Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 108. évfolyam, Budapest, 1997

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok
  • Magyarok, szomszédaik, rokonaik (896—1996) II.
  • S. Lackovits Emőke, Veszprém: Az úrvacsora a magyar református népi hitéletben a XX. században, különös tekintettel a Dunántúlra 1
  • Lantosné Imre Mária, Pécs: Kőfaragóműhelyek és a kőfaragás emlékei a Dél-Dunántúlon 29
  • Lehtinen Ildikó, Helsinki: Magyar pénzek cseremisz (mari) ékszereken 59
  • Liszka József, Révkomárom: "Da waren wir alle gleich..." A Pozsony környékéről kitelepített németek magyarságképe 69
  • Losonczy Anna, Nanterre: Himnusz és Szózat: a közös sors rituáléi 87
  • Lukács László, Székesfehérvár: Szent István magyar király a néphagyományban 99
  • Magyar Zoltán, Budapest: Táltosló motívum a Szent László hagyományban
  • Nagy Ilona, Budapest: Női és férfi folklór repertoárok egy családon belül: mesemondás a XX. század végén
  • Nagy Jenő, Kolozsvár: Gazdasági és társadalmi tényezők hatása a torockói öltözet alakulására
  • Nagy Olga, Kolozsvár: Alkotás és befogadás a népi prózában
  • Ökrösné Bartha Júlia, Karcag: Köznépi temetők, pásztorsírjelek Anatóliában
  • Paládi-Kovács Attila, Budapest: Szekerek és fogatok a honfoglalás korában
  • Petercsák Tivadar, Eger: A magyar népi erdőbirtoklás főbb típusai a jobbágyfelszabadítás után
  • Péntek János, Kolozsvár: Kert, gyepű, határ
  • Pozsony Ferenc, Kolozsvár: Az erdélyi szomszédságok
  • Sáfrány Zsuzsa, Budapest: Modellek és műalkotások. Az alföldi pásztor alakjának megfogalmazásához
  • Selmeczi Kovács Attila, Budapest: Nemzeti szimbólumok a néprajzi tárgyakon
  • Szabó Sarolta, Nyíregyháza: A paraszti háztartások eszközellátottsága a XIX. század közepén Szatmár megyében
  • Szacsvay Éva, Budapest: Tolvajlás a mezőkövesdi görög boltjában -XVIII. századi perirat viselettörténeti tanulságai
  • Torma József, Almati: A sassal végzett vadászat hagyománya a közép-ázsiai népek folklórjában és a magyarok turulmadara
  • Udvari István, Nyíregyháza: A ruszin-magyar együttélés a nyelvi adatok tükrében
  • Vargyas Lajos, Budapest: Milyen lehetett a honfoglalók hősepikája
  • Voigt Vilmos, Budapest: A magyar ősvallás I.
  • Zólyomi József, Balassagyarmat: A leány hozománya a Nógrád megyei német falvakban
 • Néprajzi információk
  • A Felvidék történeti földrajza
  • A Magyar Néprajzi Társaság Tisztikara 1997—2000 98
  • A Magyar Néprajzi Társaság Választmánya 1997—2000 86
  • A Szent István Király Múzeum újabb néprajzi kiadványai
  • Az Ethnographia munkatársaihoz
  • Beérkezett könyvek
   • 1. 28
   • 2. 58
   • 3. 68
  • Erdély népi építészete
  • Ethnológiai Központ
  • „Isten áldja a tisztes ipart"
  • Pannónia Könyvek
  • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia
  • Szlovákiai Magyar Tájak Népköltészete
  • Tárgy és jelentése
  • Vallási Néprajz
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 108. évfolyam, Budapest, 1997
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása