Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 109. évfolyam, Budapest, 1998

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Előadások
  • Füzes Endre: A hitelesség kérdése a szabadtéri néprajzi múzeumokban
  • Penavin Olga: A szlavóniai magyarságról
 • Tanulmányok
  • Csiszár Attila: Egy kisalföldi kőművesközpont és céhes hagyományai
  • Csoma Zsigmond: Paraszti-uradalmi szőlőfajtaismeret és használat a Kárpát-medence nyugati területein a középkortól a XX. század közepéig I.
  • Hankóczi Gyula: Tárgyak és amiről (nem) beszélnek. Az alföldi duda emlékeiből
  • Jávor Kata: Kulturális és életmódminták egy múlt századi pécsi vállalkozó-polgár, Zsolnay Vilmos életében
  • Jung Károly: A garabonciás diák alakja két XIX. század eleji színműben
  • Lukács László: Székesfehérvár XVIII-XIX. századi etnikai viszonyai
  • Nagy Ilona: Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a XX. századi folklórig
  • Sabján Tibor: Tüzelőberendezések a történeti forrásokban I.
  • Sabján Tibor: Tüzelőberendezések a történeti forrásokban II.
  • Voigt Vilmos: A magyar ősvallás II.
 • Közlemények
  • Keszeg Vilmos: Írott szövegek egy személy életterében
  • †Kós Károly: Szilágysági levelesládákból
  • Lukács László: Történeti mondák a Káli-medencéből
  • Magyar Zoltán: A „húshagyat". Adalékok egy csángó Szent László mondához
  • Móser Zoltán: Látótávolságban. A múlt töredékeiből
  • Romsics Imre: A fityula. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében
  • Szűcs Judit: Egy csongrádi tímár hagyatéki leltára
  • V. Rangyák József: Egy jellegzetes székelyföldi edénytípus: a pálinkamelegítő
  • Vajkai Zsófia: Cserszegi mesék
  • Verebélyi Kincső: Megjegyzések a „magyar-kártya" motívumtörténetéhez
 • Kitekintés
  • Heltai Gyöngyi: Egy épület és egy műfaj titkaiból... Etnográfiai filmfesztivál, Párizs, 1995
  • Mészáros Borbála: A munkásság kutatása az osztrák és a német néprajzban
 • Kutatók, életművek, tudománytörténet
  • †Vasas Samu: Gyarmathy Zsigáné levelezéséből
  • Domokos Mária: Zöld Péter moldvai jelentései
  • ifj. Kodolányi János: Hegyi Imre emléktáblája előtt
  • Lukács László: Hegyi Imre, a Bakony néprajzkutatója
  • Olosz Katalin: A százötven éves Népdalok és mondák székelyföldi anyaga és gyűjtői
  • Sárkány Mihály: Bodrogi Tibor, a rokonság kutatója
  • Szalay Olga: Kodály-lejegyzések, a „Kodály-támlap"
  • Vargyas Gábor: Bodrogi Tibor, az Óceánia-kutató
 • Krónika
  • Csoma Zsigmond: A hetvenöt éves Gaál Károly köszöntése
  • Csoma Zsigmond: Herder ma. Szimpózium Bécsben, 1997. április 10—13.
  • Csoma Zsigmond: Oskar Moser (1914—1996) [Oskar Moser
  • Dankó Imre: Czugh Dezső emlékezete
  • Knézy Judit: Élet egy középkori faluban, Szentkirályon
  • Ifj. Kodolányi János: A VI. Magyar-Finn Néprajzi Szimpózium (Pécsvárad, 1997. augusztus 18—23.)
  • Ifj. Kodolányi János: Pertti Virtaranta (1918—1997)
  • Kriza Ildikó: Herder- és Európa-díjasok találkozója Székesfehérváron
  • Lukács László: A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9—14.)
  • Lukács László: Reguly Antalra emlékezünk és emlékeztetünk
  • S. Lackovits Emőke: Balaton-felvidéki séták. Borbély Béla fotókiállítása
  • Vargyas Gábor: Georges André Haudricourt (1911—1996)
  • Vörös Éva: A százéves Magyar Mezőgazdasági Múzeum kincsei
  • Zentai Tünde: A kisműemlék kutatók nemzetközi konferenciája
  • Zentai Tünde: K. Csilléry Klára hevenöt éves
 • Ismertetések
  • A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. (Báti Anikó)
  • A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai II.(Bárth Dániel)
  • Ág Tibor: Ki népei, vári vagytok? (Rudasné Bajcsay Márta)
  • Askercz Éva: Sopron anno. Polgári bútorok a 18. és 19. századi Sopronban (K. Csilléry Klára)
  • Asplund, Anneli: Balladeja ja arkkiveisulja (Kriza Ildikó)
  • Az Átány-kötetek sorsa (Lukács László)
  • Barna Gábor: A Tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai (Tomisa Ilona)
  • Bárth János: Szállások, falvak, városok (Hála József)
  • Beke Ödön: Mari nyelvjárási szótár (Voigt Vilmos)
  • Bellon Tibor: Beklen. A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. században (Szilágyi Miklós)
  • Bibliotheca Pápayensis (Voigt Vilmos)
  • Boros László: A Bodrog és környéke (Viga Gyula)
  • Coman, Mihai: Bestiarul Mitologic Românesc (Keszeg Vilmos)
  • Csallóközi Kiskönyvtár 1—10. (Liszka József)
  • Csángó sorskérdések (Balajthy Katalin)
  • Csiffáry Gergely: A bélapátfalvi keménycserép (Viga Gyula)
  • Csiffáry Gergely: Manufaktúrák és céhen kívüli ipar Heves megyében (Dankó Imre)
  • Dankó Imre munkásságának repertóriuma 1944—1996 (Nagy Veronika)
  • Egy új csángó balladás könyv (Kriza Ildikó)
  • Encyklopédia l'dovej kultúry Slovenska (Liszka József)
  • Fehér Zoltán: Bátya életrajza (P. Szojka Emese)
  • Fischer, Hans: Lehrbuch der genealogischen Methode (Sárkány Mihály)
  • Fogarasi Klára: A régi világ falun (Viga Gyula)
  • Folia Uralica Debreceniensia (Voigt Vilmos)
  • Gockerell, Nina: Bilder und Zeichen der Frömmigkeit (Liszka József)
  • Grynaeus Tamás: „Isa por..." (Torma József)
  • Írások Péter László 70. születésnapjára (Arató Antal)
  • Juhász Antal (szerk.): Migráció és település a Duna-Tisza közén 2. (Bárth Dániel)
  • Juhász Antal néhány településnéprajzi írása a szegedi tájról (Bárth János)
  • Kerezsi Ágnes: Hideg ország varázslói (Sonnevend Anna)
  • Keszeg Vilmos: Kelt levelem. Egy mezőségi parasztasszony levelezése (Kriza Ildikó)
  • Keszeg Vilmos: Kelt levelem... (VárosiÁgnes)
  • Kósa László: Nemesek, parasztok, polgárok (Hudi József)
  • Lábadi Károly: Drávaszög ábécé (G. Szabó Zoltán)
  • Lukács László: A mezőföldi tanyák néprajza (Liszka József)
  • Magyar Néprajz IV. (Csoma Zsigmond, Selmeczi Kovács Attila)
  • Makkay János: A magyarság keltezése (Keszi Tamás)
  • Mindszent története és népélete (Szilágyi Miklós)
  • Mirga, Andrzej - Mróz, Lech: Cyganie. Odmiennosc i nietolerancija (Tagányi Zoltán)
  • Nagy Olga: Villási, a táltosfiú (Erdész Sándor)
  • Naukovij zbirnik Derzsavnoho muzeju ukrajinszko - ruszkaji kulturi u Szvidniku (Udvari István)
  • Néprajzi Értesítő LXXVII. (Borbély Éva)
  • Néprajzi Értesítő LXXVIII. (Báti Anikó)
  • Néprajzi filmkatalógus (Bellon Tibor)
  • Nostalgi og sensasjoner (Voigt Vilmos)
  • Ö. Bartha Júlia: Az anatóliai törökök temetkezési szokásai (Dávid Géza)
  • Ö. Bartha Júlia: Fogyó Hold (Nagy Molnár Miklós)
  • Örsi Julianna: Földközelben (Halász Péter)
  • Paládi-Kovács Attila: Ethnic Traditions, Classes and Communities in Hungary (Sárkány Mihály)
  • Paraszti élet a Duna két partján III. (Lukács László)
  • Röszke földje és népe (Szilágyi Miklós)
  • Sólymos Ede: A Velencei-tó halászata (Szilágyi Miklós)
  • Suomen Museo (ifj. Kodolányi János)
  • Suomen Museo (Ifj. Kodolányi János)
  • Székelyföldi helyzetjelentések (Stekovics Rita)
  • Szilágyi Miklós: Mezővárosi társadalom - paraszti műveltség (Kósa László)
  • Szlovákiai magyar „falumonográfiák" a mérlegen (Liszka József)
  • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1987—1988) (Lukács László)
  • Takács Péter - Udvari István: Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából (Dankó Imre)
  • Tarján Gábor: Fölnevelő hagyomány (Halász Péter)
  • Torma József: "...a tűznek mondom!" (Grynaeus Tamás)
  • Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... (Égető Melinda)
  • Tótkomlós néprajza (Dankó Imre)
  • Udvari István: A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék (Bodnár Mónika)
  • Vadász István: A Közép-Tiszavidék kisvárosai a XIX-XX. században (Viga Gyula)
  • Vas megye népművészete (Domonkos Ottó)
  • Viga Gyula: Hármas határon. Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról (Szabadfalvi József)
  • Viselet és történelem — viselet és jel (Viszóczky Ilona)
  • Visions & Identities (Kriza Ildikó)
  • Visitatio Ecclesiae (Barna Gábor)
  • Voigt Vilmos: Irodalom és nép Északon (Ifj. Kodolányi János)
  • Von der Donau bis zur Hohen Tatra. Deutsche in der Slowakei (Liszka József)
  • War, Exile, Everyday Life (Gráfik Imre)
  • Zigeunermärchen aus Ungarn (Dömötör Akos)
 • Néprajzi információk
  • A Limes „Magyarok és románok" száma
  • A Magyar Múzeumok új főszerkesztője
  • A Magyar Néprajzi Társaság legújabb nemzetiségi néprajzi kiadványai
  • A néprajz az oktatásban
  • A Planétás Kiadó újabb néprajzi könyve
  • A turizmus, mint kulturális rendszer
  • Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében
  • Az Ethnographia szövegszerkesztő programjáról
  • Beérkezett könyvek
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
  • „Beszéli a világ, hogy mi magyarok..." Magyar történeti mondák
  • Havasalja havasa
  • Jelenlévő múlt
  • Két török néprajzi könyv Székesfehérvárról
  • Néphit szövegek
  • Szakrális Kisemlék Archívum
  • Szekerek, kocsik, szánok
  • Szentemberek
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 109. évfolyam, Budapest, 1998
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása