Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1889. évfolyam (2. kötet. Budapest, 1889)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei 337. p.
  • Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés 79. p.
  • Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés 233. p.
  • Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés 484. p.
  • Hollán Ernő: Károly főherczeg mint katonai író 517. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Gróf Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) hadtuományi elvei. Akadémiai székfoglaló értekezés 1. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Az 1866. évi osztrák–olasz hadjárat 305. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Károly főherczeg Neerwindennél 673. p.
  • Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend 274. p.
  • Jakab Elek: Az erdélyi 1809-iki insurrectio története 49. p.
  • Jakab Elek: Az erdélyi 1809-iki insurrectio története 244. p.
  • Jakab Elek: Az erdélyi 1809-iki insurrectio története 613. p.
  • Kápolnai: A mohácsi hadjárat 1526-ban 177. p.
  • Kápolnai: A mohácsi hadjárat 1526-ban 441. p.
  • Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása (1521). Koszorúzott pályamunka 389. p.
  • Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása (1521). Koszorúzott pályamunka 546. p.
  • Komáromy András, dr.:Thelekessy Imre. 1497–1560 105. p.
  • Komáromy András, dr.:Thelekessy Imre. 1497–1560 209. p.
  • Komáromy András, dr.:Thelekessy Imre. 1497–1560 463. p.
  • Komáromy András, dr.:Thelekessy Imre. 1497–1560 638. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Az 1788–89-iki török háború történetéhez 313. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől 684. p.
  • Szendrei János, dr.: Szolnok eleste 1552-ben 125. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból 285. p.
  • Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562 141. p.
  • Thaly Kálmán: Érsekujvár utolsó magyar várparancsnokának utasítása 20. p.
  • Thaly Kálmán: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban 155. p.
  • Thury József: Még valami a régi magyar hadviselésről 312. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Becsülethelyreállítás a hadseregben 163. p.
  • Csatarendezés a XVIII. században 507. p.
  • Czopf vége 164. p.
  • Elővédharcz Negotinnál 322. p.
  • Forgách Simon tábornok dedicatiója 682. p.
  • Hadi kém, XVI. századbeli, viselt dolgai Gömöry 160. p.
  • Hadi szabályzatok a múlt századból 321. p.
  • Huszárok az elővédharczban 697. p.
  • Katonai utasítások 1567-ből G. G. 320. p.
  • Károly főherczeg megmentése magyar huszárok által Tarvisnál 694. p.
  • Lélekjelenlét 163. p.
  • Lélekjelenlét 512. p.
  • Magyar huszárok Moldvában 509. p.
  • Mária Terézia levele gróf Nádasdy Ferenczhez Schweidnitz bevétele alkalmából 696. p.
  • Mária Terézia megbízó levele Nádasdy Ferenczhez 162. p.
  • Meghiúsult királyfogás 695. p.
  • Mohácsi csatáról egykorú levél G. G. 503. p.
  • Napoleoni hadjáratok felől egykorú magyar tudósítások Dr. Szádeczky Lajos 684. p.
  • Nádasdy Ferencz gróf tábornagy báni reverzálisa 506. p.
  • Novi bevételénél 1783-ban, egy magyar hős 321. p.
  • Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban Thaly 155. p.
  • Ragaszkodás az előljáróhoz G. G. 511. p.
  • Régi magyar hadviselésről, még valami Thury József 312. p.
  • Szerződtetése egy XVII. századbeli magyar huszár-ezredesnek Szendrei 158. p.
  • Török háború, 1788–89, történetéhez Dr. Szádeczky Lajos 313. p.
  • Zrínyi Miklós egy kiadatlan költeménye 512. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 153. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 311. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 502. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 678. p.
  • Hadtörténeti irodalom:
   • I. Ismertetések 323. p.
   • I. Ismertetések 698. p.
   • II. Irodalmi szemle 328. p.
   • II. Irodalmi szemle 700. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 334. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 165. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 514. p.
   • Hadtörténelmi okmánytár 703. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1889. évfolyam (2. kötet. Budapest, 1889)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása