Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1894. évfolyam (7. kötet. Budapest, 1894)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Bárczay Oszkár: Nikápoly 486. p.
  • Bárczay Oszkár: Nikápoly 589. p.
  • Gömöry Gusztáv: Hatvan ostroma és bevétele 1596-ban 96. p.
  • Gömöry Gusztáv: Hatvan ostroma és bevétele 1596-ban 242. p.
  • Gömöry Gusztáv: Adalék Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez 539. p.
  • Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban 613. p.
  • Geöcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben 502. p.
  • Geöcze István: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben 647. p.
  • Horváth Rónai Jenő: A felső magyarországi hadjárat 1664-ben 285. p.
  • Horváth Rónai Jenő: További adatok az 1664-ik évi felső magyarországi hadjárathoz 573. p.
  • Illésy János, dr.: Várvizsgálatok 1557–58-ban 57. p.
  • Illésy János, dr.: Várvizsgálatok 1557–58-ban 216. p.
  • Komáromy András, dr.: Rhédey Ferencz váradi kapitány 8. p.
  • Komáromy András, dr.: Rhédey Ferencz váradi kapitány 170. p.
  • Komáromy András, dr.: Rhédey Ferencz váradi kapitány 322. p.
  • Komáromy András, dr.: Rhédey Ferencz váradi kapitány 424. p.
  • Komáromy András, dr.: A nyitrai árulás 1621-ben 599. p.
  • Koncz József: II. Rákóczy György fejedelem eredeti sajátkezű levelei 1658–1660 39. p.
  • Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez 347. p.
  • Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez 469. p.
  • Merényi Lajos, dr.: Báthory Zsigmond fejedelem udvari lovassága 108. p.
  • Merényi Lajos, dr.: Kálló és Szathmár őrségeinek panaszai 1631-ben 635. p.
  • Szepessy: Kurucz betörés Stiriába 268. p.
  • Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata 143. p.
  • Várady Gábor: Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni hadjárat 20. p.
  • Várady Gábor: Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni hadjárat 191. p.
  • Váry Rezső, dr.: Bölcs Leo taktikájának az Escorialban lévő kéziratai 413. p.
  • Voith Ferdinánd emlékirata Mesko tábornok visszavonulásáról 1809-ben 149. p.
  • Y–S: Nádori küldöttség jelentése a végvárak ügyében 1612-ből 365. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Bajvívások történetéhez y–s 390. p.
  • Bányavidéki várak és végházak költségeiről G. G. 126. p.
  • Bányavidéki végvárak folyamodása Thurzóhoz 1609-ben y–s 686. p.
  • Básta tábornokra vonatkozó adatok 400. p.
  • Eggenberger jelentése a sziszeki csatáról Hugyecz Antal 264. p.
  • Érsekujvár erődítési költségei 1639–1644 M–y 121. p.
  • Eszterházy Miklós és Pázmán Péter levélváltása Geöcze István 127. p.
  • Ferdinand főherczeg Nádasdy fegyverzetét kéri Hugyecz Antal 124. p.
  • Franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben 693. p.
  • Generálisság hány vagyon magyarországi korona alatt M–y 122. p.
  • Huszárok a hátvéd harczban 564. p.
  • Insurgens katonák egyenruházata 1797-ben y–s 561. p.
  • József nádor fegyverbe szólítja a magyar nemességet G. G. 120. p.
  • Kurucz betörés Stiriába Szepessy 268. p.
  • Lamberg feljegyzései a kurucz háborúk idejéből G. G. 544. p.
  • Mágóchi Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz K. A. 685. p.
  • Magyar eredetű franczia huszárezredek Mangold Lajos 266. p.
  • Magyar nemesi fölkelés, 1809-ik évi, vitézei G–y 404. p.
  • Mátyás király két levele G–y 256. p.
  • Mont Cenis megvétele 131. p.
  • Nádasdy Ferencz kinevezése Buda parancsnokává 692. p.
  • Örökös tartományok járulása a háború költségeihez 1592-ben 397. p.
  • Rákóczy Lajos jelentése Lippáról 1604-ben G. G. 688. p.
  • Szigetvár történetéhez adatok Gömöry Gusztáv 539. p.
  • Szinán pasa levele Gömöry Gusztáv 393. p.
  • Tartalék önálló fölhasználása 270. p.
  • Török hadak számereje Magyarországon 1590-ben 395. p.
  • Török háborúról, 1727–38, tudósítások K. J. 556. p.
  • Török kormányférfiak 1564–1573 558. p.
  • Török végek őrhada 1577-ben Dr. Merényi Lajos 259. p.
  • Turai kincs Gömöry 680. p.
  • Végházbeliek tartásáról mód és rend M–y 262. p.
  • Wesselényi összeesküvés történetéhez adatok 689. p.
  • Zrinyi Miklós 1664-ik évi hadjáratáról levelek Koncz József 554. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 114. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 255. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 390. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 538. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 679. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 132. p.
   • I. Ismertetések 565. p.
   • II. Irodalmi szemle 136. p.
   • II. Irodalmi szemle 271. p.
   • II. Irodalmi szemle 567. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 141. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 276. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 694. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 281. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 283. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 699. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 143. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 497. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 569. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1894. évfolyam (7. kötet. Budapest, 1894)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása