Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny – III. évfolyam – 1957.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Koltay-Kastner Jenő: Pietro Aretino II. rész
   • Zolnay Béla: Epikus románc – dalrománc, III. rész
   • Karel Krejči: Epizódok a XIX. sz. hatvanas éveinek cseh–magyar kapcsolataiból
   • Wittman Tibor: A magyarországi államelméleti tudományosság XVII. sz. eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz (J. Lipsius)
   • Hermann József: A que (francia, spanyol que, olasz che, stb.) kötőszó etimológiája
  • Közlemények és viták
   • Országh László: Az angol szótártudomány a háború óta
   • Sziklai László: A dualizmus korának nemzetiségi kérdéséhez
   • Radó György: A magyar–orosz irodalmi kapcsolatok történetéből. Egy 1730. évi magyar vers az oroszok ocsahovi győzelmét dicsőíti
   • Bársony Imre: Ibsen drámái Magyarországon II. rész
   • Tőkei Ferenc: Megjegyzések egy régi kínai esztétikához
   • Nagyrévi György: Az első magyarországi forradalmi dráma bemutatója nyomán
   • Richard Prazák: Vörösmarty levele Palaczkyhoz
   • ifj. Horváth János: A prózaritmus és forráskritika
   • Mezey László: Vitazáró megjegyzések
   • Zsoldos Jenő: Vajda János Montblanc-hasonlata
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Horn András: Shakespeare: Coriolanus
   • Mezey László: P. Toschi: Le origini del teatro italiano
   • Herczeg Gyula: G. Siebzehner–Vivanti: Dizionario della Divina Commedia
   • Hutterer Miklós: Beszámoló a germanisták 1956. évi moszkvai ülésszakának munkájáról
  • Idegen nyelvű összefoglalók
 • 2. szám
  • Tanulmányok
   • Koltay-Kastner Jenő: Pietro Aretino III. rész
   • Elek Oszkár: Ágis tragédiája I. rész
   • Kardos Tibor: Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez I. rész
  • Közlemények, vita
   • Helena Porcházková: Török újságok
   • Dobossy László: Romain Rolland kiadatlan levelei magyar barátaihoz
   • Kovács Zoltán: Adalék az Igor-ének történetéhez
   • Mádl Antal: A német politikai költészet néhány kérdése
   • Nádor György: Spinoza és Sabattaj Zwi
   • Kocztur Gizella: Shakespeare és Charles Lamb
   • Fodor István: A szláv hatás kérdése a román jésített mássalhangó-korreláció kialakulásában
   • Geleji Dezső: Száz éve fordította le Zmaj-Jovanovics szerb nyelvre Arany János „Toldi”-ját
   • Scheiber Sándor: Hírnök a másvilágról (Boccaccio-novella Mikszáthnál)
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Sz. Szántó Judit: Bertold Brecht halálának nemzetközi sajtóvisszhangjából
   • Sziklay László: Juraj Spitzer: Peter Jilemnický
   • Stetka Éva: Jean Marx: Le légende arthurienne et le Graal
   • Gáldi László: Hans-Erich Keller: Étude descriptive sur la vocabulaire de Wace
 • 3–4. szám
  • Kardos Tibor: Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez II. rész
  • Koltay-Kastner Jenő: Pietro Aretino IV. rész
  • Róna Éva: Ane Pleasant Satyre of the Thrie Estaitis
  • Antal Lajos: Othello-vázlatok
  • Elek Oszkár: Ágis tragédiája II. rész
  • Tamás Lajos: A román irodalmi nyelv eredetének kérdéséhez
  • Közlemények és viták
   • Mezey László: Az Árpádok eredet-mondája és a csuti alapítás
   • Fogarasi Miklós: Az orosz–olasz diplomáciai kapcsolatok néhány nyelvi emléke (17. század)
   • Szauder József: Faludi Ferenc és B. Pererius
   • Pálffy Endre: Adalékok a román irodalomkritika bírálatához
   • Dobossy László: Lehetséges-e a fordítás?
   • Radó György: A Pan Tadeusz magyar fordításának stilisztikai kérdései
  • Szemle és Könyvbírálatok
   • Mezey László: R. R. Bolgar, A klasszikus örökség és az örökösök
   • Szenczi Miklós: M. P. Alexejev, Thomas More Utópiájának szláv forrásai
   • Szépe György: M. Sanchis Guarner, La cartografia linguistica en la actualidad y el Atlas de la Peninsula Ibérica
   • Herczeg Gyula: Studia Romanica Zagrabiensia
   • Botka Ferenc: A. N. Gvozgyov, Tanulmányok az orosz nyelv stilisztikájának köréből
   • Hankiss Elemér: Helmut A. Hatzfeld, A critical Bibliography of the New Stilistics Applied to Romance Literatures
   • Szemere Samu: Nádor György, A természettörvény fogalmának kialakulása
  • Kulturális hírek
   • Rózsa Zoltán: Umberto Saba halálára
  • Idegen nyelvű összefoglalók
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny – III. évfolyam – 1957.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása