Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyam (6. kötet. Budapest, 1893)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 111. p.
  • Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 230. p.
  • Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. évszázból 484. p.
  • Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. évszázból 637. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 15. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 196. p.
  • Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551–1552 308. p.
  • Gubics A.: II. Frigyes porosz király egy tervezete a törökkel Magyarország ellen való közös működés iránt 723. p.
  • Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban 394. p.
  • Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez 1605-ben 709. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Pozsony- és a Közép-Dunavonal 121. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Pozsony- és a Közép-Dunavonal 250. p.
  • Horváth Rónai Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon 509. p.
  • Horváth Rónai Jenő: Bocskay István háborúja Rudolf ellen 1604–1606 569. p.
  • Illéssy János, dr.: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665-ik évi feladása iránt 241. p.
  • Illéssy János, dr.: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához 635. p.
  • I–Y J–s: Kanizsa 1664-ik évi ostromának fölhagyásáról 132. p.
  • Karácsony Imre, dr.: I. Rákóczy György 1636-iki háborúja 297. p.
  • Komáromy András, dr.: Levelek és akták az 1607–8-iki hajdú lázadás történetéhez 72. p.
  • Komáromy András, dr.: A bányavidéki véghelyek 1610-ben 680. p.
  • Koncz József: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez 456. p.
  • Merényi Lajos, dr.: Wesselényi Ferencz levelei füleki kapitánysága idejéből 162. p.
  • Merényi Lajos, dr.: A véghelyek 1577-ik évi kivonatos költségvetése 543. p.
  • Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 április 11-én 1. p.
  • Szádeczky Lajos, dr.: A miriszlói ütközet 425. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 92. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 266. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 377. p.
  • Szendrei János, dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi muzeumokban 691. p.
  • Szepesi G.: Zrinyi iratok a cs. és kir. hadi levéltárban 1603-ból 498. p.
  • Téglás Gábor: Az aradi ereklye múzeum 414. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Andrássy ezred zászlószentelési ünnepére Instructio Dr. Merényi Lajos 136. p.
  • Aradi ereklye múzeum Téglás Gábor 414. p.
  • Budát 1542-ben fölszabadítani akaró hadseregről német mű Récsey Viktor 275. p.
  • Buda visszavétele előtti időkből emlékirat Kovács József 418. p.
  • Csáky László levele a beszterczeiekhez K. J. 420. p.
  • Fekete sereg, franczia 146. p.
  • Forgách Ádám grófról két levél 1663-ból – ys – 719. p.
  • Forgách Simon gróf 1706-ik évi hadrendje Thaly Kálmán 274. p.
  • II. Frigyes porosz király egy hadműködési tervezete Gubics A. 723. p.
  • Győri emlékkeresztek G. G. 279. p.
  • Hadi élelmezés az 1664-iki hadjáratban Geőcze István 728. p.
  • Hadi pénztár megmentésére kísérlet 149. p.
  • Hadi tanács cs. kir., volt elnökei, osztrák és közös hadügyminiszterek Dr. Mangold Lajos 538. p.
  • Hadtörténelmi kiállítás 413. p.
  • Hadtörvényszéki ítélet 1605-ben Gömöry 143. p.
  • Kanizsa 1664-ik évi Ostromának fölhagyásáról J–y J–s 132. p.
  • Kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz Thaly Kálmán 718. p.
  • Léva melletti csata és Koháry halála. 1664. jul. 19-én I–s 541. p.
  • Lothringeni Ferencz herczeg kalandja 1738-ban Gömöry 280. p.
  • Magyar Balás mondása – ys 421. p.
  • Magyar Insurgensek vitézsége K. A. 550. p.
  • Mátyás főherczeg levelei 1605-ből Gömöry Gusztáv 709. p.
  • Mikes Kelemen egy levele K. I. 274. p.
  • Nándorfehérvártt magyar hadi foglyok 1636-ban Dr. Karácson Imre 546. p.
  • Nemesi fölkelés vitézei 1809-ben 283. p.
  • Nógrád várának 1669-beni feladásához ujabb adatok Y. Z. 417. p.
  • I. Rákóczy Ferencz fejedelem két rendelete K. I. 420. p.
  • Sarkantyú történetéhez 148. p.
  • Székesfehérvár elfoglalásához 1602-ben, adalék 141. p.
  • Tiszti kinevezések közlése a múlt században 284. p.
  • Ujhelyi Pál levele Teleki Mihályhoz, 1670 K. A. 547. p.
  • Véghelyek 1577-ik évi kivonatos költségvetése Dr. Merényi Lajos 543. p.
  • Verbuválása, nagy embereknek, hazánkban Hugyecz Antal 726. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 132. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 412. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 537. p.
  • A Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottságából 708. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 285. p.
   • I. Ismertetések 730. p.
   • II. Irodalmi szemle 150. p.
   • II. Irodalmi szemle 734. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 289. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 422. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 554. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 737. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 155. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 292. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 557. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 739. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyam (6. kötet. Budapest, 1893)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása