Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1890. évfolyam (3. kötet. Budapest, 1890)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Barabás Samu: Báthory István lengyel király hadi rendtartása a magyar huszárok számára (1576–1586) 667. p.
  • Csontosi János: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában 199. p.
  • Fraknói Vilmos: Mátyás királylyá választása 139. p.
  • Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-ben 20. p.
  • Gömöry Gusztáv: A bécsi császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérekhez 286. p.
  • Gömöry Gusztáv: Eger ostroma 1552-ben 613. p.
  • Hazay Samu: Védő alkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt 210. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Lothringeni Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben 82. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Lothringeni Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben 675. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Mátyás király 137. p.
  • Horváth, Rónai Jenő: Mátyás király hadjáratai 159. p.
  • Huszár Imre: Mátyás király fekete serege 229. p.
  • Komáromy András, dr.: A füleki zendülés 59. p.
  • Komáromy András, dr.: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban 636. p.
  • Korda Dezső: Mátyás király pajzsa Párisban 235. p.
  • Kozics László: Nagy-Lajos nápolyi hadjárata 383. p.
  • Márki Sándor, dr.: Arad középkori hadtörténete 297. p.
  • Márki Sándor, dr.: Arad középkori hadtörténete 478. p.
  • Márki Sándor, dr.: Arad középkori hadtörténete 589. p.
  • Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása II. Ferdinánd ellen 333. p.
  • Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása II. Ferdinánd ellen 528. p.
  • Pauler Gyula, dr.: II. Géza orosz–görög háborúi 1. p.
  • Pauler Gyula, dr.: II. Géza orosz–görög háborúi 263. p.
  • Soós Elemér: Az 1278-ik évi morvamezei (dürnkruti) csata 459. p.
  • Szendrei János, dr.: Az ecsedi vár 1619-ben 76. p.
  • Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról 445. p.
  • Thury József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása 36. p.
  • Thury József: Az 1663–64-ik évi hadjárat 361. p.
  • Thury József: Az 1663–64-ik évi hadjárat 499. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Bercsényi László gróf ifjukori magyar leveleiből Thaly Kálmán 408. p.
  • Bercsényi László gróf magyar levele 1740-ből Thaly Kálmán 413. p.
  • Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejéből K. L. 570. p.
  • Hadi szabályzat Bocskay István fejedelemsége idejéből H. J. 115. p.
  • Hadi utasítás II. Rákóczi Ferencztől 1706 Thaly Kálmán 109. p.
  • Huszárezred, 16., történetéből 712. p.
  • Huszárok diadalmas utóvéd-harcza 118. p.
  • Hősies kitartás 251. p.
  • Katonatartás a XVII. században Koncz József 711. p.
  • Lengyel örökösödési háborúból egykorú levél 1734 Thaly Kálmán 709. p.
  • Lövegmentés 576. p.
  • Magyar huszárok az orosz udvarnál 576. p.
  • Magyar nemzet katonai tulajdonságairól Gömöry 568. p.
  • Mátyás király személyes bátorságának példái 245. p.
  • Mátyás király 1477-ik évi ausztriai hadjáratához adalék Óváry Lipót 244. p.
  • Mátyás király nézete az ó-kor hadvezéreiről 247. p.
  • Mátyás király csapatai által egy szállítmány tőrbe ejtése 250. p.
  • Megalázott török követ 248. p.
  • Mollináry ezred utolsó ütközete Boszniában 713. p.
  • Nádasdy Ferencz gróf kegyvesztéséhez 117. p.
  • Nádasdy Ferencz gróf Piseknél 423. p.
  • Nemesi fölkeléshez 1797-ben, adatok Király Pál 572. p.
  • Nemesi fölkelők, Ung megyében Dobos Kálmán 421. p.
  • Pecsevi életrajzához, adatok G–y 417. p.
  • Székelyhid lerombolása 1665-ben 564. p.
  • Székelyhidi várfölszerelés elszállítása (1667) K. J. 709. p.
  • Székelyhidon katonalázadás 566. p.
  • Trebitsch ostroma 1468-ban 248. p.
  • Tudományos hadász története dr. Váli Béla 419. p.
  • Victorin cseh herczeg elfogatása 249. p.
  • Zászlómentés 118. p.
  • Zistersdorf bevétele kurucz hadak által Gömöry 111. p.
  • Zrínyi Miklós haláláról egykorú tudósítások Koncz József 707. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 107. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 243. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 405. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 563. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 705. p.
  • Hadtörténeti irodalom:
   • I. Ismertetések 119. p.
   • I. Ismertetések 577. p.
   • I. Ismertetések 716. p.
   • II. Irodalmi szemle 426. p.
   • II. Irodalmi szemle 719. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 123. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 432. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 578. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma 726. p.
   • Mátyás király hadtörténeti bibliográfiája dr. Mangold Lajos 252. p.
   • Hadtörténelmi pályakérdések 424. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 125. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 266. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 434. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 582. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 586. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 728. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1890. évfolyam (3. kötet. Budapest, 1890)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása