Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1902

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • –a–: A bécsi téli tárlatok
  • –a–: Klinger Beethoven szobra
  • –a–: „Művészet”
  • Andrássy Gyula gróf: Tudomány és hazafiság
  • Aulus Agerius: A jogi szakoktatás reformja
  • Bors Emil dr.: A jog- és államtudományok művelése
  • Dr. F.: Mailáth gróf a szocializmusról
  • Dr. K. S.: A kisipar jövője (Gerster Miklós könyve)
  • Drmfy: A XX. század asszonya
  • Elischer Vilmos dr.: Német könyv Magyarországról. (Bresnitz v. Sydacoff: Die Wahrheit über Ungarn)
  • Engel Zsigmond: A pénz philosophiája (Simmel: Philosophie des Geldes)
  • Fayer László dr.: Okmányok és kínvallatás megszüntetéséről
  • Fenyvessy József dr.: A normálmunkanap és a munkaközi szünetek
  • F. G.: Tudomány és Egyetem (Esterházy Sándor könyve)
  • Finkey Ferencz dr.: A házasság védelme (Vámbéry Rusztem könyve)
  • Fried Ödön dr.: Egy könyv a franczia strike-törvényjavaslatról
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Harrer Ferencz dr.: Közigazgatási jog és szocziológia
  • Hatvany Lajos: Gyulai Pál
  • Horváth Emil báró: A Kreutzer Sonata és Chopin Preludeje
  • J.: A Nagy Sándor három képe
  • Jankovich Béla dr.: A kínai kultúra jellegéről és annak magyarázatáról
  • Jászi Oszkár: Tangorra tanulmányai
  • J. O.: Két sociologiai évkönyv
  • J. O.: Egy új psychophysikai kézikönyv. (Foucauld: La psychophysique)
  • –i –r: A képzőművészeti társulat tavaszi tárlata
  • Kacsóh Pongrácz dr.: Zenei szemle
  • Kenéz Béla dr.: Társadalompolitikai felfogások Földes Béla műveiben
  • Képzőművészeti Szemle
  • Képzőművészeti Szemle
  • Kolosváry Bálint dr.: A kartellek (Ráth Zoltán emlékirata)
  • Kosutány Ignácz dr.: Egyházjog és modern jogászok
  • k. z.: Franczia aggsági s rokkantsági biztosítás
  • l.: A nemzetközi munkásvédelmi szövetség
  • l.: A baseli munkanélküliek pénztára
  • l.: A hollandi munkáskamarák 1900-ban
  • Lázár Béla dr.: Császári aesthetika
  • Moly Tamás: Színházi szemle. (Balatoni rege. Szalmalángok. Kurucz Feja Dávid.)
  • Nevelés és oktatás:
   • Tudomány és egyetem
   • Katholikus egyetemek
   • Iskola és psychiatria
  • Pekár Károly dr.: A XIX. század társadalomfilozófiai termése
  • Pekár Károly dr.: A XIX. század társadalomfilozófiai termése
  • r.: Téli tárlatainkról
  • r.: A szépség szphaerája. (Griveau: Sphére de la Beauté)
  • Rácz Gyula: A hajótrust és hatása a brit iparra
  • rd: Szocziálpolitikai intézmények Belgiumban
  • rd: Strikeok Angliában
  • Somló Bódog dr.: Az erkölcs túlkövetelései
  • Somló Bódog dr.: A szocziologia sarktétele (Hegedüs Loránd könyve)
  • Szemenyei Kornél dr.: Kormányképes ellenzék
  • Szocziálpolitikai Szemle
  • Szocziálpolitikai Szemle
  • –t: Feminismus
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés deczember 16-án
   • Elnökválasztó közgyűlés
   • Vita Somló Bódog: Az „erkölcs túlkövetelései” czímű felolvasásáról
   • Munkásvédelmi szakosztály
   • Dr. Jankovich felolvasása
   • Dr. Nosz Gyula felolvasása
   • Vita Kosutány Ignácz: „Egyházjog s modern jogászok” czímű felolvasása felett
   • Dr. Horvát Lipót: A szabadakarat s a modern bűnügyi iskolák cz. előadása
   • Vita Dr. Horvát felolvasásáról
   • Dr. Harrer felolvasása
   • Pulszky-emlékünnep
  • Vajda József: Népek útja (Demolins: Comment le route crée le type social)
  • Vámbéry Ármin dr.: A panislamismus harcza Európa ellen
  • Vámbéry Ármin dr.: A panislamismus harcza Európa ellen
  • Vámbéry Rusztem dr.: A párbaj Angliában és nálunk
  • Wildner Ödön dr.: A XIX. század irodalmának pessimismusa
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Jókai: Egetvívó asszonyszív)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Mikszáth: Öreg szekér, fakó hám.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Mikszáth: A szelistyei asszonyok)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Eötvös K.: Magyar alakok.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Eötvös K.: Emlékezések.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Herczeg Ferencz: Pogányok)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Gárdonyi: A láthatatlan ember)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Molnár F.: Egy gazdátlan csónak története)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Thury Z.: Útravaló)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Endrődi: Isten felé)
  • Wildner Ödön dr.: Tágma királyné
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Bródy: A dada)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Hunyadi: Régi világ)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Hervieu: A rejtély)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Labiche: A betörő)
  • Wildner Ödön dr.: Pogány Gábor
  • Wildner Ödön dr.: Külföldi szépirodalmi szemle
  • –y: Leroy Beaulieu Boszniáról
  • Zay Miklós gróf: Korona és kard
  • Zigány Zoltán: A magyar munkások szakegyletei
  • Z. Z.: A szocziáldemokrata kongresszus
 • 2. szám
  • Árkövy Richárd: Az agrár-politika mint hittudomány
  • Baross János dr.: A badeni zárt udvarbirtokok
  • Chorin Ferencz dr.: Egy közigazgatási akadémia előfutárja
  • Frank Miksa dr.: Hoensbroech gróf harcza az állam ellen
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • Hegedüs Loránd dr.: Az angol munkásmozgalom iránya
  • Imre Sándor dr.: Gyökeres középiskolai reform
  • J.: Klein osztályfőnök a modern jogtudományról
  • Jászi Oszkár dr.: Tarde új könyve. (L’opinion et la foule)
  • Jászi Oszkár dr.: Zola Emil mint szocziologus
  • J. O.: Egy új bevezető a philosophia történetébe. (Rogers: A student’s history of philosophy)
  • J. O.: Stout lélektani kézikönyve. (A manual of psychology.)
  • Kenéz Béla dr.: A felekezeten kívül állókról
  • Környei Géza: Az amerikai verseny (Lenschau: Die Amerikanische Gefahr.)
  • Kun Béla dr.: A nádori méltóság és a felelős kormány
  • Kun Béla dr.: A nádori méltóság és a felelős kormány
  • Kunfi Zsigmond: A reakczió regénye
  • Lázár Nándor dr.: Liberalizmus és szocziáldemokráczia
  • Márffy Mantuano R.: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából
  • Mártonffy Marczell dr.: Szocziális intézmények Olaszországban. (Geöcze Sarolta: A dolgozó Olaszország)
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Milhoffer Sándor: A közgazdaságtan elemei. (Berényi Pál könyve.)
  • Navratil Ákos dr.: Ráth Zoltán
  • Péterfy Tibor: Haeckel
  • Publicanus: Finkey büntetőjoga
  • Radó Sámuel dr.: Gróf Andrássy Gyula és a liberalizmus
  • S–ó.: Individualizmus és kollektivizmus (Kelly: Government or human Evolution.)
  • Somló Bódog dr.: A természetes kiválasztás az emberi társadalmakban
  • Szabó Ervin dr.: Munkáskönyvtárak. (Destrée Bibliothéques ouvriéres)
  • Szocziológia (Tanítása az amerikai Egyesült-Államokban)
  • Szocziológia (Olasz kongresszus)
  • –t.: Egyházjog (Kosutány Ignácz könyve.)
  • –t.: Időközi és nemzetközi magánjog (Wittmann Ernő könyve)
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés május hó 23-án
   • Évzáró közgyűlés május hó 30-án
   • Vita Hegedüs Loránd felolvasása felett
   • Felolvasó ülések
  • Teller Miksa dr.: A törzsöröklés rendszere (Baross János könyve.)
  • Vámbéry Rusztem dr.: A nemzetközi leánykereskedés
  • Verus: Agrárpolitika (Árkövy Richárd könyve.)
  • Verus: Az agrárpolitika mint tudomány
  • Vajtkó Pál: Ideálok (Beck Lajos regénye.)
  • Waldhauser István dr.: Tolstoinál
  • Wildner Ödön dr.: A jelenkori orosz filozófia (Ossip–Lourié: La philosophie russe contemporaine)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi Szemle (Kemechey és Malonyai: A föld)
  • Wildner Ödön dr.: Zola Emil mint regényíró
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • X.: A magyar birodalom története (Acsády könyve)
DC metaadatok
Cím:
Huszadik század, 1902
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása