Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1895. évfolyam (8. kötet. Budapest, 1895)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Bors János: Az állandó hadsereg kérdése Magyarországon 1593-tól 1715-ig 93. p.
  • Gömöry Gusztáv: Hadi átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve 227. p.
  • Illésy János, dr.: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban 367. p.
  • Illésy János, dr.: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban 522. p.
  • Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat 1. p.
  • Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat 157. p.
  • Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat 339. p.
  • Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat 454. p.
  • Komáromy András, dr.: A kanizsai törökök rablásai 1630–1640 79. p.
  • Komáromy András, dr.: Kolonich Siegfried dunáninneni főkapitány életéből 487. p.
  • Kropf Lajos: A török időszámításról 67. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben 350. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben 509. p.
  • Merényi Lajos, dr.: A végek magyar őrhada 1670 után 400. p.
  • Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben 43. p.
  • Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben 182. p.
  • Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágból 285. p.
  • Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágból 413. p.
  • Vághó Ignácz: Mars Hungaricus 248. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Asperni csatában lovas támadás visszaverése 269. p.
  • Básta György emlékérme 1603-ból G. G. 552. p.
  • Báthory Zsigmond hadbaszállása felől Petky levele 127. p.
  • Bebek György kapitányi kinevezése –y. –s. 399. p.
  • Bussi Babutin tábornok naplójából 1704. Gömöry 122. p.
  • Draskovics jelentése Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról G. G. 552. p.
  • Frigyes Vilmos porosz király számára magas emberek toborzása Illésy János 131. p.
  • Huszárok támadása Győrnél 556. p.
  • Huszártámadás üldözés közben 407. p.
  • Karaffa rendeleteiről Kálnoky tudósításai 1687 262. p.
  • Katonaállítás Felső-Fehérmegyében 1745 K. J. 266. p.
  • Keresztény vallásra tért török rabok folyamodása –ys– 139. p.
  • Komáromi naszádosok kiváltságlevele I. I. 395. p.
  • Lamberg altábornagy ajánlása akadémiai taggá B. O. 139. p.
  • Lovasezredek elhelyezési terve Magyarországon 1726 –y–s 138. p.
  • Mágócsi levele Berhany Aga dolgában 266. p.
  • Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák hadi hírei 136. p.
  • Nagyvárad kapitulácziója 1692-ben Kropf Lajos 548. p.
  • II. Rákóczy György Kálló kapitányának fizetését megjavítja 406. p.
  • Szendrő vára miképen esett a hajdúk kezeibe Gömöry Gusztáv 550. p.
  • Teleky Mihályné javai Görgényben 1702-ben 406. p.
  • Török–magyar jegyzékváltás 1593-ból G. G. 555. p.
  • Végek magyar őrhada 1670 után Dr. Merényi Lajos 400. p.
  • Végvárak őrsége 1556-ban –ys– 259. p.
  • Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban G. G. 254. p.
  • Wesselényi fölkelésről Bethlen tudósítása 1666-ban 406. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • Az ezredéves kiállításról 114. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 254. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 395. p.
  • A magyar hadi krónika kiadása 547. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 140. p.
   • I. Ismertetések 142. p.
   • II. Irodalmi szemle 143. p.
   • II. Irodalmi szemle 408. p.
   • II. Irodalmi szemle 557. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 152. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 270. p.
   • III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 559. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 276. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 279. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 155. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 560. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1895. évfolyam (8. kötet. Budapest, 1895)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása