Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1891. évfolyam (4. kötet. Budapest, 1891)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • <<s>Borovszky Samu, dr.<</s>: Hadi articulusok 1734-ből 569. p.
  • <<s>Bubics Zsigmond<</s>: Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában? 577. p.
  • <<s>Czímer Károly<</s>: A szegedi veszedelem 243. p.
  • <<s>Czímer Károly<</s>: A szegedi veszedelem 375. p.
  • <<s>Dobos Kálmán<</s>: Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől 424. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Esztergom vár bevétele 1595-ben 462. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Esztergom vár bevétele 1595-ben 648. p.
  • <<s>Gömöry Gusztáv<</s>: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára a 30 éves háború előtti időszakból 148. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: Zrínyi Miklós a költő mint hadvezér 81. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a Szt.-Gotthárd melletti csata 297. p.
  • <<s>Horváth, Rónai, Jenő<</s>: A magyar függetlenségi harcz 1848–1849-ben 509. p.
  • <<s>Huszár Imre<</s>: Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. Báró Fejérváry Géza 1. p.
  • <<s>Karácsony János, dr.<</s>: Katonai becsületbíróság 1515–1849-ben 509. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 27. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 180. p.
  • <<s>Kiss Lajos<</s>: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen 332. p.
  • <<s>Király Pál<</s>: Katona-állítás Erdélyben a múlt században 678. p.
  • <<s>Komáromy András, dr.<</s>: Az 1607-ik évi hajdúlázadás történetéhez 226. p.
  • <<s>Komáromy András, dr.<</s>: Az 1607-ik évi hajdúlázadás történetéhez 359. p.
  • <<s>Koncz József<</s>: Apafi Mihály erdélyi fejedelem hadi edictuma 1682 augusztus hó 5-éről 291. p.
  • <<s>Koncz József<</s>: Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből 428. p.
  • <<s>Kozics László<</s>: Győr-vár 1594-től 1598-ig 489. p.
  • <<s>Kozics László<</s>: Győr-vár 1594-től 1598-ig 683. p.
  • <<s>Milodanovics Simon<</s>: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák 397. p.
  • <<s>Szendrei János, dr.<</s>: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczi György idejében 116. p.
  • <<s>Szilágyi Sándor<</s>: Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez 415. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben 7. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben 153. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: Még egyszer a koronczói csatáról és gróf Forgách Simon tábornokról 433. p.
  • <<s>Thaly Kálmán<</s>: A kard, kézi lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban 132. p.
  • <<s>Thury József<</s>: Szigetvár elfoglalása 1596-ban. Török forrás szerint 60. p.
  • <<s>Thury József<</s>: Szigetvár elfoglalása 1596-ban. Török forrás szerint 208. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Asztali szabályok a XVII. századból 559. p.
  • Álmosdi ütközet 1604. <</s>G. G.<</s> 709. p.
  • Becsvágy és vitézség 282. p.
  • Bercsényi huszárok Gerpinnes-nél 281. p.
  • Brenta sziget megvédelmezése 1796-ban 712. p.
  • Erdélyi hadjárat 1681-iki előkészületei <<s>Szilágyi Sándor<</s> 414. p.
  • Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból <<s>Koncz József<</s> 137. p.
  • Eszterházy Antal gróf török fogsága 1698. <<s>Thaly Kálmán<</s> 704. p.
  • Fölkelés, 1741-ik évi, számereje 279. p.
  • Franczia–lengyel hadak laktáborozása Erdélyben 1678. <<s>Koncz József<</s> 136. p.
  • Hadtudományi munka, ismeretlen, a XVII. századból <<s>Thaly Kálmán<</s> 273. p.
  • Jajczai bánok fizetése 1505–1507 <<s>Dr. Karácsonyi János<</s> 555. p.
  • Kanizsa hadi fölszerelése a töröktől való visszavétele után <<s>K. J.<</s> 422. p.
  • Kard, kézi lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban <<s>Thaly Kálmán<</s> 132. p.
  • Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből <<s>Dr. Szendrei János<</s> 277. p.
  • Kolini csata történetéhez, adalék 138. p.
  • Leutheni csata után, bajor fejedelem levele Nádasdyhoz 280. p.
  • Magyar gyalogezred szereplése a sziléziai hadjáratban <<s>Kozics László<</s> 139. p.
  • Miksa császár naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt 274. p.
  • Montecuccoli jelentése a Szt.-Gotthárd melletti csatáról 707. p.
  • Napi parancs, Károly főherczegé, 1809. ápril 6-án 422. p.
  • Nemesi fölkelés időszakából, 1809, katona-beszéd 711. p.
  • Nemesi fölkelő seregtől, 1809. katonalevél <<s>Dobos Kálmán<</s> 424. p.
  • Öltözetre vonatkozó parancsok a XVII. századból 714. p.
  • Ősmagyar ruházatról és fegyverzetről 130. p.
  • Riednél, önfeláldozó utóvédharcz, 1805 558. p.
  • Szabadságharczi, 1848–49-iki emlékek és képek kiállítása 550. p.
  • Szeben város hadtörténelméhez adalék <<s>K. J.<</s> 421. p.
  • Velikai vár fölszerelésének jegyzéke <<s>Dr. Szendrei János<</s> 551. p.
  • Zrínyi Péternek a portávali alkudozásaihoz <<s>K. J.<</s> 420. p.
  • Zsidó ezred, II. József császáré 558. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 128. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 272. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 414. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 550. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 703. p.
  • Hadtörténeti irodalom:
   • I. Ismertetések 141. p.
   • I. Ismertetések 283. p.
   • I. Ismertetések 560. p.
   • I. Ismertetések 716. p.
   • II. Irodalmi szemle 285. p.
   • II. Irodalmi szemle 562. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 144. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 289. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 568. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma <<s>Dr. Mangold Lajos<</s> 718. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 148. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 291. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 428. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 569. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 724. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1891. évfolyam (4. kötet. Budapest, 1891)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása