Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny – II. évfolyam – 1956.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1–2. szám
  • Tanulmányok
   • Turóczi-Trostler József: Vörösmarty mai szemmel I.
   • Julius Dolanský: A magyar irodalom jelentősége a szláv irodalmakra nézve
   • Eugeniusz Sawrymowicz: Mickiewicz a marxista lengyel irodalomtudományban
   • Nádor György: Kepler világnézete és gondolkodói egyénisége
   • Korompay Bertalan: A jokulátor-kérdés az Igor-ének és más orosz párhuzamok megvilágításában II.
   • Szenczi Miklós: A szovjet irodalomtudomány a XIX. pártkongresszus után II.
   • Tamás Lajos: A román nyelv fonémarendszeréről
  • Kisebb közlemények
   • Sziklay László: A szlovák históriás énekek problémájához
   • Bene Ede: Restif de la Bretonne, a XIX. századi francia realista regény ismeretlen előfutára I.
   • Domokos Sámuel: József Attila román műfordításai
   • Ujházi Lászlóné: Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc a korabli angol sajtó tükrében
   • Radó György: Berzsenyi Dániel „A táncok” című versének 1839. évi orosz fordításáról
   • Scheiber Sándor: Bornemissza Péter anekdotáinak forrásaihoz
   • Bakos Ferenc: Az amis megszólítás az ófranciában
   • Erdődi József: A mari irodalom. A mari irodalom Magyarországon
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Lutter Tibor: Anglisztikai kutatások a Német Demokratikus Köztársaságban
   • Herczeg Gyula: Nyelvünk a reformkorban (Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette: Pais Dezső)
   • Bódi László: Otto Rommel: Die Alt-Wiener Volkskomödie
   • Madl Antal: Die Achtundvierziger (Ein Lesebuch für unsere Zeit, von B. Kaiser)
  • Figyelő
   • Szovjet és népi demokratikus folyóiratszemle
   • „A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály Közleményei” VIII. k. ismertetése
  • Idegen nyelvű összefoglalók (Résumék)
 • 3. szám
  • Turóczi-Trostler József: Vörösmarty mai szemmel II. rész
  • Zolnai Béla: Epikus románc, dalrománc I. rész
  • Herczeg Gyula: Olasz novella és spanyol pikareszkregény I. rész
  • Debreczeni Pál: A szocialista-realista történeti regényről
  • Közlemények és viták
   • Országh László: Johson lexikográfiai módszere
   • Balázs János: Kába beszéd, tréfaszó. (Újabb adalékok mulattatóink történetéhez)
   • Tőkei Ferenc: Régi kínai munkadalok
   • Helena Procházková: František Skorina. Egy XVI. sz.-i belorusz református cseh kapcsolatai
   • Scheiber Sándor: Jegyzetek Bornemisszához
   • ifj. Horváth János: Megjegyzések Mezey László könyvismertetéséhez
   • Mezey László: A prózaritmus és a forráskritika. Válasz ifj. Horváth János megjegyzéseire
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Gáldi László: Istoria literaturii romîne. Bucuresti 1954–55. I.–II.
   • Bakos Ferenc: V. F. Sismarjov: Francia nyelvtörténeti olvasókönyv. Moszkva–Leningrád
   • Pártos Robert: R. C. Knight: Racine et la Grece Paris é. n.
  • Figyelő
   • Bor Kálmán: A Filológiai Közlöny I. évfolyamának megvitatása az Irodalomtörténeti Intézet Tudományos Tanácsában
   • Szabó György: Világirodalmi tanulmányok 1955-ben (bibliográfia)
  • Idegennyelvi összefoglalók
 • 4. szám
  • Tanulmányok
   • Turóczi-Trostler József: Vörösmarty mai szemmel III. rész
   • Zolnai Béla: Epikus románc – dalrománc II. rész
   • Koltay-Kastner Jenő: Pietro Aretino I. rész
   • Győry János: Tragikus tárgy és anti-machiavellizmus
   • Herczeg Gyula: Olasz novellai és spanyol pikareszkregény II. rész
  • Közlemények és viták
   • Szenczi Miklós: A költői és a történeti igazság kérdéséhez
   • Rózsa Zoltán: A Duecento olasz polgári világnézetének néhány problémája az észak-olasz morális-didaktikus irodalomban
   • Csekey István: Hannulik János oroszországi kapcsolatai
   • Zöldhelyi Zsuzsa: Néhány magyarországi Gercen-nyom az abszolutizmus korában
   • Kerényi Grácia: Néhány szó az agitatív líráról
   • Nagyrévi György: Egy magyar származású német író – a munkásmozgalom első drámaköltője
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Lakits Pál: A francia Rabelais-filológia újabb eredményeiről és problémáiról
   • Bán Imre: A velencei barokk-kongresszus eredményei
   • Bársony Imre: Ibsen drámái Magyarországon I. rész
   • Vajda György Mihály: Turóczi-Trostler József: Lenau
   • D. Dömötör Tekla: Leopold Schmidt: Masken in Mitteleuropa
  • Idegennyelvű összefoglalók
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny – II. évfolyam – 1956.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása