als Stilprinzip des Thukydides. (Marót Károly)
  • Sale, Antoine de la: Oeuvres complétes. (E. S.)
  • Schulte, H. K.: Orator. Untersuchungen über das ciceronianische Bildungsideal. (Visy József)
  • Schur, Werner: Sallust als Historiker. (Tomasz Jenő)
  • Sikes, E. E.: Lucretius, poet and philosopher. (Hári Ferenc)
  • Südostdeutsche Forschungen. (Réz Henrik)
  • Sykoutris, Jean: Philologie et vie. (Ivánka Endre)
  • [görög], M. A.: [görög] (Horváth Endre)
  • Tronchon Henri: Le jeune Edgar Quinet ou l’Aventure d’un Enthousiaste. (Országh László)
  • Van der Valk M. H. A. L. H.: Beiträge zur Nekyia. (Marót Károly)
  • Wartburg, Walther: La posizione della lingua italiana nel mondo neolatino. Tre conferenze. (Gáldi László)
  • Pótlás Vietorisz Georgica fordítása ismertetéséhez. (F. G.)
 • Társasági ügyek
 • Beküldött könyvek
  • 1
  • 2
  • 3
DC metaadatok
Cím:
Egyetemes Filológiai Közlöny – LXII. évfolyam – 1938.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása