Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 107. évfolyam, Budapest, 1996

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok
  • Lukács László, Székesfehérvár: Magyarok, szomszédaik, rokonaik (896—1996) 1
  • Almási István, Kolozsvár: Egy erdélyi népdal a hagyományban és a folklorizmusban
  • Bakó Ferenc, Eger: A bortermelés korai emlékei Eger völgyében
  • Balassa Iván, Budapest: A fejbenézés (Playful hair scraping)
  • Balázs Lajos, Csíkszereda: A lélekmentés pogány és keresztény rítusai Csíkszentdomokoson
  • Barna Gábor, Szeged: Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori Magyarországon
  • Bárth János, Kecskemét: "Urusos kút" és Szent László hagyomány Oroszhegyen
  • Bellon Tibor, Szeged: Az alföldi mezővárosok fejlődésének gazdasági háttere
  • Borsos Balázs, Budapest: A területhasznosítás változása a Bodrogközben a folyószabályozási munkák hatására
  • Csilléry Klára, Budapest: Meroving-kori ágylelet és az újkori magyar ácsolt ágyak
  • Demeter Zsófia, Székesfehérvár: Átmeneti munkaformák az enyingi uradalom munkaszervezetében
  • Demény István Pál, Kolozsvár: A honfoglalás előtti szóbeli hősi epika
  • Erdész Sándor, Nyíregyháza: A cigány népmesékről
  • Fügedi Márta, Miskolc: A matyó népművészet "felfedezése"
  • Gáborján Alice, Budapest: Honfoglalás kori elemek a magyar ruházatban, különös tekintettel a magyar népviseletre
  • Gráfik Imre, Budapest: Nyugat-Dunántúl (Vas megye) népművészeti öröksége
  • Gunda Béla, Debrecen: A tönköly etnobotanikai problémái
  • Gyivicsán Anna, Budapest: A szlovák és a magyar népi kultúra együttélésének értékrendje
  • Halász Péter, Budapest: Az emberi erővel végzett teherhordás a moldvai magyaroknál
  • Juhász Antal, Szeged: Földbe mélyített házak a szegedi tájon
  • Jung Károly, Újvidék: "Emleekewzzeunk reegiekreul..." A Pannóniai Ének gombosi (?) változatainak (?) kérdéséhez
  • Katona Imre, Budapest: A magyar népi kultúra modellváltásai történelmi betagolódásainak során
  • Keszeg Vilmos, Kolozsvár: A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban
  • Knézy Judit, Budapest: Paraszti viselet-, szemlélet- és ízlésváltozás Somogyban
  • ifj. Kodolányi János, Budapest: Finnugor népek a zsákmányoló kultúrától a földművelésig
  • Kósa László, Budapest: A kisnemesi kultúra és társadalmi magatartás meghatározó vonásai a XIX. században
  • Kriza Ildikó, Budapest: Pannónia megvétele
  • Krupa András, Békéscsaba: A halál, a tél feketevasárnapi kivitele a magyarországi szlovákoknál
 • Néprajzi információk
  • A Magyar Néprajzi Társaság tisztikara és választmánya 1997—2000
  • A Szent István Király Múzeum újabb néprajzi kiadványai
  • Az Ethnographia munkatársaihoz
  • Beérkezett könyvek
   • 1. 52
   • 2.
   • 3.
  • CD 1848—49-ről
  • Jelenlévő múlt
  • Lapzártakor jelent meg
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 107. évfolyam, Budapest, 1996
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása