Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny 50. évfolyam (2004)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1–2. szám
  • Prózapoétika
   • Szegedy-Maszák Mihály: Önértelmezés és regényelmélet
   • S. Horváth Géza: Az aranykor nyelve – a nyelv aranykora. (A rousseau-i Én szemantikájának kérdéséhez)
   • Zsélyi Ferenc: A regény morfológiája az angol modernizmusban: a karakter születése és a cselekményszövés
   • Túry György: Minimalista próza – minimalista etika (?) Bret Easton Ellis: Less Than Zero
   • Mihály Csilla: A jelek nyelvén. Megjegyzések Kafka Álom-történetéhez
  • Műhely
   • Penke Olga: Poétikai gondolatok és történeti téma Montesquieu és Voltaire első alkotói korszakában
  • Opponensi vélemény
   • Kovács Árpád: Csekéné dr. Jónás Erzsébet: Kontrasztív szövegszemantikai vizsgálatok (Csehov-drámák magyar fordításai)
  • Recenziók
   • Poétika és nyelvelmélet. Válogatás Alekszandr Potebnya, Alekszandr Veszelovszkij, Olga Frejdenberg elméleti műveiből. Szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Kovács Árpád (Péter Mihály)
   • Shoshana Felman: The Juridicial Unconscious – Trials and Traumas in the Twentieth Century (Somogyi Gyula)
   • Az értelmezés rejtett terei – Shakespeare-tanulmányok. Szerkesztette Géher István, Kiss Attila Atilla (Seress Ákos)
 • 3–4. szám
  • Mediális kultúrtechnikák
   • N. Katherine Hayles: A nyomtatvány sík, a kód mély: a médiaspecifikus kutatások jelentősége
   • Dieter Mersch: Medialitás és ábrázolhatatlanság. Bevezetés egy „negatív” médiaelméletbe (részlet)
   • Lőrincz Csongor: Kultúrtechnikák és a dologiság jelentéstana (Irodalom és a korai kultúrtudományok: Rilke, Simmel, Cassirer)
   • Gyuris Norbert: Médium, szimulakrum és szerző
   • Sándorfi Edina: Az üreges terek mint a khóra nyomai (Rainer Maria Rilke és Leo Popper mediális technikái)
   • Tamás Ábel: „… in ora vulgi?” A szöveg mediális differenciálódása Catullus „iambosz”-költészetében
   • Márton Andrea: Szakrális medialitás a színházi előadásban
  • Műhely
   • Schauer Hilda: „A valóság kitalálása” Christoph Ransmayr A jég és a sötétség borzalmai és Az utolsó világ című regényében
  • Recenziók
   • [orosz]: [orosz] (Kroó Katalin)
   • Bécsy Tamás: Színház és /vagy dráma (Seress Ákos)
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny 50. évfolyam (2004)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása