Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1892. évfolyam (5. kötet. Budapest, 1892)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden 655. p.
  • Gömöry Gusztáv: Székesfehérvár visszavétele 1601-ben és újbóli elvesztése 1602-ben 299. p.
  • Gömöry Gusztáv: Székesfehérvár visszavétele 1601-ben és újbóli elvesztése 1602-ben 609. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából 197. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából 371. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: A koronázás huszonötéves emlékünnepe 269. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére 469. p.
  • Huszár Imre: A huszárok eredetéről 81. p.
  • Illési János, dr.: Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban 95. p.
  • Karácson Imre, dr.: III. Károly háborúja a törökökkel 1737–1739 323. p.
  • Karácson Imre, dr.: III. Károly háborúja a törökökkel 1737–1739 517. p.
  • Király Pál: Zászlószentelés a múlt században 242. p.
  • Komáromy András, dr.: A mezőkeresztesi csata 1596-ban 28. p.
  • Komáromy András, dr.: A mezőkeresztesi csata 1596-ban 157. p.
  • Komáromy András, dr.: A mezőkeresztesi csata 1596-ban 278. p.
  • Koncz József: Az 1686-ik évi szebeni insurrectionális constitutio 218. p.
  • Koncz József: Kemény János eredeti levelei, küzdelmeire és fejedelemségére vonatkozólag 421. p.
  • Kovács J.: Jaicza fölmentése Frangepán Kristóf által 1524-ben 114. p.
  • Kőszeghy Sándor: Zsigmond királynak két honvédelmi szabályzata 586. p.
  • Merényi Lajos, dr.: Hadi törvénykezésünk emlékeiből 493. p.
  • Ortvay Tivadar: Pozsony város történetéből 504. p.
  • Szilágyi Sándor: Szatmár capitulatiója 1644-ben 141. p.
  • Thaly Kálmán: A szomolányi ütközet 1704 máj. 28-án 1. p.
  • Thaly Kálmán: Érsekujvár megvétele 1704-ben 231. p.
  • Thaly Kálmán: II. Rákóczy Ferencz hadi parancsa 1710-ben 273. p.
  • Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi Miklós jellemzése 577. p.
  • Thury József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben 68. p.
  • Thury József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben 181. p.
  • Thury József: A várnai csatáról 636. p.
  • Y.: Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797-ben 223. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Andrássy ezred egyenruházata Illésy János 405. p.
  • Bajtársak kiszabadítása a hadi fogságból 247. p.
  • Bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába Gömöry Gusztáv 236. p.
  • Brescia elfoglalása 1796-ban 125. p.
  • Dsáfer pasa Thury József 399. p.
  • Erdélyi magyar nemesi fölkelés 1809-ben 707. p.
  • Érsekujvár megvétele 1704-ben Thaly Kálmán 231. p.
  • Görgényi vár hadi szerei 1703-ban K. I. 558. p.
  • Hajdúk Lippa alatt 1644-ben Gömöry G. 118. p.
  • Hogyan készült a czopf? 126. p.
  • Jaicza fölmentése 1524-ben Kovács J. 114. p.
  • Kassai püspök díszműve a koronázás ünnepére 390. p.
  • Katonai vezényszók 1797-ből Iványi István 123. p.
  • Király Albert ezr. generális életéhez Dr. Merényi Lajos 403. p.
  • Magyar nemesi insurrectio dalaiból K. L. 560. p.
  • Mastricht melletti sikerült lesállás 707. p.
  • Mezőkeresztesi csatáról, Miksa főherczeg jelentése Gömöry 394. p.
  • Mezőkeresztesi csata színhelye 404. p.
  • Mezőkeresztesi csata történetéhez még adalékok G–Y 547. p.
  • Mezőkeresztesi csatáról egykorú német tudósítás Gömöry Gusztáv 552. p.
  • Münch gróf orosz tábornagy levele Lobkovitz tábornokhoz 697. p.
  • Nagyvárad capitulátiója 1660-ban Koncz József 390. p.
  • Petneházy István hadi jelentése 1602-ből 245. p.
  • Rákóczy-fölkelés időszakából, kérvény Dobos Kálmán 241. p.
  • II. Rákóczy György levele Kemény Jánoshoz 1657 augusztus 7-én 706. p.
  • Salm Miklós gróf panasza, seregének siralmas állapotáról 1490-ben G. G. 703. p.
  • Santa Militia G. G. 121. p.
  • Skultéty százados 246. p.
  • Táthi csata 1685 augusztus 16-án 694. p.
  • Végváraink a XVI. század közepén Dr. –y –s 542. p.
  • Vitéz huszárok 562. p.
  • Zászlószentelés a múlt században Király Pál 242. p.
  • Zrínyi Miklós 1664-iki téli hadjáratáról – ys – 691. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 113. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 230. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 389. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 541. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 689. p.
  • Hadtörténeti irodalom:
   • I. Ismertetések 128. p.
   • I. Ismertetések 248. p.
   • I. Ismertetések 409. p.
   • I. Ismertetések 563. p.
   • I. Ismertetések 567. p.
   • I. Ismertetések 568. p.
   • I. Ismertetések 709. p.
   • I. Ismertetések 711. p.
   • II. Irodalmi szemle 129. p.
   • II. Irodalmi szemle 250. p.
   • II. Irodalmi szemle 411. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 131. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 255. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 412. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 133. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 256. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 415. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 569. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 712. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1892. évfolyam (5. kötet. Budapest, 1892)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása