Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 102. évfolyam, Budapest, 1991

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok-Articles
  • Andorka Rudolf: Egy "igazi" magyar falu, Átány népesedésének története, a XVIII-XIX. században. (The Demographic History of a "Proper" Hungarian Village Átány in the 18th and 19th Centuries)
  • Csilléry Klára, K: A "kötés" (tűzött csipke) Magyarországon. (The Primitive Lace Created by Instertion Stitches in Hungary.)
  • Fejős Zoltán: A társadalmi kohézió rítusa: nemzeti jelképek. "Magyar napok" és etnikus mozgalom Chicagóban (1893-1943). (The Rites of Social Cohesion: National Symbols, "Hungarian Days" and Ethnic Movement in Chicago 1893-1943.)
  • Fél Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus. (The Ethnologist Studying his/her Own Culture.)
  • Fél Edit: Női ruházkodás a Sárközben. (Women's Clothing in the Sárköz.)
  • Fülemile Ágnes: Megfigyelések a paraszti női viselet változásához Magyarországon - az I. világháborútól napjainkig. (Observations about the Changes of Peasant Female Clothing in Hungary from World War I until Today.)
  • Hofer Tamás: Kulturális pluralizmus. (Ethnic and cultural pluralism.)
  • Huseby - Darvas, Éva V. : A bevándorló nők mint a kontinuitás fenntartói Delray amerikai magyar közösségben.(Immigrant Women as Agents of Continuity in the Hungarian - American Community of Delray.)
  • Kocsis Gyula : A gyászjelentés szerepe egy mezővárosi társadalom kapcsolatrendszerében (Cegléd). (The Role of Mourning Cards in the System of Interpersonal Relations: The Case of the Agro-Town Cegléd.)
  • Kósa László: Erdély néprajza. (The Ethnography of Transylvania.)
  • Miskolczy Ambrus: Az archaizmus értelmezései. Mítoszok vagy modellek? (Interpretations of Archaism - Myths or Models?)
  • Paládi-Kovács Attila: Egy néprajzi szintézis lehetőségei. (Prospects of an Ethnographical Synthesis.)
  • Svecová, Sona: A szlovák és a cseh parasztcsalád. (The Slovak and the Czech Peasant Family.)
  • Szabadfalvi József: A magyar Alföld ősi tüzelőanyagai. (Dried Manure the Ancient Fuel of the Hungarian Plain.)
  • Tóth Zoltán: Társadalmi formák és problémák gyűjtőmedencéje. (A resorvoir of Social Forms and Social Problems.)
 • Tájékozódás, kutatási áttekintések - Surveys of Research Fields
  • Rabinovics, M. G.: A város. (A szovjet történeti városi néprajz.) The Town. Historical Ethnography of Russian and Soviet Cities.)
 • Kutatók, életművek - Personalia
  • Fél Edit: Összegző visszatekintés a paraszti társadalom kutatására. (A retrospective Synopsis of my Explorations of Hungarian Peasant Society
  • Hofer Tamás: Balogh Jolán, 1900-1988
  • Hofer Tamás: Sozan Mihály, 1938-1987
  • Huseby - Darvas, Éva V. (összeáll.): Jegyzék Sozan Mihály munkáiról. (A List of Michael Sozan's Publications.)
  • Rajeczky Benjámin: Emlékezés Fél Editre. (The Memory of Edit Fél.)
  • Serfőzőné Gémes Magda: Fél Edit irodalmi munkássága 1971-1989. (Bibliography of Edit Fél, 1971-1989.)
 • Ismertetések - Book Reviews
  • A lengyel népművészeti háziipar helye a lengyel nemzeti kultúrában. Megjegyzések két lengyel tanulmány kapcsán (Tagányi Zoltán)
  • Aries, Philippe: Gyermek, család, halál (Poór István)
  • A szlovák népi próza mai fejlődési tendenciái (Krupa András)
  • Bellon Tibor - Szabó László (szerk.): Szolnok megye népművészete (Barna Gábor)
  • Carey, Margret: Beads and Beadwork of East and South Africa (Sárkány Mihály)
  • Cserbák András: Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. (Viga Gyula)
  • Dobos Ilona: Bodrogkeresztúri mesék és mondák (Dömötör Ákos)
  • Dobosy László: Szedettes szőttesek a magyarországi Gömörben (Flórián Mária)
  • Dózsa Katalin, F.: Letűnt idők, eltűnt divatok 1867-1945 (Flórián Mária)
  • Gaspariková, Viera (szerk.): Horehronie (Krupa András)
  • Johnová, Helena: Sperk (Balogh Jánosné Horváth Terézia)
  • Hocopán, Sándor: A magyarországi románok folklórjáról (Bartha Elek)
  • Janó Ákos: Kendermunkák és társasélet Szatmárban. Kalákák (Szilágyi Miklós)
  • Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén (Tátrai Zsuzsanna)
  • Klimova, Galina: Teksztilnüj ornament komi (Lackovits Emőke)
  • Kovács Ákos (szerk.): Feliratos falvédők (BalázsGéza)
  • Kriza János: Vadrózsák (Kriza Ildikó)
  • Lami, Stefan: Ked'si ja zaspievam. Zbierka slovenskych l'udovych piesní v Madarsku (Gyivicsán Anna)
  • Nagy Dezső: Magyar munkásfolklór (Balázs Géza, Dömötör Ákos)
  • Németh Zoltán: Testamentumok, osztályos egyezségek Nyíregyházán 1759-1792 (Balogh István)
  • Pallag Rózsa: Kárpát-ukrajnai magyar népmesék (Dömötör Ákos) 189-193 Pápay Zsuzsanna: Rang, párválasztás, közvélemény. Jelentés egy mátravidéki faluból (Kristóf Ildikó)
  • Penavin Olga: Népi kalendárium (Tátrai Zsuzsnna)
  • Petrovic Durdica - Prosic-Dvornic, Mirjana: Narodna umetnost (Kiss Mária)
  • Schmuck aus den Beständen des Museums. Katalog (Balogh Jánosné Horváth Terézia)
  • Sjörgen-de Beauchaine, Annick: The Bourgeoisie in the Dining - room. Meal Ritual and Cultural Process in Parisian Families of Today (Kisbán Eszter)
  • Verebélyi Kincső: Célra tarts! Festett lőtáblák Magyarországon (Kristóf Ildikó)
  • Zsótér Gergely: Mindszenti vőfélykönyv (Tátrai Zsuzsanna)
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 102. évfolyam, Budapest, 1991
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása