Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1896. évfolyam (9. kötet. Budapest, 1896)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Bárczay Oszkár és Váry Rezső, dr: Bölcs Leo taktikája 23. p.
  • Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe 1757-ben 11. p.
  • Gömöry Gusztáv: A pákozdi csata 1593. november 3-án 453. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Millenium 1. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Ezredéves ünnepségek és ezredéves kiállítás 253. p.
  • Karácsony Imre dr.: Az 1663-ik évi török hadjárat. Rasid efendi török történetíró leírása szerint 73. p.
  • Karácsony Imre dr.: A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban 326. p.
  • Komáromy András dr.: A szécsényi árulás 187. p.
  • Komáromy András dr.: Báthory Gábor történetéhez 273. p.
  • Komáromy András dr.: Báthory Gábor történetéhez 417. p.
  • Koncz József: Adalékok Apaffi Mihály fejedelem 1683-ik évi hadjáratához 484. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben. Második sorozat 53. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben. Második sorozat 161. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben. Második sorozat 299. p.
  • Kropf Lajos: Castaldo Erdélyben. Második sorozat 465. p.
  • Merényi Lajos dr.: A török végek történetéhez 520. p.
  • N.: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon 263. p.
  • Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban 209. p.
  • Stephanie Adolf: A budai királyi palota, a pozsonyi és dévényi várak a multban 377. p.
  • Thaly Kálmán: Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben 4. p.
  • Thaly Kálmán: Egy kurucz tábornok hagyatéka 1710 141. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Aldana versiója a szegedi veszedelemről Kropf Lajos 106. p.
  • Apaffi Mihály költekezése ajándékokra az 1683-iki hadjáratban K. J. 528. p.
  • Batthányi Lajos levele 1757-ből 528. p.
  • Básta emlékérmekről még valami G. G. 224. p.
  • Básta emlékérmekről még valami Kropf Lajos 350. p.
  • Bocskay fölkelés történetéhez adalék Dr. Merényi Lajos 227. p.
  • Bujdosók küzdelmeinek történetéhez adalék 235. p.
  • Erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések Koncz József 524. p.
  • Facsoport, négyszázados, történelmi nevezetességű Gömöry Gusztáv 220. p.
  • Győr és Moson megyei nemesi fölkelésre vonatkozó két levél 1604 G.–y. 225. p.
  • Hainburg hadtörténelmi szerepe 805–1803. Gömöry Gusztáv 101. p.
  • III. Károly hadseregének hadi létszáma és zsoldja Gömöry Gusztáv 364. p.
  • Katonai államtanácsi vélemény 1568-ból G. 518. p.
  • Kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre 1704–1706 G–y. 359. p.
  • Ligne herczeg véleménye a törökökről 1788-ban 244. p.
  • I. Lipót pátense a fényüzés ellen –y. 116. p.
  • Lovassági támadás egy hajóraj ellen 371. p.
  • Nagyvárad, mely napon kapitulált 1692-ben Horváth Jenő 125. p.
  • Osztrák–magyar hadsereg élelmezési tervezete 1673-ból G. G. 359. p.
  • Pálülési ütközet 1618-ban Márki Sándor 123. p.
  • Salm Miklós és Varkocs György levelei 1542 és 1550 Geöcze István 119. p.
  • Sutoris János naplója a XVII. század végéről Gömöry 352. p.
  • Székellyek siralma 369. p.
  • Török időszámításról Kropf Lajos 513. p.
  • Török végek történetéhez Dr. Merényi L. 520. p.
  • Ujonczfogadás 1757-ben Leveles János 112. p.
  • Várkapitányok szerződései 1634–1661 K. J. 234. p.
  • Zrinyi Miklós jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobrz bevételéről 1604-ben Szepessy F. 351. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 101. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 220. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 350. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 513. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 127. p.
   • I. Ismertetések 129. p.
   • I. Ismertetések 372. p.
   • I. Ismertetések 530. p.
   • I. Ismertetések 532. p.
   • II. Irodalmi szemle 373. p.
   • III. A magyar hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 130. p.
   • III. A magyar hadtörténeti irodalom repertoriuma Dr. Mangold Lajos 247. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 375. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 135. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 232. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 535. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1896. évfolyam (9. kötet. Budapest, 1896)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása