Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 103. évfolyam, Budapest, 1992

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok-Articles
  • Csorna Zsigmond: A felsőőri bicskák és a dunántúli kusztorák. (Messerschmiede in Oberwart.)
  • Kisbán Eszter: Örmények: ételek, jelképek Erdélyben és Magyarországon (Traditional Foods of Immigrant Armenians: Survivals and Symbols in Transylvania and Hungary.)
  • Mogyorósi Sándor: Hiedelem és paraszti értékrend. A werwolfhiede-lem szociális aspektusai. (Belief and Peasant Value-System. Social aspects of the Werwolf Belief.)
  • Pócs Éva: A boszorkányszombat és ördögszövetség népi alapjai Közép-Délkelet-Európában. (Popular Foundations of the Devil's Pact and Sabbath in South Eastern Europe.)
  • Verebélyi Kincső: A magyar csíziók folklorisztikai vizsgálatának egyik lehetősége. (One of the Possibilities of a Folkloristic Study of Hungarian "Csízió"-Type Almanacs.)
  • Vöő Gabriella : Természet-mitológia-kulturális szimbólum. A Tordai-hasadék mitológiája. (Nature Mythology-Cultural Symbol. The Mythology of the Torda Rift.)
 • Közlemények-Communications
  • Gelencsér József: Egykori törvényen alapuló népi büntetőszokás, a megégetés. (A Popular Punishment Based on an Erstwhile Law: Burning on the Stake.)
  • Paksa Katalin: A néptánc dallamalakító szerepéről.(The Role of Folk Dance in Shaping Melody.)
  • Sáfrány Zsuzsa: Egy téma változatai. "A vadász temetése." (Variants of a Theme - "The Hunters's Burial.")
  • Szomjas-Schiffert György: Ereszkedő kvintváltás a finn népzenében. (Descending Fifth Construktion in Finnish Folk Music.)
 • Kutatók, életművek - Personalia
  • Gunda Béla : Bátky Zsigmond jelentősége a magyar és az európai néprajztudományban. (The Significance of Zsigmond Bátky in Hungarian and European Ethnography.)
  • Korompay Bertalan: Solymossy Sándor, három levele tükrében. (Sándor Solymossy, as reflected by three of his letters.)
  • Lukács László: Bátky Zsigmond és Kelet-Dunántúl. (Zsigmond Bátky and Eastern Transdanubia.)
  • Verebélyi Kincső: A pszichoanalízis kezdeményezői és öröksége a népi elbeszélések magyar kutatási hagyományában. (The Initiators of psychoanalysis and its Legacy in the Hungarian Research Traditions of the Study of Folk Narratives.)
 • Ismertetések - Book Reviews
  • Az új magyar népmesekatalógusról (Erdész Sándor)
  • Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok (Szapu Magda)
  • Barsi Ernő : Sály (Kápolnai Iván)
  • Beck Zoltán : Vitális Imrének véres a fokosa (Kriza Ildikó)
  • Biharnagybajom története és néprajza (SzilágyiMiklós)
  • Bios - Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History (Voigt Vilmos)
  • Botík, Ján (szerk.): Hont. (Krupa András)
  • Dalfüzér. 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye (Katona Imre)
  • Deák Ernő: Das Städtewesen der Lander der ungarischen Krone (1780-1918) II. Teil (Kósa László)
  • Drábiková, Emma : Clovek vo vinici (Égető Melinda)
  • Fülemile Ágnes - Stefány Judit: A kazári női viselet változása a XIX-XX. században (Kapós Márta)
  • Gordon, A V.: Kresztjansztvo vosztoka (Tagányi Zoltán)
  • Gunda Béla : A rostaforgató asszony (Tátrai Zsuzsanna)
  • III. magyar-jugoszláv folklórkonferencia (M. Kozár Mária)
  • Herepei János : A házsongárdi temető régi sírkövei (Balogh István)
  • Hoppál Mihály (szerk.): Tanulmányok az amerikai-magyar etnikus hagyományokról (Bakó Ferenc)
  • Jahresbibliographie der Volksballadenforschung ( Voigt Vilmos)
  • Kalinyinszkaja, KP.: Szkotovodi vosztocsnoj Afriki (Tagányi Zoltán)
  • Karnoouh, C.: Le rite et le discours ( Verebélyi Kincső)
  • Kaya, Reyhan : Türk yazmacilik sanati (Ökrösné Bartha Júlia)
  • Két fontos erdélyi reprint kiadványról (Dankó lmré)
  • Két hagyatéki leltárgyűjtemény (Tóth Zoltán)
  • Kinzey, G. (szerk.): The Evolution of Human Behavior (Tagányi Zoltán)
  • Kisbán Eszter: Népi kultúra, közkultúra jelkép: a gulyás, pörkölt, paprikás (T. Bereczki Ibolya)
  • Korompay Bertalan: Finn nyomokon (Lehtinen Ildikó)
  • Kósa László: A Magyar Néprajzi Társaság százéves története (Szilágyi Miklós)
  • Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig (Cserbák András)
  • Kós Károly: Erdély népi építészete (Barabás Jenő)
  • Lackovits Emőke (szerk.): Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig (Paál Zsuzsanna)
  • Lvova, E. Sz.: Etnografija Afriki (Sárkány Mihály)
  • Lodskie studia etnograficzne (Tagányi Zoltán)
  • Madar Ilona: Fejezetek Zaboralja társadalomnéprajzához ( Varró Ágnes)
  • Magyar Néprajz V. Folklór 1. Magyar népköltészet (Katona Imre)
  • Marzolph, Ulrich: Typologie des persischen Volksmärchens (Voigt Vilmos)
  • Moser, Oskar: Handbuch der Sach- und Fachbegriffe (Gunda Béla)
  • Néprajz a magyar múzeumokban (Szilágyi Miklós)
  • Petercsák Tivadar (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások II. (Dankó Imre)
  • Schaller, Anna Katharina: Singgewohnheiten und Liedvortrag bei den Schwaben in Südungarn (Voigt Vilmos)
  • Shenhar, Aliza: Jewish and Israeli Folklore ( Voigt Vilmos)
  • Siikala, Anna-Leena: Interpreting Oral Narrative (Voigt Vilmos)
  • Sinkó Rozália - Dömötör Ákos: Loló. Cigány mesék és mondák Békés megyéből (Szapu Magda)
  • Újváry Zoltán: Mátyás király Gömörben (Kriza Ildikó)
  • Várady Pál - Borbély Anikó: Kalotaszeg. Felszeg (Gunda Béla)
  • Veres László: Magyar népi üvegek ( Viga Gyula)
  • Viga Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon (Dankó Imre)
  • Voigt Vilmos: Szemiotikai kultúra - a kultúra szemiotikája (Gráfik lmre)
  • Zadravec, Joze: Zdravstvena kultúra Rommov v Prekmurju (M. Kozár Mária)
 • A szerkesztő megjegyzése és köszönete
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 103. évfolyam, Budapest, 1992
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása