Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny – IV. évfolyam – 1958.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Bónis György: Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarországon, I. rész
   • Domokos Pál Péter: A moresca Európában és a magyar nép hagyományaiban, I. rész
   • Nádor György: Spinoza esztétikai nézetei
   • Szabolcsi Éva: A realizmus Goldoni színpadán
   • Gergely Ágnes: Dylan Thomas költészete
  • Közlemények és vita
   • Juhász László: Az Aranybulla 21. cikke megromlott szövegének helyreállítása
   • Mezey László: Adalékok a középkori dráma történetéhez
   • Mezey László: Két liturgikus ludus…
   • Domokos Sámuel: Az újgörög kleftisz-balladák és a román népballadák
   • Balázs János: Ki írta az első magyar nyelvtant?
   • Herczeg Gyula: Stílus és nyelv az olasz preromantika szemléletében
   • Póth István: Obernyik–Egressy: Brankovics György c. tragédiája a szerb színpadon
   • Takács Menyhért: „A költői és történeti igazság kérdéséhez”
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Báti László: Hagyomány és haladás. Egy nemzetközi ankét tanulságai
   • Süpek Ottó: A francia klasszikusok és a szocialista emberrénevelés
   • D. Dömötör Tekla: Új külföldi színháztörténeti elméletek és kiadványok
   • Rózsa Zoltán: Machhiavelli Mandragorájának új színpadi átdolgozásáról
  • Idegen nyelvű összefoglalók
 • 2. szám
  • Tanulmányok:
   • Bónis György: Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarországon. II.
   • Domokos Pál Péter: A „moresca” Európában és a magyar nép hagyományaiban. II. rész
   • Iglói Endre: Az Igor-ének első magyar nyelvű kiadása
   • Péter Mihály: Tatjána levelének stílusproblémái
   • Sziklai László: A szlovák irodalmi élet a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben
   • Zuzana Adamová: Emlékezés Božena Němcovára
   • Botka Ferenc: Majakovszkij stílusa a morfológia tükrében
  • Közlemények és vita:
   • Dömötör Tekla: Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas-monda
   • Kardos Tibor: Megjegyzések Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas mondája kérdéséhez
   • Kardos Tibor: Posztillák az olasz irodalom klasszikusainak bevezetéseihez
   • Király Péter: A prágai négynyelvű sóhajtás
   • Dezső László: Oroszvégesi Mihály műveinek nyelvéről
   • Papp Ferenc: Kalmár György oroszországi kapcsolatai
   • Sipos István: Három szlovák népdal Dugonics András fiatalkori versei között
   • Bor Kálmán: Joakim Vujič és a pest-budai színjátszás
   • Póth István: Ivo Vojnovič drámái a budapesti színpadokon
   • Póth István: Zmaj-Jovanovič magyar kapcsolataihoz
   • Rejtő István–Zöldhelyi Zsuzsa: Csernisevszkij „Mit tegyünk?” című regényének első magyar fordítása
   • Fogarasi Miklós: Megjegyzések M. Lozinszkij Dante-fordításáról
   • Dobossy László: Zdenek Nejedlý és a cseh irodalomtörténeti kutatás
  • Szemle és könyvbírálatok:
   • Radó György: Vörösmarty oroszul
   • Székely Tiborné: A szovjet irodalmi viták egyes kérdéseiről
   • Csapláros István: A magyar irodalom útja Lengyelországban (1830–1918)
   • Radó György: A műfordítás-elmélet legújabb irodalmából
   • Gáldi László: Az olasz szellem nagyjai „A világirodalom klasszikusai” közt
   • Szabó Mihály: Az olasz klasszikus írók újabb magyar kiadásai és fordításai
   • Róna Éva: K. V. Gransden: John Donne
   • Lutter Tibor: Két Joyce-tanulmány
   • Stephanides Károlyné: Eberhard Brüning: Albert Maltz
   • Sipos István: Ondraszek, a Beszkidek betyárvezére
   • Király Péter: Antonín Škarka: Roudnický plankt
  • Idegen nyelvű összefoglalók
 • 3–4. szám
  • Bán Imre: Adatok Apáti Miklós életrajzához
  • Báti László: A chartista költészet szerepe és értékelése
  • Becker, Henrik: Soll man über de Wette sprechen?
  • Benedek Marcell: A nép a francia irodalomban
  • Berczik Árpád: Toldy és Gervinus
  • Boeckh, G. Joachim: Grimmelshausens „Rathstübel Plutonis”
  • Bóka László: Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat Abet Ádám körül
  • Dobossy László: Egy fejezet Romain Rolland életéből
  • Fóti Lajos: A Toldi-monda problémája
  • Gárdonyi Sándor: Szempontok a német bányásznyelv kutatásához
  • Gyergyai Albert: Klasszikusok
  • Horváth István Károly: Ovidius számkivetéséről
  • Kardos Lajos: A nyelv eredete és a munka
  • Kardos László: Tóth Árpád alkotásmódja, munkamódszere
  • Kardos Tibor: Zur Entstehungsgeschichte des „Lobes der Torheit”
  • Komor Ilona: Iskoladráma és utópia
  • Madl Antal: A forradalmi év osztrák politikai költészetéhez
  • Magon, Leopold: Friedrichs II. „De la littérature allemande” und die Gegenschriften
  • Marót Károly: Musen, Sirenen und Chariten
  • Mollay Károly: Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus
  • Pais Dezső: Középkori diákjaink és a krónikákbeli „hétmagyar-gyiák-lázár” mozzanatok
  • Siebenschein, Hugo: Humor bei Goethe und Thomas Mann
  • Steiner, Gerhard: Jacobiner und Societät der Wissenschaften
  • Szabolcsi Bence: „Óh kedves filemilécske…” Adatok a magyar barokk rím- és ritmusművészethez
  • Szauder József: Verseghy és Herder
  • Trencsényi-Waldapfel Imre: Quercus Mariana
  • Turóczi-Trostler József tudományos és irodalmi munkássága (Összeállította: Komor Ilona)
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny – IV. évfolyam – 1958.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása