Ugrás a tartalomhoz

Hadtörténelmi Közlemények 1897. évfolyam (10. kötet. Budapest, 1897)

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok
  • Bodnár István: A győri csata 1809. június 14-én 388. p.
  • Bodnár István: A győri csata 1809. június 14-én 484. p.
  • Czímer Károly: A brentai hadjárat 899–900 1. p.
  • Eble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben 160. p.
  • Eble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben 352. p.
  • Eble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben 555. p.
  • Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601–1602. évi erdélyi hadi események történetéhez 59. p.
  • Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601–1602. évi erdélyi hadi események történetéhez 235. p.
  • Gömöry Gusztáv: Egy császári követség a portához 1564–1565-ben 617. p.
  • Horváth, Rónai, Jenő: Báthory István magyar hadserege 277. p.
  • Illéssy János, dr.: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban 589. p.
  • Karácsonyi János, dr.: A gyulai vár ostroma 1566-ban 85. p.
  • Komáromy András, dr.: Kálló mint végvár 27. p.
  • Komáromy András, dr.: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből 332. p.
  • Komáromy András, dr.: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből 537. p.
  • Koncz József: Báthory István hadjárata az oroszok ellen 1580-ban 467. p.
  • Kropf Lajos: Nikápoly 47. p.
  • Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben 225. p.
  • Kropf Lajos: Magyar eredetű franczia huszárezredek 434. p.
  • Matunák Mihály: Érsekujvár második alapítása 102. p.
  • Matunák Mihály: Veszprém ostroma és visszafoglalása 1566. jun. 30-án 266. p.
  • Merényi Lajos, dr.: A kanizsai végek történetéhez 258. p.
  • Szilágyi István: Egy harczintézkedés a sziléziai háborúk idejéből 129. p.
  • Thaly Kálmán: A trencséni csatáról 1708 145. p.
  • Thaly Kálmán: A trencséni csatáról 1708 313. p.
 • II. Hadtörténelmi apróságok
  • Balassa-Gyarmat veszedelme 1639 Matunák Mihály 461. p.
  • Báthory István magyar hadserege 277. p.
  • Czigányok fővajdájának pátense 1574 463. p.
  • Egri két vitézről Dr. Illéssy János 291. p.
  • Éljen a király! 615. p.
  • Erdélyi fölkelés elrendelése 1690 K. J. 308. p.
  • Esztergomi hódoltság történetéhez Dr. Merényi Lajos 443. p.
  • Füleki várőrség panaszai 1669 Dr. Merényi Lajos 635. p.
  • Hadi szabályzatok a XVIII. századból Gömöry 639. p.
  • Haller János levele 1661 K. J. 634. p.
  • Katonaság költségei 1549 J–s. 115. p.
  • Koppány megrohanása 1587 632. p.
  • Kuruczok Lendván Dr. Merényi Lajos 122. p.
  • Mehemed pasa levelei Eszterházyhoz 1625–26. Dr. Merényi Lajos 451. p.
  • Pápai végház ügyében nádori rendelet Dr. Merényi Lajos 121. p.
  • Portánál császári követség 1564–1565 Gömöry Gusztáv 617. p.
  • I. Rákóczy Ferencz és Zrinyi mozgalmaihoz adalékok 1670 Koncz S. 306. p.
  • II. Rákóczy György levelei 1658-ból K. J. 629. p.
  • Szigetvár 1566-iki elestének történetéhez Matunák Mihály 298. p.
  • Sziléziai háborúkból harczintézkedés. Szilágyi István 129. p.
  • Szolnok 1552-iki ostromához adatok Illéssy János 111. p.
  • Szúnyogh Gáspár levele a nádorhoz 1643 305. p.
  • Thurzó nádorhoz a korona-őrség folyamodásai y.–s. 113. p.
  • Török ellen Heves vármegye panaszai 1629. Dr. Merényi Lajos 302. p.
  • Török–magyar jegyzékváltás 1571. Matunák Mihály 458. p.
  • Törököktől eredő sérelmek 1630. Dr. Merényi Lajos 448. p.
  • Varasdi határőrvidék lázadása 1755 124. p.
  • Wesselényi levelei az 1655-iki törvény végrehajtása iránt 119. p.
 • III. Egyéb tárczabeli közlemények
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 110. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 277. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottságából 443. p.
  • Hadtörténelmi irodalom:
   • I. Ismertetések 131. p.
   • I. Ismertetések 643. p.
   • II. Irodalmi szemle 137. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 142. p.
  • Hadtörténelmi okmánytár 465. p.
  • Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye 309. p.
DC metaadatok
Cím:
Hadtörténelmi Közlemények 1897. évfolyam (10. kötet. Budapest, 1897)
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása