Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny 52. évfolyam (2006)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1–2. szám
  • Új narratológia
   • Előszó (Bene Adrián, Jablonczay Tímea)
   • Emma Kafalenos: A kettős kódolás szerepe a reprezentáció új formáiban: Truman Show, Dorian Gray, Nagyítás és Whistler: Lila és arany szeszély
   • Werner Wolf: A fikció keretezése. Gondolatok egy narratológiai fogalomról és Bradbury Mensonge-jának példája
   • Philippe Daros: Kerethatások és a reprezentáció anakronizmusa
   • Dian Viktória: Hasonlóság és öntükrözés. A mise en abyme André Gide fiatalkori műveiben
   • Pálmai Krisztián: Mise en abyme és metanarratíva Joseph Conrad A sötétség mélyén című elbeszélésében. Peter Brooks, Tzvetan Todorvo és Patricia Waugh Conrad olvasatai
   • Jablonczy Tímea: „A tévés hívással kezdődött minden” Narratív beágyazás és metalepszis Paul Auster New York trilógia (Üvegváros) és Cervantes Don Quijote című regényében
   • Bene Adrián: Játék határok nélkül. Bret Easton Ellis Holdparkjának határsértései
   • Fenyvesi Kristó: „Benézek a tükörbe…” Rembrandt van Rijn Bródy Sándor című önarcképéről
  • Műhely
   • Hoffmann Béla: Az aposztrofikus költészet és az önmegszólító verstípus között. A költői nyelv új vonásai Giacomo Leopardi A se stesso című versében
   • Géczi János: A rómaiak rózsái
  • Recenziók
   • „A történet úgy van jelen, mint az élet”. Orosz Magdolna, „Az elbeszélés fonala.” Narráció, intertextualitás, intermedialitás (Jablonczay Tímea)
   • A metalepszis ma. Métalepses. Entorses au pacte de la représentation éd. John Pier, Jean-Marie Schaeffer (Bene Adrián)
   • Bollobás Enikő, Az amerikai irodalom története (Munteán László)
   • Histoire de la France littéraire, éd. Michel Zink, Michel Prigent, Frank Lestringant (Kun Tibor)
 • 3–4. szám
  • Cervantes és a Don Quijote
   • Előszó
   • Vasas László: A természeti környezet ábrázolásának toposzai a Don Quijotéban
   • Gönczy Monika: „[…] tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, ha tudniillik méltónak találtatik a’ hazafiúsításra.” A magyar Don Quijote-jelenség néhány aspektusa a 19. század második felében
   • Kiss Gabriella: Műfajmegújítási kísérlet a magyar irodalomban a 19. század közepén, avagy Don Toldi
   • Kiss Tamás: A Don Quijote helyei. Diszkurzív gyakorlatok és a befogadás retorikája Cervantes magyarországi hatástörténetében
   • Bikfalvy Péter: Győry Vilmos, a Don Quijote fordítója (Kis magyar palimpszeszt)
   • Scholz László: Borges és a Don Quijote első mondata
   • Cserháti Éva: Cervantes y Macedonio: Előszók
   • Menczel Gabriella: Szubtextus – önreflexió – dekonstrukció: Cervantes és Castillo
   • Faix Dóra: Párbeszéd és szövegközi kapcsolatok Miguel de Unamuno Don Quijote és Sancho Panza élete című művében
  • Műhely
   • Hammer Erika: „Ábel a rengetegből”. Tér-képek és topográfiai diskurzus Terézia Mora Nap mint nap című regényében
   • Horváth Viktor: Bölcs Alfonz és a zsoldosnő. A trobareszk struktúra a középkori ibériai költészetben – mint a makulátlan szerelem és a galádság szubsztrátuma
  • Rencenziók
   • Narratológia és szkepszis. Christine Montalbetti, La fiction Flammarion (Bene Adrián)
   • Az eltériített tekintet. Schuller Gabriella, Tükörképrombolók – A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban (Seress Ákos)
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny 52. évfolyam (2006)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása