Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 105. évfolyam, Budapest, 1994

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok
  • Andric, Jasna: Busójárás, busók
  • Angyal Béla: A gútai ártéri tanyák és az ártéri gazdálkodás
  • Černelic, Milana: A Budapest környéki, Duna menti bunyevácok lakodalmi áldása nyomában
  • Csáky Károly: A házasulók kora, társadalmi állása, családi állapota és vallása
  • Danter Izabella: Egy eltűnt falu emlékére. Az emberi élet fordulóihoz fűződő szokások és hiedelmek Mohiban
  • Djakovič, Branko: Abora az Jsztrián
  • Fügedi Márta - Viga Gyula: A bodrogszentesi sírkövek és díszítményeik
  • Kisbán Eszter: Új szerkezet - régies terület. Az újkori magyar táplálkozáskultúra kétarcúsága
  • Köstlin, Konrad: A néprajzi látásmód. Népi kultúra a századfordulókon
  • Liszka József: Szent Vendel kultusza a kisalföldi néphagyományban. Egy kutatás részeredményei a köztéri szobrok tükrében
  • Lukács László: Néprajzi kutatások a Garam és az Ipoly mentén (1984—1989)
  • Paládi-Kovács Attila: A Felföld mint kulturális régió
  • Petrovic, Tihana: Nasice vidékének horvát viselete
  • Schubert Gabriella: A délkelet-európai népek viseletei - szemiotikai megközelítésben
 • Közlemények
  • Demeter Zsófia: Olasz sajtkészítők a dunántúli Batthyány-uradalmakban
  • Gelencsér József: A kisnemesi múlt emlékei a Káli-medencében
  • Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, az első óvódák és a karácsonyfakultusz
  • Markos Gyöngyi: Adatok a hódmezővásárhelyi csizmadiamesterség történetéből
  • Mózes Teréz: A népi fazekasság Réven
  • Sándor István: Közösségi hagyomány és kreatív személyiség a népi színjátszásban. Lanczki Erzsa egyénisége
  • Zsigmond Győző: Népi kozmogónia és égitestmagyarázás a mezőségi Magyarszováton
 • Kitekintés
  • Gunda Béla: Egy osztrák kaszahámor
  • Tagányi Zoltán: Mezőváros, falu, tanya. A megosztott települések határhasználati rendszerének közép-kelet-európai összehasonlító vizsgálata
 • Múzeumok, kiállítások
  • Flórián Mária: Kézművesség-népművészet című kiállítás a Soproni Múzeumban
  • Hankóczi Gyula: A Matyó Múzeum előtörténete. Mezőkövesdi lapok (1897—1944) alapján
  • Knézy Judit: A Népi vallásosság barokk emlékei Zala megyében című kiállítás Keszthelyen a Balatoni Múzeumban
  • Lukács László: "Illő hozományokkal felszerelve..." Kiss Ilona magángyűjteményének textíliái a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban
  • Lukács László: Tájház Szentgálon
  • Szilágyi István: Vasvár egyháztörténeti emlékei. Kiállítás a vasvári Helytörténeti Múzeumban
  • Szilágyi István: Wallfahrtsorte in Mähren und Schlesien. Kiállítás Groß-Schweinbarthban
  • Wohlné Nagy Ágota: Amerikából jöttünk. Növények és állatok az Újvilágból. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállítása
 • Pályázat
  • Demeter-Zayzon Mária: "Emlékezem, hogy rám is emlékezzenek..." A Lakitelek Alapítvány 199l-es paraszti önéletíró pályázatára beérkezett anyag elemzése
 • Viták, vélemények
  • Bodó Sándor: Válasz Gunda Béla és Paládi-Kovács Attila opponensi véleményére
  • Gunda Béla-Paládi-Kovács Attila: Opponensi vélemény Bodó Sándor: A magyar paraszti termelés igaerejének története című kandidátusi értekezéséről
  • Tagányi Zoltán: Hozzászólás Pócs Éva: A boszorkányszombat és ördögszövetség népi alapjai Közép-Délkelet-Európában című tanulmányához
 • Kutatók, életművek
  • Faragó József. Az Erdélyi Néprajzi Tanulmányokról - ötven év távlatában
  • Gilyén Nándor: A magyar népi építészet kutatásának centenáriuma
  • Gunda Béla: Néprajz és lélektan Clark Wissler szemléletében
  • Gunda Béla: A funkcionalizmus magyar előtörténete
  • Kovács Ákos: Tisza menti jobbágy a Zagyva partján. Le Play adatainak forráskritikája
  • Lukács László: Alfred Toepfer (1894—1993)
  • Lukács László: Ingeborg Weber-Kellermann (Berlin 1918-Marburg 1993)
  • Lukács László: A juhait kereső pásztor. Pesovár Ferenc emlékezete
 • Ismertetések
  • A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I-II. (Balassa Iván)
  • A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa (Cserbak András)
  • Andrews, Peter Alford: Türkiyéde Etnik Gruplar (Ökrösné Bartha Júlia)
  • Anna Macibobova dalai (Udvari István)
  • Balassa M. Iván: A parasztház története a Felföldön (Dám László)
  • Ball, Daniela U. (szerk.): Kaffä im Spiegel europeeischer Trinksitten (Kisbán Eszter)
  • Banc, C. - Dundes, A.: First prize: Fifteen years. Romanián political jokes (Zsigmond Győző)
  • Bari Károly: Üvegtemplom. Cigány népmesék (Szapu Magda)
  • Bartha Elek: Vallásökológia (Cserbák András)
  • Baš, Angelos: Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju (M. Kozár Mária)
  • Biskupic, Iris: Umijeca medičarsko - svjecarskog obrta Muzej seljačkih buna (Matovics Mária)
  • Bodó Sándor: A Bodrogköz állattartása (Paládi-Kovács Attila)
  • Bosic, Mila: Ženidbeni običaji Šokaca Hrvata u Bačkoj (Eperjessy Ernő)
  • Botík, Ján: Slováci v Bulharsku (Zsilák Mária)
  • Božičnica (Matovics Mária)
  • Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok (Liszka József)
  • Börzsönyvidék 2. (Danter Izabella)
  • Bura László: A szatmárnémeti kötélverő mesterség szakszókincse (Nagy Balázs)
  • Családi körben. Fotográfiák a századelő falusi Magyarországáról a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményéből (Demeter Zsófia)
  • Csáky Károly: "Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk." A születéssel s a gyermekkel kapcsolatos népi hiedelmek és szokások az Ipoly mentén (Kapros Márta)
  • Danter Izabella: Népi gyógyászat a Kisalföld északi részén (Koltay Erika)
  • Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien 9. (Kriza Ildikó)
  • Din traditiile populare ale romanilor din Ungaria 8. (Gazda Klára)
  • Dobosy László: Gömöri festőasztalosok munkái a templomokban (Tóthné Péti Mária)
  • Dömötör Ákos: A magyar protestáns exemplumok katalógusa (Erdész Sándor)
  • Drágulescu, Constantin: Botanica popularâ în Márginimea Sibiului (Zsigmond Győző)
  • Drozd-Piasecka, Miroslawa: Ziemia w spolecznosci wiejskej (Tagányi Zoltán)
  • Dudás Bertalan - Legeza László - Szacsvay Péter: Baziliták (Udvari István)
  • Dunatáji találkozás (Danter Izabella)
  • Emlékezés Fél Editre (Danter Izabella)
  • Ethnologia Europae Centralis (Liszka József)
  • Egri Gyula: Egy magyar katona a második világháborúban és a hadifogságban (Gelencsér József)
  • Égető Melinda: Az alföldi szőlőművelés és borkészítés története a középkortól a múlt század közepéig (Varga Gábor)
  • Fehér Zoltán - Fehér Anikó: Bátya népzenéje (Rumann Hildegund)
  • Fügedi Márta: Állatábrázolások a magyar népművészetben (Flórián Mária)
  • Gajek, Esther - Götz, Irene: "Studentenfutter." Was Studenten einkaufen und wie sie (miteinander) kochen und essen (Lukács László)
  • Gazda József: Hát én hogyne siratnám. Csángók a sodró időben (Halász Péter)
  • Görög-Karady, Veronika: Bibliographie annotée littérature orale d'Afrique noire (Voigt Vilmos)
  • Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. (Romsics Imre)
  • Halgasova, Anna: Osztrozsnica ösvényein (Udvari István)
  • Hála József: Franz Baron von Nopcsa (Gunda Béla)
  • Hodinka Antal Emlékkönyv (Dankó Imre)
  • Hodinka Antal: Száz ruszin népdal (Voigt Vilmos)
  • Hodinka-kiadványok Nyíregyházáról (Medve Zoltán)
  • Hont megyei gyűjtések (Kapros Márta)
  • Hoppál Mihály: Sámánok, lelkek és jelképek (Domonkos János)
  • Horst von Bandát, a Hungarian Geologist in Western New Guinea (Főzy Vilma)
  • Jankó János: Kalotaszeg magyar népe (Szilágyi Miklós)
  • Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon (Cserbák András)
  • Kálnási Árpád - Sebestyén Árpád: A csengeri járás földrajzi nevei (Gunda Béla)
  • Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára (Balassa Iván)
  • Képek a magyarországi cigányság történetéből (Mayerhofer, Claudia)
  • Kipury, Naomi: Oral Literature of the Maasai (Biernaczky Szilárd)
  • Kis Bálint: A Békés-Bánáti Református Egyházmegye története (Szűcs Judit)
  • Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (Lackovits Emőke)
  • Kovács Károly: Helytörténeti dolgozatok. Poroszló község néprajzi hagyományaiból (Domonkos János)
  • Kredics László - Solymosi László: A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma (Sonnevend Gergely)
  • Kuchowicz, Zbigniew: Czlowiek polskiego baroku (Tagányi Zoltán)
  • Larkey, Edward: Pungent Sounds. Constructing Identity with Popular Music in Austria (Voigt Vilmos)
  • Lábadi Károly: Meg vagyok én búval rakva. Ács Gedeon élete és feljegyzései a XIX. századi drávaszögi népéletről (Szabó Zoltán - Juhász Katalin)
  • László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei (Balassa Iván)
  • Lems-Dworkin, Carol: African Music (Biernaczky Szilárd)
  • Liszka József: Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából (Lukács László)
  • Liszka József: Őrei a múltnak. Magyar tájházak, vidéki néprajzi gyűjtemények Dél-Szlovákiában (Flórián Mária)
  • Magris, Claudio: Duna (Lukács László)
  • Magyar helységnév-azonosító szótár (Lukács László)
  • Mácza Mihály: Komárom. Történelmi séták a városban (Demeter Zsófia)
  • Mórahalom (Szilágyi Miklós)
  • Mruškovič, Štefan: Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax (Danter Izabella)
  • Narodopis Slovákov v Mad'arsku 9. (Vargáné Tóth Lídia)
  • Népi Kultúra - Népi Társadalom XVII. (Demeter Zsófia)
  • Néprajzi Értesítő LXXV. (Varró Ágnes)
  • Néprajzi Látóhatár (Danter Izabella)
  • Nowicka, Ewa: Swiat czlowieka, swiat kultury
  • Orosz György: A pogány-keresztény vallási szinkretizmus kérdései a nagyorosz egyházi népénekek tükrében (Gunda Béla)
  • Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Pálfy Gyula)
  • Paládi- Kovács Attila: A magyar állattartó kultúra korszakai (Varga Gyula)
  • Palócok I-IV. (Szabadfalvi József)
  • Paraszti élet a Duna két partján I. (Lukács László)
  • P. Boros Domokos Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely (Domonkos János)
  • Posivaljo, Olesz: Az ukrán fazekasság etnográfiája (Udvari István)
  • Pozbai Dezsőné: Kendermunkák Kázsmárkon (Tóthné Péti Mária)
  • Réthey Prikkel Miklós: Az igaztörténet (Keszeg Vilmos)
  • Richard Jeřábek (Gunda Béla)
  • Sándor Anna: A koloni lyukashímzés szakszókincse (Kisari Sándorné)
  • Seljačke obiteljske zadruge (Matovics Mária)
  • Selmeczi Kovács Attila: A magyarországi olajnövénykultúra (Gunda Béla, Demeter Zsófia)
   • 1.
   • 2.
  • Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách (Liszka József)
  • Smajda, Mihajlo: Még azt kívánom. Csehszlovákia ruszinukránjainak kalendáris szokásai (Udvari István)
  • Stader, Stefan: Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Lausch brünn /Lovasberény im Schildgebirge
  • Südosteuropáische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert (Voigt Vilmos)
  • Szabadfalvi József: A magyar méhészkedés múltja (Varró Ágnes)
  • Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár V. (Balassa Iván)
  • Szent László és Somogyvár (Domonkos János)
  • Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről (Rékai Miklós)
  • Telling Reality. Folklóré Studies in Memory of Bengt Holbek (Kriza Ildikó)
  • Tools and Tillage (Balassa Iván)
  • Tools and Traditions. Studies in European Ethnology. Presented to Alexander Fenton (Paládi-Kovács Attila)
  • Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (Kücsán József)
  • Turzová, Marta: Belujské hrnciarstvo (P.Szalay Emőke)
  • Udvari István: Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában (Demeter Zsófia)
  • Udvari István: Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában (Mácza Mihály)
  • Új Magyar Tájszótár 3. (Paládi-Kovács Attila, Liszka József)
  • Új orosz folklór munkák (Kámán Erzsébet)
  • Ukrán múlt. Illusztrált etnográfiai kalauz (Udvari István)
  • Václav Frolec 1934—1992 (Lukács László)
  • Varga Gyula: A népi táplálkozás Hajdú-Bihar megyében a XX. század első felében (Szűcs Judit)
  • Viga Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon (Udvari István)
  • Viga Gyula: Huszonegy néprajzi közlemény (Paládi-Kovács Attila)
  • Világíts holdacska. Nyágóban fénylik (Udvari István)
  • Volkskunde Institutionen in Österreich (Balogh Balázs)
  • V. Sipos Julianna - Varga Zoltán: Hortobágyi krónika (Gunda Béla)
  • Weiser, Adelheid: Die Völker Nordsibiriens unter sowjetischer Herrschaft von 1917 bis 1936 (Sárkány Mihály)
  • Wörter und Sachen. Österreichische und deutsche Beiträge zur Ethnographie und Dialektologie Frankreichs (Lukács László)
  • "Zemplén vármegyének kincstartó tárháza." Két hegyaljai verses história (Udvari István)
  • Zsupos Zoltán: Történeti-néprajzi források Gömörből a XVIII-XIX. századból (Liszka József)
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 105. évfolyam, Budapest, 1994
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása