Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1888. évfolyam (1. kötet. Budapest, 1888)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Acsády Ignácz, dr.: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században 64. p.
  • Acsády Ignácz, dr.: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században 246. p.
  • Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe 199. p.
  • Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe 431. p.
  • Csánky Dezső, dr.: Sabácz megvétele 355. p.
  • Gömöry Gusztáv: A magyar nemesi fölkelések, 1797 és 1800–1801 47. p.
  • Gömöry Gusztáv: Eltűnt magyar ezredek 527. p.
  • Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről 389. p.
  • Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről 549. p.
  • Hollán Ernő: Mária Terézia és hadvezérei 173. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: A várnai csata 104. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: A várnai csata 268. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Mátyás király 333. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Zrínyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben 632. p.
  • Kápolnai: Magyar sánczok Felső-Ausztriában 24. p.
  • Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a magyar nemzeti múzeumban 186. p.
  • Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete és hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban 601. p.
  • Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI–XIII. században 501. p.
  • Salamon Ferenc: Általánosságok a hadtörténelemről 1. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen 32. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen 224. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen 408. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen 538. p.
  • Szendrei János, dr.: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században 86. p.
  • Szendrei János, dr.: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században 416. p.
  • Szendrei János, dr.: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században 617. p.
  • Szilágyi Sándor: Adalék két tüzér szertár történetéhez 117. p.
  • Thaly Kálmlán: II. Rákóczi Ferencz hadserege 12. p.
  • Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez 343. p.
  • Thúry József: A régi magyar és török hadviselés 562. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Bercsényi hadseregénél menetbiztosítás és előörsi szolgálat 149. p.
  • Bécs megadási föltételei 1485-ben 475. p.
  • Elfogott jelentés 656. p.
  • Episod az 1789-ik évi török hadjáratból 144. p.
  • Fehérhegyi sánczok elfoglalása 150. p.
  • General-Lieutenant. H–TH. 648. p.
  • Hogy fogták a sziléziai háborúkban a katonát 152. p.
  • Huszárbravour 318. p.
  • Huszánycsíny 658. p.
  • Jaicza előtt a törökök 1521-ben 654. p.
  • Jegyzőkönyv egy szökevény vallomásáról 657. p.
  • Katonai emlékirat a XVI. századból G. G. 311. p.
  • Lopresti József báró 317. p.
  • Magyar huszárok Bajorországban 152. p.
  • Magyar katona a XVII. század elejéről. Gömöry 480. p.
  • Magyar vitézek sírhalma a Szerémségben 654. p.
  • Mária Terézia levele gr. Nádasdy Ferenczhez 307. p.
  • Nádasdy Ferencz gr. tábornagyi kinevezése 483. p.
  • II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. Thaly 308. p.
  • II. Rákóczi Ferencz idejéből hadi czikkek. Thaly 651. p.
  • Schweidnitz ostromából részlet 151. p.
  • Sikerült hadicsel 493. p.
  • Spinitzhofer József 147. p.
  • Széchenyi lovaglása a lipcsei csata előestéjén 319. p.
  • Szulejman pasa kudarcza Lugosnál 489. p.
  • Tata megvétele a töröktől 1598-ban 490. p.
  • Torgaui csatából részlet 316. p.
  • Vallonok lázadása Pápán 1600 485. p.
  • Vallonok lázadása Pápán. Megfejtés ehhez. Thaly 648. p.
  • Válságos helyzet 492. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 143. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 306. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 474. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 647. p.
  • Hadtörténeti irodalom
   • I. Ismertetések 153. p.
   • I. Ismertetések 320. p.
   • I. Ismertetések 659. p.
   • II. Irodalmi Szemle 158. p.
   • II. Irodalmi Szemle 324. p.
   • II. Irodalmi Szemle 663. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 162. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 326. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 667. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 164. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 329. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 495. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 669. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1888. évfolyam (1. kötet. Budapest, 1888)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása